Реанімаційний Пакет Реформ > Новини > В РПР розпочала роботу група «Культура»

В РПР розпочала роботу група «Культура»

16 квітня 2015 року в Реанімаційному пакеті реформ розпочала роботу група «Культура».

Основне завдання групи – створити законодавчі умови для визнання культури основою суспільного життя, фундаментом модернізації України, ключовим чинником запобігання суспільних конфліктів, у тому числі завдяки здатності культури/мистецтва формувати в людини більш складне мислення.

Метою діяльності групи є зміна парадигми культури – з обслуговування ідеології (чи приватних інтересів) на створення умов для функціонування та розвитку культури (збереження культурної спадщини, модернізації культурних процесів та інновативного мислення).

Ми розглядаємо культуру  як гарант сталого розвитку відповідно до документів ЮНЕСКО (Декларація Ханчжоу, 17.05.2013) та програмних документів Європейського Союзу.

Одним із завдань своєї діяльності група експертів  вважає узгодження законодавства у сфері культури з європейським законодавством, що, серед іншого, уможливить  вступ України в Євросоюз. Тут важливим є те, що Європейський Союз сприяє збереженню та розвитку  спільних цінностей при повазі  до розмаїття культур і традицій народів Європи.

Ми впевнені, що головна причина невдачі модернізації української держави полягає у відсутності системної культурної політики, яка  би давала суспільству відчуття спільних цінностей, а громадянину – особистої свободи, та формувала у держави розуміння її сервісної ролі  щодо суспільства та громадянина.

Сьогодні суспільство перебуває у культурній пастці  – згубні, зужиті ціннісні установки стали стійкими нормами життя, котрі роблять будь-яку стратегію модернізації неефективною. Ми бажаємо змінити систему стосунків, що була заснована на страху та недовірі до іншого, на приписаних правилах поведінки – на таку, що визначається правилами гри, самоорганізацією  та емпатією.

Ми бачимо критичну невідповідність законодавства – викликам часу, нездатність органів влади – до системних реформ, тому вбачаємо свою задачу в експертизі реформування законодавства та у формуванні системної державної культурної політики, спрямованої на  включення країни в європейський та світовий культурний простір при при збереженні культурної самобутності.

Культура, крім матеріальних об’єктів, створюваних людьми, є способом думати і діяти. Це складна мережа взаємозв’язків, яка безпосередньо впливає на стосунки між людьми та їхні способи домовлятися між собою. Але запит на концептуально інші, відмінні від пострадянських, підходи до культури, може отримати відповідь тільки за умови його законодавчого забезпечення. Більше того, мережа  культурних ініціатив зазвичай супроводжується мережею ініціатив економічних. Таким чином держава, створюючи умови для задоволення різних культурних потреб громадян, окрім символічного та інтелектуального становлення, отримує ще й економічний капітал.

Розуміючи це, ми прагнемо реалізувати ці довгоочікувані зміни, які стали можливими завдяки Революції Гідності, зростанню громадянської активності, новому знанню і новим підходам в адвокації проведення значущих реформ.

 

Саме в Реанімаційному пакеті реформ у співпраці з іншими групами ми працюватимемо над системною зміною функцій державних органів – з функцій влади на функції обслуговування суспільства. Група розробляє  документ  про засади культурної політики, а також інші проекти законодавчих та нормативно-правових актів, що стосуються культури.

Ми бачимо своє місію об’єднання  свідомих громадян, серед яких експерти, митці, інтелектуали, законодавці, державні службовці тощо, у справі реформування культурного законодавства в інтересах сучасних та майбутніх поколінь нашої країни.

Шанові друзі, колеги, експерти, всі, кому не байдуже сучасне, минуле та майбутнє нашої культури, доєднуйтеся!

ВГОРУ