Реанімаційний Пакет Реформ > Новини > Колонки > Віталій Шабунін: Аналіз проектів законів про податкове звітування ГО: наші правки враховано

Віталій Шабунін: Аналіз проектів законів про податкове звітування ГО: наші правки враховано

Віталій Шабунін для Української Правди 

Сьогодні в Раді 3 рази з тріском провалилися спроби включити в порядок денний два законопроекти, подані президентом Порошенко як невідкладні:

_N6674_ скасовує обов’язок керівників, працівників та контрагентаів громадських організацій подавати декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави (зміни до ЗУ “Про запобігання корупції”),

_N6675_ запроваджує нову форму податкової звітності для громадських організацій та фізичних осіб-підприємців, які отримують кошти міжнародної технічної допомоги (зміни до Податкового кодексу).

Президент був готовий підписати законопроекти вже в п’ятницю – під час спонтанної зустрічі з представниками громадського суспільства, організованій його офісом. Після озвучення знайдених на поверхні проблемних норм Адміністрація погодилася дати нам лише ніч з для аналізу та підготовки правок до законопроектів.

Ми підготували та подали свої правки тільки до того проекту, що стосувався роботи громадських організацій – N6675 – і був найбільш небезпечним.

Більшість поданих нами правок були враховані.

Утім, проект N6675 і досі не є ідеальним – яким би його хотіли бачити на Банковій – для тих, чиї інтереси він зачіпає.

Якщо із скасуванням електронних делкрацій все просто – скасовуються всі норми, які стосуються подання таких декларацій представниками ГО сектору та їх контрагентами – “правки Чорновол”, то норми Податкового кодексу – це фактично нова публічна форма звітності для всіх громадських організацій та окремих категорій фізичних осіб-підприємців.

Як звітують громадські об’єднання зараз?

Відповідно до профільного закону ми маємо право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та майном, яке передане нам нашими членами або державою, є членськими внесками, пожертвуване громадянами або підприємствами, або здобуте в інший, не заборонений законом, спосіб.

Головне застереження в тому, що такі кошти мають використовуватися виключно на статутні цілі. Ми не можемо отримувати прибутку та розподіляти такий прибуток між своїми членами.

Для цього фіскальною службою створено та ведеться Реєстр неприбуткових організацій. Для отримання статусу неприбутковості ми маємо бути включені до цього реєстру. Обов’язкові умови включення прямо передбачені Податковим кодексом. Це:

– утворення та реєстація в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

– наявність установчих документів, що містять заборону розподілу отриманих доходів серед засновників, членів організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших, пов’язаних з ними, осіб.

При цьому, не вважається розподілом отриманих доходів витрати на реалізацію статутних цілей організації.

Установчі документи також мають містити вимогу про передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі її ліквідації.

Для включення до цього Реєстру фіскальні органи перевіряють дотримання цих вимог і таким чином контролюють діяльність неприбуткових організацій, в тому числі громадських об’єднаннь.

Крім того, громадські об’єднання подають іще 5 типів різних звітів:

1. про використання доходів ГО у строк 60 календарних днів наступного звітного року (фіскалам),

2. фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва (кожен квартал в органи статистики та річний в органи статистики та фіскалам)

3. звіт про діяльність громадської організації (1 раз в рік органам статистики)

4. податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (кожен квартал фіскалам)

5. звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошогвого забезпечення, допомоги, компенсації), застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне страхування (фіскалам).

Ті громадські об’єднання, які отримують кошти Державного або місцевих бюджетів, також подають та оприлюднюють звіти про цільове використання цих коштів відповідно до закону.

Законопроект Президента пропонує ще один контролюючий запобіжник – зобов’язуює усі громадські об’єднання, які отримують дохід від приблизно 480 000 грн на рік (300 неоподаткованих мінімумів), подавати ще один – публічний – звіт. Форму такого звіту буде затверджувати Кабмін, але проект вимагає, що у звіті були зазначені наступні пункти (частина з яких відсутня у стандартному звіті, що громадські організації подають зараз):

– персональний склад керівних органів громадського об’єднання. Така інформація зазвичай і так є публічною або на сайтах добросовісних організацій, та частково в Єдиному реєстрі юридичних осіб та реєстрі громадських об’єднань.

– кількість членів громадського об’єднання, встановлену суму внесків на звітний рік та їх фактичне надходження на рахунок громадського об’єднання. Зазвичай, інформація про кількість членів громадського об’єднання не є конфіденційною, а членські внески можуть бути передбачені або не передбачені, порядок їх перерахування та використання встановлюється самою організацією. Разом з тим такі внески можуть бути використані виключно на статутні цілі об’єднання.

– загальну суму отриманих громадським об’єднанням доходів від фізичних осіб, підприємств, установ та організацій, у тому числі в рамках реалізації в Україні програм (проектів) міжнародної технічної або іншої допомоги, та перелік суб’єктів, від яких за рік отримано доходів на суму, що перевищує 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено законом на 1 січня звітного року. Тобто, список донорів та суми всіх проектів, які вони фінансують.

Варто відмітити, що на сьогоднішній день в своєму податковому звіті громадські організації відображають лише загальні суми отриманих коштів та видатків, а також повідомляють щоквартально фіскалів про всі виплати фізособам.

У новому публічному звіті потрібно буде відображати і суб’єктів від яких отримано такі кошти, якщо сума наданих коштів від одного суб’єкта перевищує 50 прожиткових мінімумів – 80 тис. грн.

– кількість працівників громадського об’єднання, які працюють на постійній основі і за сумісництвом, загальну суму витрат на оплату їх праці та перелік десяти працівників громадського об’єднання, яким у звітному році виплачено найбільші суми заробітної плати. 

Відповідна інформація подається щомісячно і щоквартально фіскальним органам і так. Проте тепер для публічного звіту треба буде ще й визначати 10 працівників, які мають найбільшу заробітну плату. При цьому, якщо об’єднання має меншу кількість працівників, то воно буде показувати публічно заробітні плати усіх працівників.

– загальну суму видатків громадського об’єднання, здійснених на користь інших фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності), юридичних осіб, перелік таких фізичних та юридичних осіб і сум видатків на їх користь, якщо річний обсяг видатків на користь однієї такої фізичної, юридичної особи перевищує 50 прожиткових мінімумів.

Про такі видатки податкова і так інформується наразі різними звітами, але тепер цю інформацію треба буде показувати ще й у публічному звіті, якщо річний обсяг видатків на 1 особу перевищує 80 тис. гривень.

Наразі податкова інформується про будь-які видатки на фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб-підприємців) незалежно від розміру таких видатків щоквартально. Але тепер цю інформацію та інформацію про видатки на користь юридчиних осіб треба буде показувати ще й в публічному звіті, якщо річний обсяг видатків на 1 особу перевищує 80 тис. гривень.

– участь керівників громадського об’єднання у керівних органах інших громадських об’єднань, а так само участь таких осіб у інших юридичних особах приватного права. Це – абсолютно новий вид інформації, який раніше не вимагався. Фактично тепер об’єднанням доведеться витребовувати від керівників подібну інформацію для її включення до звіту.

Такий звіт має бути оприлюднений самим об’єднанням та фіскалами після його подачі.

Важливо, що у разі не оприлюднення такого звіту на своєму сайті чи неподання звіту вчасно фіскалам громадське об’єднання виключається з Реєстру неприбуткових установ та організацій має сплатити податок на прибуток за всі доходи звітного року. Надалі вон вважається звичайним платником податку на прибуток.

В цьому контексті важливо зрозуміти, що норми дають можливості для невиправданого застосування санкцій, адже проблеми можуть виникнути, якщо сайт формально належить не організації, а сторонній фізичній особі або з якихось технічних причин (неполадок) звіт був оприлюднений пізніше, або фіскали не прийняли умисно звіту організації. І це може створити підстави для позбавлення статусу неприбутковості без додаткового попередження організації. Після чого в організації триватиме довгий шлях відновлення такого статусу через суд.

Ще одна новація законопроекту від Президента – це додатковий публічний звіт для окремої категорії фізичних осіб-підприємців. Президент пропонує звітувати публічно виключно ФОПам, які отримали дохід від донорів міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до міжнародних договорів України.

У разі прийняття проекту такі ФОПи будуть змушені в окремому додатку до податкової декларації, відображати:

– обсяг такого доходу із зазначенням донорів, від яких отримано дохід,

– суми виплат за рахунок такого доходу третім особам із зазначенням переліку третіх осіб, разовий –

обсяг виплат яких перевищує 3 прожиткових мінімуми (4800 грн.)

Вимога поширюватиметься на ФОП, які отримали відповідні кошти в рамках зареєстрованого в МЕРТ проекту безпосередньо від донора, тобто іноземної держави, уряду та уповноважених урядом іноземної держави органів, іноземний муніципальний орган або міжнародна організація, що надають міжнародну технічну допомогу відповідно до міжнародних договорів України.

Пропонується також встановити відповідальність за неподання такого звіту ФОПами – платниками єдиного податку або подання в такому окремому звіті недостовірної інформації – через позбавлення такого ФОП права на перебування на спрощеній системі оподаткування та переходу на загальну систему (що фактично означає зростання податків для таких осіб в рази).

Також, ФОП, який порушив дану норму закону протягом року не має права обирати спрощену систему оподаткування.

Таким чином створюється окрема категорія підприємців, які отримують кошти міжнародної технічної допомоги і повинні не просто готувати додаткову звітність з деталями витрат на купівлю побутової техніки, телефону, оренди житла та інше, а й повинні публікувати всю цю інформацію, надаючи її не тільки фіскалам, але і для подальшого оприлюднення на широкий загал.

Такі вимоги до опублікування витрат – жорсткіші, ніж до держслужбовців. Логіка створення такої категорії підприємців не зрозуміла.

Можливо, автори законопроекту вважають, що кошти міжнародної технічної допомоги потребують додаткової прозорості через ризики зловживань, але тоді не зрозуміло, чому такої прозорості не потребують, наприклад, ФОПи, які отримують кошти через участь в публічних закупівлях або від політичних партій.

Також, законодавець фактично забув про те, що кошти міжнародної технічної допомоги фактично є коштами платників податків цих іноземних держав, що надаються нашій державі для реалізації змін та реформ. В той час як іноземці самі контролюють витрачання своїх коштів, держава Україна замість того, що контролювати власні фінанси належним чином, створює механізми контролю за фінансами країн, що їй допомагають.

Вдосконалити норми, запропоновані Президентом, можливо – між першим та другим читанням, якщо законопроекти будуть включені в порядок денний. Однак гарантувати, що в процесі розгляду в парламенті в них не з’являться нові “правки Чорновол” та “чорні діри” не може ніхто.

Центр Протидії Корупції готовий до будь-якої форми податкової звітності.

Вимагаючи прозорості від інших, ми готові бути прикладом такої прозорості.

Віталій Шабунін для Української Правди  

ВГОРУ