Реанімаційний Пакет Реформ > Вакансії > Викладач курсу “Антикорупційна експертиза”

Викладач курсу “Антикорупційна експертиза”

Актуально до 27.02.20

Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції (ACREC) запрошує спеціаліста у сфері права з досвідом викладацької діяльності для розробки та викладання навчального курсу “Антикорупційна експертиза” в рамках Магістерської програми “Антикорупційні студії”. Цей курс є одним із нормативних навчальних курсів в рамках Магістерської програми “Антикорупційні студії”. В рамках курсу студенти повинні отримати знання та практичні навички щодо методології проведення антикорупційної експертизи (громадської та офіційної), ролі громадськості та бізнесу у запобіганні корупції тощо.

Викладач/-ка (експерт/-ка) у сфері права буде відповідальний/-на за розробку змісту та викладання авторської програми курсу “Антикорупційна експертиза” в рамках Магістерської програми «Антикорупційні студії». Всі активності викладача/-ки у сфері мають здійснюватися у тісній співпраці та за попереднім узгодженням з ACREC. У свою чергу, Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції буде сприяти плануванню, розробці та звітності викладача/-ки (експерта/-ки) у сфері соціології та коригувати його/її діяльність згідно з вимогами експертів проєкту «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «Взаємодія», що реалізується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Агентства Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (далі — USAID), за підтримки якого здійснюється цей навчальний курс.

Технічне завдання

(а) Завдання:  розробка навчального курсу та навчальних матеріалів, а також викладання відповідного курсу студентам Магістерської програми «Антикорупційні студії» Національного університету «Києво-Могилянська академія».

(б) Інформація про проєкт: Магістерська програма «Антикорупційні студії» – це унікальна навчальна програма для  здобуття освітнього рівня магістра, що поєднує у собі широкий спектр дисциплін у сфері політичної науки, права, економіки та соціології. Програму «Антикорупційні студії» було розроблено ACREC спільно з кафедрою політології Національного університету «Києво-Могилянська академія», де вона реалізовується з вересня 2019 року.

(в)  Обсяг роботи для експерта/-ки:

(г)  Очікуваний продукт  роботи експерта:

(ґ) Вимоги до змісту та методології  навчального курсу:

(д) Вимоги до оформлення програми навчального курсу:

(е) Термін контракту та дедлайну:

Ця робота призначена для консультантів, що є громадянами України; тривалість роботи –  середина березня –  початок травня 2020 року.

Вимоги до досвіду та кваліфікацій

(а) Доктор філософії (кандидат наук) /галузь знань 08 «Право»/,  PhD in Law, PhD in Public Policy;

(б) Мати 3 роки професійного досвіду викладацької діяльності у сфері права. Професійний досвід викладацької діяльності у сфері права з акцентом на антикорупційну тематику буде перевагою.

(в) Мати досвід підготовки навчально-методичних матеріалів (перевагою буде досвід із розробки авторського контенту навчальних курсів у сфері права та антикорупції);

(г) Здатність адаптувати контент навчальної програми під антикорупційну тематику магістерської програми «Антикорупційні студії» в інтерактивному форматі з урахуванням сучасних методик викладання;

(ґ)  Відмінне володіння українською мовою;

(д)  Здатність працювати в межах чітко встановлених дедлайнів та дотримуватись термінів виконання навчально-методичного плану курсу;

(е)   Готовність надавати інформаційно-консультативну підтримку студентам навчального курсу;

(є)  Вміння працювати в команді;

(ж) Готовність та бажання слідувати чітко встановленим правилам з боку ACREC та донорської організації, а також толерантно ставитись до потреби коригування навчального курсу з їхнього боку.

Для участі у конкурсному відборі необхідно відправити наступні документи:

(а)  Резюме кандидата, яке відповідає всім вищеперерахованим вимогам;

(б) Зразок програми авторського курсу та/або відео з публічним виступом,  копію власної наукової роботи (статті, дисертації тощо);

(в) Пропозиція концепції (загальний опис) навчального курсу “Антикорупційна експертиза”, а також приклад опису конкретної теми в рамках навчального курсу на вибір (може також включати опис завдань для самостійного опрацювання студентами, можливі теми семінару до теми та ін.).

Документи треба надсилати на поштову скриньку acrec.kma@gmail.com

Дедлайн подачі заявок: 27  лютого 2020 року.