Реанімаційний Пакет Реформ > Вакансії > Експерт/-ка для викладання курсу “Пошук інформації в базах даних” в рамках магістерської програми “Антикорупційні студії”

Експерт/-ка для викладання курсу “Пошук інформації в базах даних” в рамках магістерської програми “Антикорупційні студії”

Актуально до 08.09.20

 1. Загальна інформація про посаду:

Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції (далі — ACREC) запрошує спеціаліста у сфері баз даних з досвідом викладацької діяльності для викладання навчального курсу “Пошук інформації в базах даних” Магістерської програми “Антикорупційні студії”. Цей курс є одним із нормативних навчальних курсів в рамках Магістерської програми “Антикорупційні студії”. В рамках курсу студенти повинні отримати знання та практичні навички щодо пошуку та аналізу інформації у відкритих та закритих базах даних.

Викладач/-ка (експерт/-ка) курсу “ Пошук інформації в базах даних” буде відповідальний/-на за викладання курсу. Всі активності викладача/-ки мають здійснюватися у тісній співпраці та за попереднім узгодженням з ACREC. У свою чергу, Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції буде сприяти плануванню, розробці та звітності відібраних викладача/-ки (експерта/-ки) та коригувати його/її діяльність згідно з вимогами експертів проекту «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «Взаємодія», що реалізується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Агентства Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (далі — USAID), за підтримки якого здійснюється цей навчальний курс..

 1. Технічне завдання.

(а) Завдання:  викладання навчального курсу та навчальних матеріалів для Магістерської програми «Антикорупційні студії» Національного університету «Києво-Могилянська академія».

(б) Інформація про проект: Магістерська програма «Антикорупційні студії» – це унікальна навчальна програма для  здобуття освітнього рівня магістра, що поєднує у собі широкий спектр дисциплін у сфері політичної науки, права, економіки та соціології. Програму «Антикорупційні студії» було розроблено ACREC спільно з кафедрою політології Національного університету «Києво-Могилянська академія», де вона реалізовується з вересня 2019 року.

(в)  Обсяг роботи для експерта/-ки:

 1. Провести лекції, практичні/семінарські заняття згідно з навчальним планом програми курсу (24 аудиторні години (12 пар));
 2. Надавати студентам самостійні (проміжні та підсумкові) роботи для оцінки якості отриманих знань та контролювати процес їх написання;
 3. Проводити консультації для студентів програми з метою надання додаткової інформації та\або закріплення матеріалу навчального курсу (за потреби).
 4. Проведення підсумкового контролю якості знань студентів.

(г)  Очікуваний продукт  роботи експерта:

 1. Проведення 24 години аудиторних занять (12 пар).
 2. Проведення проміжної та підсумкової оцінки знань студентів

(ґ) Вимоги до змісту та методології  навчального курсу:

 1. Курс повинен включати інтерактивні методики викладання, зокрема лекції-дискусії, роботи в малих групах, кейс-стаді та інше;
 2. Зміст курсу повинен бути розрахований на 3 академічних кредита (90 академічних годин, з них 24 години аудиторних занять);
 3. Зміст курсу повинен включати такі теми: практичні питання застосування мережевого аналізу, українські та закордонні реєстри, аналіз відкритих та закритих джерел, як аналізувати веб-сайти, тощо.

(д) Термін контракту та дедлайн:

Ця робота призначена для консультантів, що є громадянами України; тривалість роботи –  вересень-жовтень 2020 року.

 1. Вимоги до досвіду та кваліфікацій.

(а) Вища освіта за спеціальністю економіка, політологія, соціологія, публічна політика (Public Policy) /галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»/ або право, міжнародне право /галузь знань 08 «Право»/;

(б) Мати досвід у сфері роботи з відкритими та закритими базами даних;

(в) Мати практичний досвід викладання та/або проведення тренінгів з тематики пошуку інформації в базах даних;

(г) Мати досвід підготовки навчально-методичних матеріалів (перевагою буде досвід із розробки

авторського контенту навчальних курсів у сфері антикорупції);

(ґ) Здатність адаптувати контент навчальної програми під антикорупційну тематику магістерської

програми «Антикорупційні студії» в інтерактивному форматі з урахуванням сучасних методик

викладання;

(д) Відмінне володіння українською мовою, робочий рівень володіння англійською мовою;

(е) Здатність працювати в межах чітко встановлених дедлайнів та дотримуватись термінів виконання

навчально-методичного плану курсу;

(є) Вміння працювати в команді;

(ж) Готовність та бажання слідувати чітко встановленим правилам з боку ACREC та донорської

організації, а також толерантно ставитись до потреби коригування навчального курсу з їхнього боку.

 1. Для участі у конкурсному відборі необхідно відправити наступні документи:

(а)  Резюме кандидата, яке відповідає всім вищеперерахованим вимогам;

(б) Зразок програми авторського курсу та/або відео з публічним виступом,  копію власної наукової роботи (статті, дисертації тощо).

Документи треба надсилати на поштову скриньку acrec.kma@gmail.com

Дедлайн подачі заявок: 8 вересня 2020 року.

Магістерська програма «Антикорупційні студії» стала можливою завдяки підтримці американського народу через Агентство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (USAID). Зміст Магістерської програми «Антикорупційні студії» є виключною відповідальністю Міждисциплінарного науково-освітнього центру протидії корупції і не обов’язково відображає погляди USAID чи Уряду Сполучених Штатів.