Реанімаційний Пакет Реформ > Вакансії > Експерт/-ка для розробки курсу “Різновиди корупції та антикорупції”

Експерт/-ка для розробки курсу “Різновиди корупції та антикорупції”

Актуально до 27.10.20

 1. Загальна інформація про посаду:

Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції (далі — ACREC) запрошує спеціаліста в сфері запобігання і протидії корупції/дослідження корупції з досвідом викладацької діяльності для розробки навчального курсу “Різновиди корупції та антикорупції” Магістерської програми “Антикорупційні студії”. Цей курс є одним із нормативних навчальних курсів в рамках Магістерської програми “Антикорупційні студії”. В рамках курсу студенти повинні ознайомитися з механізмами антикорупції, які випливають з різних підходів та концепцій.

Експерт/-ка з корупції буде відповідальний/-на за розробку змісту курсу “Різновиди корупції та антикорупції” Магістерської програми «Антикорупційні студії». Всі активності експерта/-ки мають здійснюватися у тісній співпраці та за попереднім узгодженням з ACREC. У свою чергу, Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції буде сприяти плануванню, розробці та звітності відібраних експерта/-ки та коригувати його/її діяльність згідно з вимогами експертів проєкту «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «Взаємодія», що реалізується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Агентства Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (далі — USAID), за підтримки якого здійснюється цей навчальний курс.

 1. Технічне завдання.

(а) Завдання:  розробка навчального курсу та навчальних матеріалів Магістерської програми «Антикорупційні студії» Національного університету «Києво-Могилянська академія».

(б) Інформація про проєкт: Магістерська програма «Антикорупційні студії» – це унікальна навчальна програма для  здобуття освітнього рівня магістра, що поєднує у собі широкий спектр дисциплін у сфері політичної науки, права, економіки та соціології. Програму «Антикорупційні студії» було розроблено ACREC спільно з кафедрою політології Національного університету «Києво-Могилянська академія», де вона реалізовується з вересня 2019 року.

(в)  Обсяг роботи для експерта/-ки:

 1. Розробити програму навчального курсу, який розрахований на 5 кредитів (150 академічних годин з яких 50 аудиторних годин (25 пар));
 2. Розробити навчальні матеріали в рамках навчального курсу, зокрема презентації до лекцій, завдання до семінарських занять, а також завдання для самостійного опрацювання;
 3. Розробити завдання для проміжного та підсумкового (фінального) контролю якості отриманих знань;
 4. Розробити критерії для оцінювання самостійних робіт студентів.

 (г)  Очікуваний продукт  роботи експерта:

 1. Програма навчального курсу, розрахована на 5 академічних кредитів (150 академічних годин, з них 50 аудиторних годин (25 пар);
 2. Навчальні матеріали в рамках навчального курсу, зокрема розширений план лекцій (зі стислим викладом матеріалу лекції після кожного пункту плану кожної лекції), презентації до лекцій, завдання до семінарських занять, а також завдання для самостійного опрацювання та контролю успішності студентів.

 (ґ) Вимоги до змісту та методології  навчального курсу:

 1. Курс повинен включати інтерактивні методики викладання, зокрема лекції-дискусії, роботи в малих групах, кейс-стаді та інше;
 2. Зміст курсу повинен бути розрахований на 5 академічних кредитів (150 академічних годин, з них 50 годин аудиторних занять);
 3. Зміст курсу повинен включати такі теми як механізми антикорупції, що випливають з таких концепцій як: належне управління та етичний універсалізм; глибока демократизація; неупередженість; Кодекс етики та Кодекс поведінки; лобізм та адвокація; відкритий уряд, прозорість та відкриті дані; участь громадян та захист викривачів; підзвітність (вертикальна та горизонтальна); моделі спеціалізованих антикорупційних установ та антикорупційних стратегій; оцінка ризиків, оцінка та моніторинг боротьби з корупцією тощо.

(д) Вимоги до оформлення програми навчального курсу:

 1. Загальний опис курсу (5-7 речень, які містять інформацію про зміст курсу та теми, які будуть розглядатися в рамках курсу, знання, які будуть отримані студентами);
 2. Вимоги та правила курсу (мінімум 1 сторінка А4 12 шрифтом. Правила та вимоги курсу обов’язково мають включати в себе: дедлайни підготовки письмових робіт, вимоги щодо участі студентів у заняттях, умови отримання додаткових балів (за бажанням), правила поводження на заняттях та етичні правила щодо написання робіт);
 3. перелік тем, що будуть розглянуті в межах курсу;
 4. перелік питань до кожної теми курсу (не менше 3 питань до кожної теми);
 5. перелік обов’язкової та додаткової літератури для опрацювання студентами (мінімум 2 джерел до кожної теми);
 6. критерії оцінки знань студентів (не менше 4 критеріїв).

(е) Термін контракту та дедлайни:

Ця робота призначена для консультантів, що є громадянами України; тривалість роботи –  середина

жовтня – кінець листопада 2020 року.

 1. Вимоги до досвіду та кваліфікацій.

(а)  Вища освіта за спеціальністю філософія, політологія, соціологія /галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»; за спеціальністю право та міжнародне право / галузь знань 08 «Право».

(б) Мати 3 роки професійного досвіду викладання курсів на корупційну/антикорупційну тематику;

(в) Мати досвід підготовки навчально-методичних матеріалів (перевагою буде досвід із розробки авторського контенту навчальних курсів пов’язаних з корупцією та/або антикорупцією);

(г) Здатність адаптувати контент навчальної програми під антикорупційну тематику магістерської програми «Антикорупційні студії» в інтерактивному форматі з урахуванням сучасних методик викладання;

(ґ)  Відмінне володіння українською мовою, робочий рівень володіння англійською мовою;

(д)  Здатність працювати в межах чітко встановлених дедлайнів та дотримуватись термінів виконання навчально-методичного плану курсу;

(е)  Вміння працювати в команді;

(є) Готовність та бажання слідувати чітко встановленим правилам з боку ACREC та донорської організації, а також толерантно ставитись до потреби коригування навчального курсу з їхнього боку.

 1. Для участі у конкурсному відборі необхідно відправити наступні документи:

(а)  Резюме кандидата, яке відповідає всім вищеперерахованим вимогам;

(б) Зразок програми авторського курсу та/або відео з публічним виступом,  копію власної наукової роботи (статті, дисертації тощо);

(в) Пропозиція концепції (загальний опис) навчального курсу “Різновиди корупції та антикорупції”, а також приклад опису конкретної теми в рамках навчального курсу на вибір (може також включати опис завдань для самостійного опрацювання студентами, можливі теми семінару до теми та ін.).

Документи треба надсилати на поштову скриньку acrec.kma@gmail.com

Дедлайн подачі заявок: 27 жовтня 2020 року.

Магістерська програма «Антикорупційні студії» стала можливою завдяки підтримці американського народу через Агентство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (USAID). Зміст Магістерської програми «Антикорупційні студії» є виключною відповідальністю Міждисциплінарного науково-освітнього центру протидії корупції і не обов’язково відображає погляди USAID чи Уряду Сполучених Штатів.