Реанімаційний Пакет Реформ > Вакансії > ACREC шукає викладача/викладачку навчального курсу «Методологія проведення досліджень в сфері протидії корупції: дизайн наукових досліджень, теорії та методи вивчення корупції»

ACREC шукає викладача/викладачку навчального курсу «Методологія проведення досліджень в сфері протидії корупції: дизайн наукових досліджень, теорії та методи вивчення корупції»

Актуально до 20.11.19

 1. Загальна інформація про посаду:

Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції (далі — ACREC) запрошує викладача або викладачку у  сфері проведення досліджень корупції для викладання занять навчального курсу  «Методологія проведення досліджень у сфері протидії корупції: дизайн наукових досліджень, теорії та методи вивчення корупції»  Магістерської програми «Антикорупційні студії».

Викладач/ка (експерт) має розробити зміст та провести 5 аудиторних занять (10 академічних годин) з проблематики основ дизайну наукового дослідження корупції  в рамках курсу «Методологія проведення досліджень в сфері протидії корупції: дизайн наукових досліджень, теорії та методи вивчення корупції» Магістерської програми «Антикорупційні студії».  Всі активності викладача/ викладачки мають здійснюватися у тісній співпраці та за попереднім узгодженням з ACREC. У свою чергу, ACREC  буде сприятиме плануванню, розробці та звітності викладача/викладачки (експерта) та коригувати його\її діяльність згідно з вимогами експертів проекту «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «Взаємодія», що реалізується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID)Агентства Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (далі —  USAID).

 1. Технічне завдання.

(а)  Завдання:  провести 5 аудиторних занять (10 академічних годин) присвячених основам дизайну наукового дослідження в рамках курсу   «Методологія проведення досліджень у сфері протидії корупції: дизайн наукових досліджень, теорії та методи вивчення корупції»   Магістерської програми «Антикорупційні студії» Національного університету «Києво-Могилянська академія».

(б) Інформація про проект: Магістерська програма «Антикорупційні студії» — це унікальна навчальна програма для здобуття освітнього рівня магістра, що поєднує у собі широкий спектр дисциплін у сфері політичної науки, права, економіки та соціології. Програму «Антикорупційні студії» було розроблено Міждисциплінарним науково-освітнім центром протидії корупції спільно з кафедрою політології Національного університету «Києво-Могилянська академія», де вона реалізовується з вересня 2019 року.

(в)  Обсяг роботи експерта:

 1. Розробити план 5 аудиторних занять (10 академічних годин) з основ дизайну наукового дослідження в рамках курсу «Методологія проведення досліджень у сфері протидії корупції: дизайн наукових досліджень, теорії та методи вивчення корупції» (розробка плану заняття означає розробку тематичного наповнення занять, розкриття основних питань досліджуваної теми);
 2. Розробити навчальні матеріали в рамках навчального курсу, зокрема презентації до лекцій, завдання до семінарських занять;
 3. Провести 5 аудиторних занять (10 академічних годин) відповідно до розробленого плану.

(г)  Очікуваний продукт  роботи експерта:

 1. План проведення 5 аудиторних занять з основ дизайну наукового дослідження для студентів в рамках загального курсу;
 2. Навчальні матеріали в рамках навчального курсу, зокрема презентації до лекцій, завдання до семінарських занять;
 3. Проведення 5 аудиторних занять (10 академічних годин).

(ґ) Вимоги до змісту та методології  навчального курсу: 

 1. Заняття повинні включати інтерактивні методики викладання, зокрема лекції-дискусії, роботи в малих групах, кейс-стаді та інше;
 2. Зміст лекцій повинен висвітлити такі питання: основні складові дослідження, можливості та обмеження наукового дослідження корупції, розробка наукової проблеми дослідження, стратегії визначення аналітичної проблеми дослідження, роль наукового питання у дослідженні, приклади основних питань у дослідженні корупції; розробка аналітичного питання дослідження та ін.

(д) Термін контракту та дедлайн: ця робота для консультантів, що є громадянами України, і розрахована на 10 академічних годин; тривалість роботи –четвертий-п’ятий тиждень листопада 2019 року.

 1. Вимоги до досвіду та кваліфікацій:

(а) Доктор філософії (кандидат наук) /галузь знань 05 “ Соціальна та поведінкові науки/, PhD in Political Science, PhD in Public Policy;

(б) Мати 3 роки професійного досвіду викладацької діяльності у галузі соціальних та поведінкових наук. Професійний досвід викладацької діяльності у сфері політології з акцентом на антикорупційну тематику буде перевагою;

(в) Гнучкість та спроможність узгоджувати деталі навчальної програми з ACREC та

донорською організацією;

(г) Готовність надання інформаційно-консультативної допомоги учасникам програми під

час курсу;

(ґ) Мати відмінне володіння українською мовою та робочий рівень володіння англійською мовою;

(д) Здатність працювати в межах чітко встановлених дедлайнів та дотримуватись термінів виконання навчально-методичного плану курсу.

 1. Для участі у конкурсному відборі необхідно відправити наступні документи:

(а) Резюме кандидата, яке відповідає всім вищеперерахованим вимогам;

(б) Зразок програми авторського курсу та/або відео з публічним виступом, копію власної наукової роботи (статті тощо).

 1. Документи треба надсилати на поштову скриньку: acrec.kma@gmail.com
 2. Дедлайн подачі заявок: 20 листопада 2019 року.

Магістерська програма «Антикорупційні студії» стала можливою завдяки підтримці американського народу через Агентство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (USAID). Зміст Магістерської програми «Антикорупційні студії» є виключною відповідальністю Міждисциплінарного науково-освітнього центру протидії корупції і необов’язково відображає погляди USAID чи Уряду Сполучених Штатів.