Реанімаційний Пакет Реформ > Новини > Заява експертів групи Податкова реформа Реанімаційного пакету реформ щодо Державного бюджету на 2016 рік та змін до Податкового кодексу

Заява експертів групи Податкова реформа Реанімаційного пакету реформ щодо Державного бюджету на 2016 рік та змін до Податкового кодексу

Експерти Реанімаційного пакету реформ оцінили проект Державного бюджету на 2016 рік, його потенційний вплив на економіку України та зміни до Податкового кодексу.

 

Експерти позитивно оцінюють зусилля Уряду, щодо зниження частки ВВП що перерозподіляється через публічні фінанси з 49% до 43%. Ці кроки є правильними і разом з досягнутою макроекономічною стабільністю, створюють необхідні передумови для економічного зростання. Вважаємо, що даний підхід має бути дотриманий і у наступному році з метою досягти оптимального рівня перерозподілу в розмірі 35-37%. Основним напрямами скорочення має бути зменшення нецільового використання коштів, зменшення корупції при проведені державних закупівель, проведення реформи державної служби, забезпечення прозорості у використанні бюджетних коштів, підвищення ефективності використання бюджетних коштів в освіті, охороні здоров’я, соціальному забезпечені тощо. Для реалізації цих напрямів в 2015 році за участі експертів Реанімаційного пакету реформ було розроблено необхідно законодавче забезпечення, основними з яких є:

Вважаємо, що підготовлений пакет законодавства формує необхідні задачі, що спрямовані на впровадження структурних змін, необхідних для підвищення ефективності державних видатків, скорочення корупції та шахрайства, підвищення якості бюджетного процесу та використання додаткових джерел доходів, які наразі штучно виведені поза межі законодавчого поля. Такий підхід відповідає вимогам до реформування сфери публічних фінансів в Україні, яка потребує як скорочення частки публічних фінансів у ВВП, так і підвищення ефективності їх використання.

Отже, прийняті зазначені законопроекти, а також прийнятий бюджет на 2016 рік з позиції стратегії структурних реформ експертами РПР оцінюються позитивно, є таким що відповідають стратегії бюджетній реформі, забезпечують зменшення частки перерозподілу публічних фінансів у ВВП і передбачають оптимізацію бюджетних видатків. Разом з тим, вважаємо за необхідним наголосити на неприйнятній практиці систематичного порушення положень Конституції, Бюджетного і Податкового кодексів, що полягають у недотриманні термінів подання та прийняття відповідних законів.

 

Щодо Податкового кодексу – експерти Реанімаційного пакету реформ, проаналізувавши зміст законопроекту № 3688 щодо змін до Податкового кодексу та інших законодавчих актів України дійшли  наступних висновків:

 

Законопроектом 3688 було враховано ряд позитивних концептуальних змін, участь в розробці яких брали експерти РПР, а саме:

Ставку ЄСВ у 2016 році знижено до 22%, скасовано відрахування робітника, ставка ПДФО на 2016 рік встановлена в розмірі 18%

 

Щодо відшкодування ПДВ:

Експертами РПР було розроблено та реалізовано у проекті №3688 механізм відшкодування ПДВ, який передбачав відкритий реєстр, згідно якого відшкодування здійснювалось у хронологічному порядку, без можливості ручного втручання. В процесі розгляду проекту на засіданні ВР було зроблено правку до тексту та створено два реєстри для відшкодування ПДВ, для тих, хто отримує «автоматично» та для всіх інших. Вважаємо, що ця норма є дискримінаційна і спрямована на збережені корупції при відшкодуванні, продовжить нищити український експорт малого і середнього бізнесу, роблячи українські товари неконкурентоспроможними на світових ринках. Закликаємо народних депутатів та Президента України посприяти проведенню слідства з метою з‘ясування обставин її виникнення та прийняття, а також виявлення авторів цієї норми. Розуміючи, що часу на повернення проекту до Парламенту не має, звертаємось до Президента України з проханням внести проект змін до Податкового кодексу як невідкладний на початку січня для усунення цієї норми та закликаємо народних депутатів прийняти відповідні зміни до 01 лютого 2016 року та повернути єдиний реєстр для відшкодування ПДВ.

 

В той же час проектом не реалізовано наступні пропозиції експертів:

 

Експерти Реанімаційного пакету реформ вітають народних депутатів з першими позитивними кроками у податковій реформі, але закликають терміново  скасувати норму щодо двох реєстрів відшкодування ПДВ. Вважаємо, що невраховані пропозиції маєть бути реалізовані у змінах до Податкового кодексу та прийняті до 1 червня 2016 року.

ВГОРУ