Реанімаційний Пакет Реформ > Новини > Заяви > Заява організацій громадянського суспільства щодо законопроєктів про лобізм в Україні

Заява організацій громадянського суспільства щодо законопроєктів про лобізм в Україні

Наразі на розгляді  профільного комітету з питань правової політики  Верховної Ради України знаходяться чотири законопроєкти, які мають на меті законодавче врегулювання лобістської діяльності: законопроєкти №№ 3059, 3059-1, 3059-2, 3059-3: https://bit.ly/3r1r4zK

Підходи, закладені в цих законопроєктах, несуть загрозу обмеження прав громадян та організацій громадянського суспільства для здійснення і захисту своїх прав і свобод, задоволення своїх громадянських, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, а також право на участь у виробленні рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування, гарантованих ст. 5 і 36 Конституції України, ст. 21 Закону України «Про громадські об’єднання», іншими законами України, а також ст. 25 ратифікованого Україною Міжнародного пакту про громадянські і політичні права. 

Системним недоліком цих законопроєктів є намір поширити регулювання лобізму на гарантовану законами діяльність організацій громадянського суспільства і громадян, спрямовану на реалізацію своїх прав та інтересів через участь у формуванні публічної політики. 

У названих законопроєктах немає чіткого визначення лобізму як виду комерційної діяльності, яка передбачає надання суб’єктом підприємницької діяльності послуг із реалізації інтересів замовника в рішеннях/нормативно-правових актів органів влади. На нашу думку, виключно діяльність, яка підходить під це обмежене  визначення лобізму, може бути предметом законодавчого регулювання.

Серед найбільш суперечливих положень законопроєктів, які обмежують права громадян і організацій громадянського суспільства на реалізацію своїх інтересів через участь у формуванні публічної політики є такі:

Законодавство щодо лобіювання існує лише у шести державах-членах ЄС (Ірландія, Австрія, Франція, Польща, Словенія і Литва). Більшість з цих законів вважають лобіювання професійною діяльністю і відмежовують її від гарантованих законами інструментів участі громадян та організацій громадянського суспільства у формуванні публічної політики.

Законодавче регулювання лобізму може сприяти зменшенню ризиків корупції у процесах підготовки та ухвалення нормативно-правових актів. Проте наголошуємо, що головними і першочерговими викликами для подолання корупції в Україні є проведення реформ задля встановлення дієвого правосуддя, ефективної системи органів правопорядку та посилення інституційної стійкості антикорупційних органів.

Ідея правового врегулювання лобістської діяльність в Україні потребує ретельного вивчення міжнародного досвіду та проведення попереднього інклюзивного діалогу щодо принципів та юридичних механізмів такого врегулювання усіх зацікавлених сторін.  

Зважаючи на загрози, які несуть названі законопроєкти для обмеження прав людини, можливостей громадян і організацій громадянського суспільства брати участь у формуванні публічної політики та розвивати громадянське суспільство, закликаємо народних депутатів України відхилити законопроєкти про лобізм в Україні №№ 3059, 3059-1, 3059-2, 3059-3. 

Підписали (список оновлюється):

 1.  Ініціативний центр сприяння активності та розвитку громадського почину “Єднання”
 2. ГО “Український незалежний центр політичних досліджень”
 3. ГО “Центр демократії та верховенства права”
 4. Центр прав людини ZMINA
 5. Жіночий Антикорупційний Рух
 6. Рада Реформ Хмельниччини
 7. ВГО “Асоціація сприяння самоорганізації населення”
 8. Міжнародний Благодійний фонд “Карітас України”
 9. Благодійний Фонд “Стабілізейшн Суппорт Сервісез”
 10. Центр розвитку громад (Харків)
 11. ГО “Центр Доброчин”, Чернігів
 12. ГО “Чернігівський Центр Прав Людини”
 13. Хмільницька районна громадська організація “ПРАВО”
 14. ГО “Товариство “Український Народний Дім в Чернівцях” 
 15. ГО “Детектор медіа” 
 16. ГО “Сприяння розвитку села”
 17. МБФ “Альянс громадського здоров`я”
 18. Одеський інститут соціальних технологій
 19. Future Development Agency
 20. Міжнародний фонд “Відродження”
 21. Громадський холдинг «ГРУПА ВПЛИВУ»  
 22. Громадська організація “Спільно HUB”
 23. Коаліція Реанімаційний Пакет Реформ
ВГОРУ