Реанімаційний Пакет Реформ > Новини > Без категорії > Все, що ви хотіли запитати про Вищий антикорупційний суд – експерт Фундації DEJURE

Все, що ви хотіли запитати про Вищий антикорупційний суд – експерт Фундації DEJURE

3 червня 2018 року був офіційно оприлюднений текст Закону України «Про Вищий антикорупційний суд» (далі – Закон). Про намір влади створити цей судовий орган містилася згадка ще у президентському Законі «Про судоустрій і статус суддів» від 2016 року. Втім, задля реальних кроків у напрямі встановлення умов для його функціонування знадобилося цілих 2 роки, а також дипломатичний тиск держав- партнерів України, Світового Банку, Ради Європи тощо. МВФ навіть включив ухвалення закону про Вищий антикорупційний суд в якості умови для отримання Україною чергового траншу кредитних коштів.
Отже, що являє собою ухвалений закон і що таке Вищий антикорупційний суд?

Що дасть Вищий антикорупційний суд для подолання корупції?

Вищий антикорупційний суд (далі – ВАКС) покликаний стати завершальним елементом у процесуальному механізмі, в якому вже присутні так само нещодавно утворені спеціалізовані правоохоронні органи: Національне антикорупційне бюро України (далі – НАБ), Спеціалізована антикорупційна прокуратура (далі – САП), діяльністю яких є виключно протидія так званій «елітній корупції», тобто найнебезпечнішим корупційним злочинам, що вчиняються найвищими посадовими особами, перелік яких буде наведено нижче.
Головна проблема, яку покликаний вирішити ВАКС – це належним чином, без штучних зволікань, неупереджено та об’єктивно розглядати кримінальні провадження, які розслідує НАБ. Наразі ж абсолютна більшість таких проваджень безнадійно перебувають без руху на першій інстанції «звичайних» районних судів загальної юрисдикції.
Особливий порядок відбору суддів до ВАКС, а також додаткові гарантії безпеки суддів мають гарантувати не лиш їх професійність, а й незалежність від політичних і корупційних впливів при розгляді резонансних кримінальних проваджень, які зачіпають інтереси найвпливовіших осіб політикуму та бізнесу.

Яка структура ВАКС?

ВАКС складатиметься із:

Які саме кримінальні справи буде розглядати ВАКС?

ВАКС розглядатиме лише кримінальні провадження, які розслідуються детективами НАБ під процесуальним керівництвом прокурорів САП. Тобто мова йде виключно про корупційні злочини, скоєні високопосадовцями, включаючи Президента України, повноваження якого припинено, народних депутатів України, Прем’єр-міністра України, членів Кабінету Міністрів України, перших заступників та заступників міністра, керівників інших органів державної влади та їх заступників, державних службовців категорії «А», суддів, прокурорів, депутатів місцевих рад тощо, а також керівного складу крупних державних (комунальних) підприємств і установ. При цьому розмір предмета злочину або завданої ним шкоди в п’ятсот і більше разів має перевищувати розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Законом внесено зміни до Кримінального процесуального кодексу України, де, зокрема, вказано, що ці кримінальні провадження не мають права розглядати інші суди, крім ВАКС.
Виключенням буде випадок, якщо обвинувачений чи потерпілий є або був суддею чи працівником апарату ВАКС і кримінальне провадження належить до підсудності цього суду, таке кримінальне провадження у першій інстанції здійснює апеляційний суд, юрисдикція якого поширюється на місто Київ.
ВАКС розглядатиме вказані кримінальні провадження як на стадії досудового розслідування (слідчі судді ВАКС, що розглядають клопотання детективів НАБ та прокурорів САП, а також здійснюють судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб), так і на стадії судового розгляду справи по суті, включаючи апеляцію.
Касаційний перегляд рішень ВАКС здійснюватиме Верховний Суд.

Що буде із кримінальними провадженнями, що підсудні ВАКС, але наразі розслідуються або передані до інших судів?

Після утворення ВАКС:
Таким чином, всі кримінальні провадження, розслідувані НАБ, які розглядаються зараз загальними судами, а також кримінальні провадження, які до створення ВАКС будуть передані до загальних судів для розгляду по суті, знаходитимуться поза компетенцією ВАКС. Це є істотним недоліком Закону.

Хто може стати суддею ВАКС?

Формальні вимоги до кандидатів на посаду судді ВАКС є наступними: вік від 30 до 65 років, вища юридична освіта і наявний стаж: а) на посаді судді не менше п’яти років або б) наукової роботи у сфері права щонайменше сім років (плюс вимога мати науковий ступінь у сфері права) або в) адвокатом у тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення щонайменше сім років або г) сукупний стаж вищенаведених пунктів щонайменше сім років.
Отже, суддею ВАКС зможуть стати чинні судді, науковці, а також адвокати з кримінальних справ. Але для цього їм прийдеться пройти через конкурсну оцінку професійних якостей та доброчесності.
Стосовно ж обмежень у допуску до участі у конкурсі на посаду судді ВАКС серед, то слід відзначити, що не зможуть претендувати на посади, зокрема, особи:
Більш оригінальними є низка інших обмежень щодо кандидатів на посади судді ВАКС.
Так, не може бути суддею ВАКС особа, яка упродовж 10 років, що передують призначенню на посаду судді, працювала (проходила службу) в органах прокуратури, внутрішніх справ України, Національної поліції України, Державному бюро розслідувань, інших правоохоронних органах (органах правопорядку), податковій міліції, Службі безпеки України, митних органах, Національному антикорупційному бюро України, Національному агентстві з питань запобігання корупції та деяких інших органах, пов’язаних із функцією контролю та забезпечення правопорядку (вичерпний перелік міститься у Законі), а також обіймала політичні посади, мала представницький мандат. Крім того заборона встановлена і для осіб, які упродовж останніх 5 років входили до складу керівних органів політичної партії або перебували у трудових чи інших договірних відносинах з політичною партією.
Ідея, закладена у цитовану норму, спрямована на те, щоби ще перед проведенням відбіркового іспиту вилучити із числа потенційних кандидатів осіб, які в силу попередніх зв’язків по роботі та зважаючи на раніше виконувані функції, вірогідно не зможуть об’єктивно відправляти правосуддя у корупційних справах через можливий конфлікт інтересів, політичну заангажованість або певну професійну деформацію, обумовлену суто обвинувальним нахилом попередньої діяльності у правоохоронній сфері. Однак реалізація цієї ідеї на рівні тексту Закону є вкрай невдалою. Тому що законодавець при формулюванні у нормі обмежувальних строків (10 та 5 років) чомусь пропустив важливе словосполучення «незалежно від тривалості». Відтак, тепер заборона, встановлена вказаними статтями, буде поширюватися на досить обмежене коло осіб, які перебували на вказаних посадах не менше 10 або 5 років. Отже, під заборону не потраплятимуть особи, що працювали, скажімо, на посаді прокурора не 10 років, а 9 років 10 місяців, або були депутатом місцевої ради не 10 років, а 5 років, або перебували у складі керівного органу партії не 5 років, а 4 роки і 11 місяців. Звісно, за таких умов вказані норми не досягнуть цілей, які переслідують вказані заборони.

Який порядок відбору на посаду судді ВАКС?

Відбір суддів буде здійснюватися Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (далі – ВККС) за моделлю, згідно з якою проходив відкритий конкурс до Верховного Суду: відбірковий іспит, спеціальне навчання, кваліфікаційний іспит, оцінка доброчесності. Проте відбір матиме певні особливостями.
Так, по-перше, Громадська рада доброчесності, яка від імені громадського суспільства під час конкурсу до Верховного Суду надавала ВККС рекомендаційні висновки щодо невідповідності кандидатів стандартам професійної етики та доброчесності на підставі зібраних ними фактів та інформації, виключена із процедури конкурсу.
По-друге, з метою сприяння ВККС у встановленні для цілей кваліфікаційного оцінювання відповідності кандидатів на посади суддів ВАКС критеріям доброчесності (моралі, чесності, непідкупності), а саме щодо законності джерел походження майна, відповідності рівня життя кандидата або членів його сім’ї задекларованим доходам, відповідності способу життя кандидат або членів його сім’ї задекларованим доходам, відповідності способу життя кандидата його статусу, наявності знань та практичних навичок для розгляду справ, віднесених до підсудності ВАКС, утворюється Громадська рада міжнародних експертів. Даний орган утворюється строком на 6 років.

Що таке Громадська рада міжнародних експертів та які її функції?

Громадська рада міжнародних експертів (далі – ГРМЕ) складатиметься із 6 членів, які отримують повноваження на 2 роки, без права повторного переобрання. Членами ГРМЕ можуть бути як громадяни України, так і іноземці.
Спеціальною умовою для членства в ГРМЕ Закон ставить наявність «досвіду роботи в інших країнах не менше ніж п’ять років із здійснення процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення в суді чи здійснення судочинства у справах, пов’язаних з корупцією». Відтак членами ГРМЕ зможуть стати особи, які мають іноземний досвід роботи на посаді судді або прокурора. Формулювання вимоги щодо досвіду не є достатньо чітким, і можуть бути різні спроби його тлумачення, особливо що стосується слів «роботи в інших країнах».
На час виконання повноважень членам ГРМЕ виплачується винагорода, яка дорівнює посадовому окладу судді Верховного Суду, а членам ГРМЕ, які постійно не проживають на території України, компенсуватимуться витрати на проживання в Україні та переїзд.
Кандидатів до складу ГРМЕ подають до ВККС виключно міжнародні організації, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів України. Переліку чи вказівок на ознаки таких організацій у Законі немає. Тому тут багато чого буде залежати від того, наскільки широко розумітиме ВККС у даному контексті словосполучення «міжнародні договори» та як буде визначатися, чи є предметом цих договорів співпраця саме у сфері антикорупції.
Потенційно організаціями, які вправі запропонувати кандидатів до ГРМЕ, можуть бути Рада Європи, ОБСЄ, Інтерпол, Європейська організація з питань юстиції (Євроюст), ПРООН тощо. Після того як міжнародними організаціями до ВККС буде подано не менше 12 кандидатур, вона визначає склад ГРМЕ. При цьому кожна міжнародна організація вправі запропонувати не менше 2 кандидатур.
Цікаво, що Закон практично не містить норм, які б регламентували роботу ГРМЕ. Так, є лиш побічна згадка, що ГРМЕ може проводити засідання, проте ми не знайдемо положень ані про кворум, ані про порядок проведення засідань, ані про порядок ухвалення рішень. Більше того, якщо читати Закон буквально, то він не каже навіть про те, що ГРМЕ вправі ухвалити власний регламент для врегулювання вказаних процедурних питань своєї діяльності.
ГРМЕ для оцінки критеріїв доброчесності кандидатів до ВАКС уповноважена збирати, перевіряти та аналізувати інформацію щодо них. Члени ГРМЕ мають право безоплатного доступу до відкритих державних реєстрів. Проте Закон мовчить про можливість своєчасного і прямого доступу членів ГРМЕ до суддівських досьє, які формує ВККС, що може ускладнити роботу ГРМЕ.
Головною функцією ГРМЕ є право накладення вето на будь-якого кандидата на посаду судді ВАКС з причин невідповідності його критеріям доброчесності.
Так, за ініціативою не менше трьох членів ГРМЕ питання відповідності будь-якого кандидата на посаду судді ВАКС критеріям доброчесності розглядається на спеціальному спільному засіданні ВККС та ГРМЕ. Рішення щодо відповідності такого кандидата цим критеріям ухвалюється більшістю від спільного складу ВККС та членів ГРМЕ, за умови, що за нього проголосували не менше половини членів ГРМЕ. У разі неприйняття такого рішення кандидат вважається таким, що припинив участь у конкурсі. Таке спеціальне спільне засідання проводиться не пізніше ніж на тридцятий день з дня оголошення результатів іспиту, що складається кандидатами для встановлення відповідності кандидата на посаду судді критерію професійної компетентності.
Отже, кандидат на посаду судді ВАКС вважатиметься недоброчесним і припиняє участь у конкурсі у випадку, якщо рішення про підтвердження відповідності його критеріям доброчесності не набере 12 голосів із 22 (16 членів ВККС плюс 6 членів Ради), при цьому як мінімум 3 голоси із 12 мають належати членам Ради.
У Законі при цьому не йдеться нічого про необхідний кворум для правомочності спільного засідання ГРМЕ та ВККС.
Цілком логічно припустити, що ініціювання спільного засідання задля вирішення питання про відповідність критеріям доброчесності певного кандидата має бути підкріплено тими чи іншими виявленими членами ГРМЕ фактами чи інформацією. Отже, вірогідніше за все таке подання до ВККС від членів ГРМЕ буде письмовим, із наведенням відповідної аргументації щодо недоброчесності кандидата, яку (аргументацію) підтримують як мінімум три члени ГРМЕ.
У членів ГРМЕ та ВККС буде можливість вислухати і пояснення кандидата. Так, за запитом не менш як трьох членів ГРМЕ перед спеціальним спільним засіданням ВККС та ГРМЕ може проводитись попередня співбесіда із кандидатами на посаду судді ВККС, в якій повинні взяти участь не менше шести членів ВККС.

Наскільки прозорим для громадськості буде конкурс до ВАКС?

Як було зазначено, Громадська рада доброчесності, яка діє від імені суспільства, забезпечуючи прозорість та моніторинг законності дій ВККС, виключена із процедури конкурсу до ВАКС. Однак при цьому у Законі чітко і без винятків встановлено, що на кожному етапі кваліфікаційного оцінювання кандидатів на посаду судді ВАКС та під час оцінювання результатів такого кваліфікаційного оцінювання забезпечується відео- та аудіофіксація і трансляція у режимі реального часу відповідних засідань ВККС на офіційному веб-сайті ВККС, а ГРМЕ — на офіційному веб-сайті Державної судової адміністрації України.
Під час розгляду Вищою радою правосуддя питання про внесення Президентові України подання про призначення судді ВАКС та прийняття рішення Вищої ради правосуддя щодо кандидата на посаду ВАКС здійснюється відео- та аудіофіксація і трансляція у режимі реального часу відповідних засідань Вищої ради правосуддя на її офіційному веб-сайті.
Відбір ВККС членів ГРМЕ здійснюватиметься на відкритому засіданні ВККС.

Які гарантії матимуть судді ВАКС?

Закон передбачає, що суддям (та у разі потреби – членам їх сім’ї) надається державна цілодобова охорона, так само за заявою судді цілодобово здійснюються охорона його особистого чи службового житла. Житло судді ВАКС оснащується охоронною сигналізацією та кнопками тривожної сигналізації.
У разі загрози життю чи здоров’ю судді ВАКС, членів його сім’ї за заявою судді Служба судової охорони забезпечує тимчасове розміщення таких осіб у місцях, що гарантують їхню безпеку.
Судді ВАКС також користуватимуться і іншими загальними пільгами та гарантіями, передбаченими Законом України «Про судоустрій і статус суддів».
Так, наприклад, базовий розмір посадового окладу судді ВАКС складатиме 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, збільшеного на регіональний коефіціент 1,25. Станом на 2018 рік це становить біля 110 тисяч гривень. До посадового окладу додаватимуться надбавки за вислугу років, за науковий ступінь, за доступ до державної таємниці.

Де буде розміщуватися ВАКС?

Місцем розташування ВАКС є Київ. При цьому Апеляційна палата ВАКС та судові палати ВАКС для здійснення правосуддя в першій інстанції не можуть розміщуватися в одній будівлі.
ВАКС, його палати та апарат не можуть розміщуватися в одній будівлі разом з іншими судами, державними органами, їх територіальними, структурними підрозділами, представництвами, органами місцевого самоврядування, установами, організаціями.

Коли ВАКС почне свою роботу?

Закон передбачає, що склад ВАКС повинен бути сформований до 14 червня 2019 року. Для цього до вказаного строку необхідно відібрати та призначити за результатами конкурсу щонайменше 35 суддів, у тому числі щонайменше десять із яких мають бути суддями Апеляційної палати ВАКС.
Не пізніше ніж через 30 календарних днів з дня призначення вказаної кількості суддів, найстарший за віком суддя ВАКС скликає збори суддів ВАКС для вирішення питання про визначення дня початку роботи ВАКС, вирішення організаційних питань діяльності суду та обрання слідчих суддів ВАКС.
Проте початок діяльності ВАКС пов’язаний не лише із завершенням конкурсних процедур на посади суддів, а і з виділенням достатнього бюджетного фінансування на його діяльність, наданням відповідних приміщень та з їх матеріально-технічним обладнанням.
ВГОРУ