Реанімаційний Пакет Реформ > Вакансії > Викладач у сфері антикорупційного комплаєнсу

Викладач у сфері антикорупційного комплаєнсу

Актуально до 21.02.20

Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції (далі — ACREC) запрошує викладача або викладачку у сфері антикорупційного комплаєнсу для викладання занять в рамках навчального курсу «Антикорупційний комплаєнс» Магістерської програми «Антикорупційні студії».

Викладач/ка (експерт/ка) має розробити зміст та провести 3 аудиторних заняття (6 академічних годин) з проблематики ефективного застосування антикорупційної комплаєнс-системи з огляду на міжнародні стандарти і національне законодавство для курсу «Антикорупційний комплаєнс» Магістерської програми «Антикорупційні студії». Всі активності викладача/викладачки мають здійснюватися у тісній співпраці та за попереднім узгодженням з ACREC. У свою чергу, ACREC сприятиме плануванню, розробці та звітності викладача/викладачки (експерта) та коригувати його\її діяльність згідно з вимогами експертів проєкту «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «Взаємодія», що реалізується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Агентства Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (далі — USAID).

Технічне завдання.

(а) Завдання: провести 3 аудиторних заняття (6 академічних годин), які будуть присвячені проблематиці змісту, сутності та кращим світовим практикам антикорупційного комплаєнсу,  створення  надійної системи комплаєнсу в приватних компаніях,  проведення внутрішніх корпоративних розслідувань в рамках курсу «Антикорупційний комплаєнс» Магістерської програми «Антикорупційні студії» Національного університету «Києво-Могилянська академія».

(б) Інформація про проєкт: Магістерська програма «Антикорупційні студії» — це унікальна навчальна програма для здобуття освітнього рівня магістра, що поєднує у собі широкий спектр дисциплін у сфері політичної науки, права, економіки та соціології. Програму «Антикорупційні студії» було розроблено Міждисциплінарним науково-освітнім центром протидії корупції спільно з кафедрою політології Національного університету «Києво-Могилянська академія», де вона реалізовується з вересня 2019 року.

(в) Обсяг роботи експерта/ки:

  1. Розробити план 3 аудиторних занять (6 академічних годин) з основ антикорупційного комплаєнсу в рамках курсу «Антикорупційний комплаєнс» (розробка плану заняття означає розробку тематичного наповнення занять, розкриття основних питань досліджуваної теми);
  2. Розробити навчальні матеріали в рамках навчального курсу, зокрема презентації до лекцій, завдання до семінарських занять;
  3. Провести 3 аудиторних заняття (6 академічних годин) відповідно до розробленого плану.

(г) Очікуваний продукт роботи експерта:

  1. План проведення 3 аудиторних занять з основ антикорупційного комплаєнсу в рамках загального курсу;
  2. Навчальні матеріали в рамках навчального курсу, зокрема презентації до лекцій, завдання до семінарських занять;
  3. Проведення 3 аудиторних занять (6 академічних годин).

(ґ) Вимоги до змісту та методології  навчального курсу:

  1. Заняття повинні включати інтерактивні методики викладання, зокрема лекції-дискусії, роботи в малих групах, кейс-стаді та інше;
  2. Зміст лекцій повинен висвітлити такі питання: створення надійної комплаєнс-системи; внутрішнє комплаєнс-розслідування та практичний досвід його використання; питання потенційної відповідальності в контексті міжнародного законодавства; комплаєнс-системи в професіях підвищеного ризику (право, охорона здоров’я, будівництво та ін.); податковий та трудовий комплаєнс, стандарти професійної етики; моніторинг відповідності вимогам законодавства, культура комплаєнсу та нові стандарти; антикорупційний комплаєнс в контексті захисту даних та ін.

 (д) Термін контракту та дедлайн: ця робота для консультантів, що є резидентами України, і розрахована на 6 академічних годин; тривалість роботи –  березень 2020 року.

Вимоги до досвіду та кваліфікацій:

(а)  Магістр права;

(б) Мати 3 роки професійного досвіду викладацької діяльності у галузі антикорупційного комплаєнсу. Професійний досвід викладацької діяльності у сфері права з акцентом на антикорупційну тематику буде перевагою;

(в) Гнучкість та спроможність узгоджувати деталі навчальної програми з ACREC та

донорською організацією;

(г) Готовність надання інформаційно-консультативної допомоги учасникам програми під

час курсу;

(ґ) Мати робочий рівень володіння англійською мовою, задовільний для викладання курсу;

(д) Здатність працювати в межах чітко встановлених дедлайнів та дотримуватись термінів виконання навчально-методичного плану курсу.

Для участі у конкурсному відборі необхідно відправити наступні документи:

(а) Резюме кандидата, яке відповідає всім вищеперерахованим вимогам;

(б) Зразок програми авторського курсу та/або відео з публічним виступом, копію власної наукової роботи (статті тощо).

Документи треба надсилати на поштову скриньку: acrec.kma@gmail.com

Дедлайн подачі заявок: 21 лютого 2020 року.