Реанімаційний Пакет Реформ > Новини > ЗАЯВА ГРУПИ «ПУБЛІЧНІ ФІНАНСИ» ІНІЦІАТИВИ «РЕАНІМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ РЕФОРМ» ЩОДО ПРИЙНЯТТЯ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ УКРАЇНИ № 2072 “ПРО РАХУНКОВУ ПАЛАТУ”

ЗАЯВА ГРУПИ «ПУБЛІЧНІ ФІНАНСИ» ІНІЦІАТИВИ «РЕАНІМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ РЕФОРМ» ЩОДО ПРИЙНЯТТЯ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ УКРАЇНИ № 2072 “ПРО РАХУНКОВУ ПАЛАТУ”

Здійснення ефективного контролю за надходженням коштів до Державного бюджету та їх подальшого використання є постійною практикою в більшості держав світу. В Україні умовах бюджетного дефіциту та боротьби з корупцією надзвичайно актуальним є питання організація незалежного та професійного аудиту коштів Державного бюджету відповідно до міжнародних стандартів. Рахункова Палата на сьогодні не має достатньо функцій для здійснення визначених повноважень та є залежною від політичної кон’юнктури.

З метою приведення законодавства України до кращих міжнародних практик було розроблено проект Закону України №2072 «Про рахункову палату» який враховує кращі світові практики функціонування Рахункової палати та міжнародними зобов’язання України перед ЄС визначенні ратифікованим Верховною Радою України Законом України від 20 травня 2014 року № 1277-VІІ (щодо отримання Україною макрофінансової допомоги ЄС у сумі до 1 млрд євро).

Законопроектом закріпляється повноваження Рахункової палати стосовно здійснення аудиту ефективності та фінансового аудиту, зокрема, щодо надходження коштів до Державного бюджету та їх використання, у тому числі щодо:

– коштів, наданих місцевим бюджетам у вигляді трансфертів, фондам загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування;

– фінансування і виконання загальнодержавних та інших державних програм;

– дотримання бюджетного законодавства.

Забезпечення ефективного зовнішнього фінансового контролю набуває першочергового значення для прозорості системи державного управління, забезпечує дієвість контрольних функцій парламенту, що посилює довіру суспільства до державних органів. У зв’язку з цим зростає роль і значення Рахункової палати як єдиного в Україні незалежного органу зовнішнього фінансового контролю.

Незважаючи на те, що прийняття даного законопроекту є нагальним для забезпечення ефективного функціонування єдиного органу, який здійснює оцінку використання державних фінансів окремими народними депутатами здійснюється прямий саботаж щодо прийняття даного законопроекту. Експерти групи публічні фінанси неодноразово заявляли про існування політичного небажання здійснювати реформи в системі державних фінансів та забезпечити прозорість та ефективність їх використання.

Зокрема, антикорупційна норма яка передбачає конкурсний добір членів Рахункової палати, та обрання Голови та Заступника з-поміж членів Рахункової палати, які пройшли такий конкурсний добір викликала сильний супротив в ряду народних депутатів. Дана норма створює передумови політично незалежного, професійного складу Рахункової палати, яка повинна контролювати доходи і видатки. Такі дії народних депутатів можуть привести до невиконання Україною взятих на себе зобов’язань перед ЄС, що як наслідок призведе до ненадходження частини коштів за програмою макрофінансової допомоги Україні.

Для забезпечення реалізації принципу гласності у діяльності Рахункової палати передбачено утворення при Рахунковій палаті за участю інститутів громадянського суспільства Громадської ради.

Група публічні фінанси громадської ініціативи «Реанімаційний Пакет Реформ» наполягає на необхідності прийняття Верховною радою України законопроекту № 2072 «Про рахункову палату» в другому читанні на в цілому.

 

 

ВГОРУ