Реанімаційний Пакет Реформ > Вакансії > Слайдер на головній > Cпеціаліст з операційного управління

Cпеціаліст з операційного управління

Український незалежний центр політичних досліджень оголошує конкурс на надання послуг з операційного управління, стратегічного та організаційного планування

УНЦПД запрошує до подання пропозицій для спеціалістів з операційного управління на надання наступних послуг:

І. ОСНОВНІ ПОСЛУГИ

1. Надання допомоги керівництву організації з питань управління, організаційного планування та контролю.

2. Впровадження внутрішніх політик і процедур.

3. Координація роботи персоналу та проектних команд.
4. Участь у розробці та реалізації фандрейзингової стратегії.
5. Контроль за використанням майна.

ДЕТАЛЬНО:

– взаємодія з проектними командами, контроль дотримання графіків виконання проектів;
– планування та проведення організаційних заходів, ділових зустрічей та переговорів за участю керівництва;
– контроль за виконанням внутрішніх нормативних документів організації, наказів, розпоряджень та вказівок директора по діяльності підрозділів і проектних команд;
– контроль повноти, вчаснсті й належне діловодства в Організації;
– розробка пропозицій щодо оптимізації структури організації, готує пропозиції щодо перестановки кадрів та вдосконалення зв’язків за посадами;
– перевірка договорів з контрагентами, взаємодія з постачальниками у межах контрактів, надання пропозицій щодо підготовки та змін контрактів;
– представлення інтересів Організації у зовнішніх стосунках з органами влади та контрагентами за довіреністю керівника Організації;
– участь у розробці операційного плану Організації;
– участь у розробці фандрейзингової стратегії та плану організації;

– участь у підготовці заявок та переговорах;

– надання пропозицій щодо змісту політик та розвитку процедур;
– контроль за дотриманням правил поводження з майном Організації та використанням майна.

 ІІ. СФЕРА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Послуги та допомога організації з питань управління й організаційного планування; Встановлення порядку та планування;

Планування процесів;

Забезпечення контролю.
Вища освіта у сферах управління, економіки, фінансів, права, соціології, а також інших спеціальностей у разі відповідного досвіду та компетенцій.

ІІІ. ВИМОГИ ДО КАНДИДАТА

 1. Досвід роботи у сфері управління не менше трьох років або наявність підтвердженої відповідної кваліфікації.
 2. Володіння українською мовою, грамотність.
 3. Відмінні комунікаційні навички.
 4. Знання принципів обігу документів, документування процесів.

IV. БАЖАНІ НАВИЧКИ

 1. Відповідальність.
 2. Ефективне планування часу та дотримання строків виконання задач.
 3. Вміння користуватися операційними та комунікаційними системами.
 4. Вміння працювати в команді.
 5. Готовність до багатозадачності.
 6. Стійкість до стресів, витримка до інтенсивного навантаження.

V. УМОВИ РОБОТИ

 1. Контракт строком на 1 рік з можливістю продовження.
 2. Можливість надавати послуги за місцем.
 3. Розмір оплати послуг визначається за результатами співбесіди.

Для участі в конкурсі до 09.00 години 07 березня 2022 року просимо подати

 1. Резюме.
 2. Мотиваційний лист, в якому описати свої компетенції та бажаний розмір оплати праці.

Зацікавлених осіб просимо надіслати резюме та мотиваційний лист на адреси електронної пошти: administrative@ucipr.org.ua з обов’язковою копією на ucipr.competition@gmail.com з назвою теми “Послуги операційного управління ”.

Інформація про організацію

Український незалежний центр політичних досліджень (www.ucipr.org.ua) — неурядовий позапартійний неприбутковий аналітичний центр, місія якого — розробка рішень для стійкої демократії. Основні сфери діяльності: розвиток громадянського суспільства, утвердження права доступу громадян до управління державою, підтримка політичної конкуренції, демократична організація системи влади, національна єдність та соціальна згуртованість, протидія дискримінації, європейська інтеграція.

УНЦПД слідує принципу недискримінації за віком, статтю, гендером, віросповіданням, расовими відмінностями, утверджує рівне ставлення до всіх кандидатів. Перевага буде віддана кандидатові/кандидатці, хто продемонструє найкращу пропозицію відповідно до наведеного переліку.