Реанімаційний Пакет Реформ > Вакансії > Експерт\-ка для викладання курсу “Академічна доброчесність” в рамках магістерської програми “Антикорупційні студії”

Експерт\-ка для викладання курсу “Академічна доброчесність” в рамках магістерської програми “Антикорупційні студії”

Актуально до 08.09.20

 1. Загальна інформація про посаду:

Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції (далі — ACREC) запрошує спеціаліста у сфері гуманітарних, юридичних, суспільних, педагогічних наук з досвідом викладацької діяльності для викладання навчального курсу “Академічна доброчесність” Магістерської програми “Антикорупційні студії”. Цей курс є одним із нормативних навчальних курсів в рамках Магістерської програми “Антикорупційні студії”. В рамках курсу студенти повинні отримати знання про принципи академічної доброчесності у вищих навчальних закладах та науковій спільноті, поняття та види академічної недоброчесності; академічну недоброчесність як загальносвітову проблему; академічний плагіат; корупційні практики в учбовому процесі як виклик академічній доброчесності, а також шляхи та інструменти запобігання цим викликам.

Викладач/-ка (експерт/-ка) у сфері гуманітарних, юридичних, суспільних, педагогічних наук буде відповідальний/-на за викладання курсу “Академічна доброчесність” Магістерської програми «Антикорупційні студії». Всі активності викладача/-ки мають здійснюватися у тісній співпраці та за попереднім узгодженням з ACREC. У свою чергу, Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції буде сприяти плануванню, розробці та звітності відібраних викладача/-ки (експерта/-ки) та коригувати його/її діяльність згідно з вимогами експертів проекту «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «Взаємодія», що реалізується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Агентства Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (далі — USAID), за підтримки якого здійснюється цей навчальний курс..

 1. Технічне завдання.

(а) Завдання:  викладання 4 пар навчального курсу та навчальних матеріалів для Магістерської програми «Антикорупційні студії» Національного університету «Києво-Могилянська академія» на такі теми: “Антикорупційна політика у закладах освіти. Права та обов’язки студента та викладача”; “Державна політика в сфері академічної доброчесності: як є і як воно має бути”, “”Академічна доброчесність при підготовці аналітичних і нормативних документів”, “Боротьба з корупцією в сфері вищої та середньої освіти”.

(б) Інформація про проект: Магістерська програма «Антикорупційні студії» – це унікальна навчальна програма для  здобуття освітнього рівня магістра, що поєднує у собі широкий спектр дисциплін у сфері політичної науки, права, економіки та соціології. Програму «Антикорупційні студії» було розроблено ACREC спільно з кафедрою політології Національного університету «Києво-Могилянська академія», де вона реалізовується з вересня 2019 року.

(в)  Обсяг роботи для експерта/-ки:

 1. Провести лекції, практичні/семінарські заняття згідно з навчальним планом програми курсу (8 аудиторних годин (4 пари));
 2. Надавати студентам самостійні (проміжні та підсумкові) роботи для оцінки якості отриманих знань та контролювати процес їх написання;
 3. Надавати консультації для студентів програми з метою надання додаткової інформації та\або закріплення матеріалу навчального курсу (за потреби).

(г)  Очікуваний продукт  роботи експерта:

 1. Проведення 8 годин аудиторних занять (4 пари).
 2. Проведення проміжної оцінки знань студентів.

(ґ) Вимоги до змісту та методології  навчального курсу:

 1. Курс повинен включати інтерактивні методики викладання, зокрема лекції-дискусії, роботи в малих групах, кейс-стаді та інше;
 2. Зміст лекцій повинен бути розрахований на 16 академічних годин, з них 8 годин аудиторних занять;
 3. Зміст лекцій повинен включати такі теми: “Антикорупційна політика у закладах освіти. Права та обов’язки студента та викладача”; “Державна політика в сфері академічної доброчесності: як є і як воно має бути”, “”Академічна доброчесність при підготовці аналітичних і нормативних документів”, “Зменшення корупції в сфері вищої та середньої освіти”.

(д) Термін контракту та дедлайн:

Ця робота призначена для консультантів, що є громадянами Українидати проведення пар: 3 жовтня 2020 року (субота) – 13:30-16:20; 17 жовтня 2020 року (субота) – 13:30-16:20.

 1. Вимоги до досвіду та кваліфікацій.

(а) а) Вища освіта за спеціальністю: галузь знань 05 “ Соціальні та поведінкові науки; 03 «Гуманітарні науки»; 01 «Освіта»;

(б) Мати досвід викладацької діяльності у сфері гуманітарних, юридичних, суспільних, педагогічних наук. Досвід викладання у сфері гуманітарних, юридичних, суспільних, педагогічних наук з акцентом на антикорупційну тематику буде перевагою.

(в) Мати досвід підготовки навчально-методичних матеріалів (перевагою буде досвід із розробки авторського контенту навчальних курсів у сфері гуманітарних, юридичних, суспільних, педагогічних наук);

(г) Здатність адаптувати контент навчальної програми під антикорупційну тематику магістерської програми «Антикорупційні студії» в інтерактивному форматі з урахуванням сучасних методик викладання;

(ґ) Відмінне володіння українською мовою, робочий рівень володіння англійською мовою;

(д) Здатність працювати в межах чітко встановлених дедлайнів та дотримуватись термінів виконання;

(е) Готовність надавати інформаційно-консультативну підтримку студентам навчального курсу;

(є) Вміння працювати в команді;

(ж) Готовність та бажання слідувати чітко встановленим правилам з боку ACREC та донорської організації, а також толерантно ставитись до потреби коригування навчального курсу з їхнього боку.

 1. Для участі у конкурсному відборі необхідно відправити наступні документи:

(а)  Резюме кандидата, яке відповідає всім вищеперерахованим вимогам;

(б) Зразок програми авторського курсу та/або відео з публічним виступом,  копію власної наукової роботи (статті, дисертації тощо).

Документи треба надсилати на поштову скриньку acrec.kma@gmail.com (у листі обов’язково вказуйте посилання на вакансію, на яку Ви подаєтесь).

Дедлайн подачі заявок: 31 серпня 2020 року.

Магістерська програма «Антикорупційні студії» стала можливою завдяки підтримці американського народу через Агентство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (USAID). Зміст Магістерської програми «Антикорупційні студії» є виключною відповідальністю Міждисциплінарного науково-освітнього центру протидії корупції і не обов’язково відображає погляди USAID чи Уряду Сполучених Штатів.