Реанімаційний Пакет Реформ > Новини > ЗАЯВА ГРУПИ «ПУБЛІЧНІ ФІНАНСИ» ІНІЦІАТИВИ «РЕАНІМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ РЕФОРМ» ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ ПРИЙНЯТТЯ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ УКРАЇНИ № 2072 “ПРО РАХУНКОВУ ПАЛАТУ”

ЗАЯВА ГРУПИ «ПУБЛІЧНІ ФІНАНСИ» ІНІЦІАТИВИ «РЕАНІМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ РЕФОРМ» ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ ПРИЙНЯТТЯ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ УКРАЇНИ № 2072 “ПРО РАХУНКОВУ ПАЛАТУ”

Здійснення ефективного контролю за надходженням коштів до Державного бюджету та їх подальшого використання є постійною практикою в більшості держав світу.

В Україні умовах бюджетного дефіциту та боротьби з корупцієюнадзвичайно актуальним є питання організація незалежного та професійного аудиту коштів Державного бюджету (видатків та надходжень) відповідно до міжнародних стандартів. Єдиним державний орган, який має відповідні повноваження Рахункова Палата України на сьогоді не має достатньо функцій для здійснення визначених повноважень та є залежною від політичної кон’юнктури в Верховній Раді Україні та Уряді.

Саме тому з метою приведення законодавства України до кращих міжнародних практик було розроблено проект Закону України №2072 «Про рахункову палату» який враховує кращі світові практики функціонування Рахункової палати та міжнародними зобов’язання України перед Європейським Союзом визначенні ратифікованим Верховною Радою України Законом України від 20 травня 2014 року № 1277-VІІ (щодо отримання Україною макрофінансової допомоги Європейського Союзу у сумі до 1 млрд євро).

Законопроект пропонує закріпити повноваження Рахункової палати стосовно здійснення аудиту ефективності та фінансового аудиту, зокрема, щодо надходження коштів до Державного бюджету України та їх використання, у тому числі щодо:

– коштів, наданих місцевим бюджетам у вигляді трансфертів, фондам загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування;

– фінансування і виконання загальнодержавних та інших державних програм;

– дотримання бюджетного законодавства;

Проектом передбачається конкурсний добір членів Рахункової палати, та обрання Голови та Заступника з-поміж членів Рахункової палати, які пройшли конкурсний добір. Це створює передумови політично незалежного, професійного складу Рахункової палати, яка повинна контролювати доходи і видатки.

Незважаючи на те, що прийняття даного законопроекту є нагальним для забезпечення ефективного функціонування єдиного органу, який здійснює оцінку використання державних фінансів окремими народними депутатами здійснюється прямий саботаж щодо прийняття даного законопроекту. Експерти групи публічні фінанси вважають, що поява минулого тижня в порядку денному Верховної Ради України даного законопроекту, а потім його зникнення є проявом політичного небажання здійснювати реформи в системі державних фінансів та забезпечити прозорість та ефективність їх використання.

Такі дії народних депутатів України можуть привести до невиконання Україною взятих на себе зобов’язань перед Європейським Союзом, що як наслідок призведе до ненадходження частини коштів за програмою макрофінансової допомоги Україні.

Група публічні фінанси громадської ініціативи «Реанімаційний Пакет Реформ» наполягає на необхідності термінового включення законопроекту № 2072 «Про рахункову палату» до порядку денного Верховної ради України та прийняття його у другому читанні на в цілому.

 

За додатковою інформацією звертатися до експертів групи:

Віктор Таран, голова Центру політичних студій та аналітки, експерт групи публічні фінанси РПР (050 312 76 88)

Віктор Мазярчук, незалежний експерт група публічні фінанси РПР (067 444 22 21)

ВГОРУ