Реанімаційний Пакет Реформ > Новини > Аналітика > Участь громад у забезпеченні правопорядку в Україні

Участь громад у забезпеченні правопорядку в Україні

Участь громадян в охороні правопорядку є частиною дискусії про процеси децентралізації органів поліції — передання частини поліцейських повноважень органам місцевого самоврядування (місцевій поліції), залучення добровільних громадських формувань, визначення пріоритетів діяльності роботи місцевої поліції комісіями із залученням громадськості тощо. 

Такі органи охорони правопорядку мають статус органів місцевого самоврядування, які утримуються за рахунок місцевого бюджету. І саме органи самоврядування (місцеві ради) мають дискреційне повноваження ухвалювати рішення про створення і ліквідацію відповідних підрозділів. 

Також їхні працівники мають єдиний статус — службовці органів самоврядування, на яких поширюються загальні вимоги закону про місцеве самоврядування. 

Основними завданнями місцевих формувань із забезпечення правопорядку (незалежно від їх правового статусу) є: 

  1. участь в підтриманні публічного порядку; 
  2. запобігання вчиненню злочинів та інших правопорушень; 
  3. охорона муніципального майна;
  4. контроль за дотриманням громадянами приписів органів місцевого самоврядування;
  5. допомога національній (державній) поліції та іншим державним органам у здійсненні їх повноважень із забезпечення правопорядку на території відповідної громади. 

Формування місцевої поліції в Україні може відбуватися в контексті децентралізації функції забезпечення правопорядку з одночасним розширенням повноважень органів місцевого самоврядування та посиленням ролі територіальної громади. Проте місцева поліція в державах Євросоюзу виконує не лише функції з підтримки правопорядку, а й надає допомогу в надзвичайних ситуаціях чи в межах соціального обслуговування. 

Більше про правове регулювання діяльності формувань з охорони громадського порядку на національному та місцевому рівнях читайте у дослідженні Центру політико-правових реформ

ВГОРУ