Реанімаційний Пакет Реформ > Новини > Інфографіки > Стандарти НАТО: прогрес впровадження в Україні

Стандарти НАТО: прогрес впровадження в Україні

Позначки:

Що таке «стандарти НАТО», і що вже зроблено на шляху стандартизації

Дискурс євроатлантичної інтеграції України триває практично від початку незалежності. Зростання підтримки українцями вступу до Альянсу, а також факт політичної підтримки євроатлантичної інтеграції дає можливість українській владі форсувати шлях до членства в Альянсі. Наразі ми не будемо говорити по зовнішні чинники вступу, а поговоримо про виконання «домашніх завдань» України. І найбільш публічним та актуальним є впровадження стандартів НАТО.  Саме з ними часто повʼязують боєздатність і можливості українських силових підрозділів. Для Альянсу це також важливий показник, оскільки показує можливості сумісності української армії з силами країн-членів Альянсу. Проте, що таке є стандарти НАТО, і що вже зроблено в цій сфері? Інститут намагався пояснити основні поняття та показники стандартизації.
Ми отримали відповіді на запити до Міністерства оборони, а також проаналізували офіційну документацію Альянсу. Варто розуміти, що документація щодо стандартизації – це комплекс різного типу документації, що практично неможливо викласти у форматі однієї статті. В нашому випадку, основним джерелом аналізу стандартизації є Матриця розподілу відповідальності за опрацювання та прийняття рішення щодо впровадження стандартів НАТО (надалі – Матриця) а з документації НАТО ми аналізували Директиву із питань розробки, супроводження та управління документами НАТО зі стандартизації (надалі — AAP-03 (k)).

Матриця розподіляє відповідальність за їх опрацювання між органами військового управління та організаціями зі стандартизації Міноборони та Генштабу ЗС України. Основним запитанням залишається те, що вважати стандартом НАТО. Термінологія цього поняття суттєво варіюється у громадськості. Втім, є досить чітке визначення, котре надається в AAP-03 (k): «стандартом НАТО» варто розуміти стандарт, розроблений та оприлюднений в рамках процесу стандартизації НАТО.[1]

В той же момент, згідно із законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо військових стандартів», «стандартом НАТО»  називається – стандарт, розроблений, прийнятий та опублікований Організацією Північноатлантичного договору. [2]

Вже ця дуальність в тлумаченні вказує на складність розуміння «стандартів». Проте далі це лише «вершина айсберга».

 

Як було вже зазначено, основним документом стосовно впроваджених стандартів НАТО в Україні є Матриця. Тому спочатку варто розібратись з її структурою. Матриця налічує 2059 документів. Згідно з даними МОУ, ця цифра включає стосуються 1040 угод щодо стандартизації (STANAG),  903 документів окремих чи охоплених угодами або рекомендаціями НАТО зі стандартизації НАТО, 52 рекомендацій НАТО зі стандартизації (надалі – STANREC), 64 документів, що стосуються стандартів (SRD). До цього додається і той факт, що документація типу STANAG може включати певні супровідні чи додаткові документи – Alied Publication, котрі, при незмінності угод можуть змінюватись. Це дозволяє оперативно коригувати стандарти та угоди під реалії сучасних викликів, але для країн-аспіратів (серед яких і Україна) це посилює потребу у постійному моніторингу рішень Альянсу.

Скільки стандартів прийнято?

За час незалежності впроваджено 174 стандарти НАТО. Але це число не враховує тієї частки прийнятих супровідних документів, або керівних політик НАТО (політик, директив (наприклад, елементів APP-03 (k)), тощо). Це не є низький показник, проте очевидним є потреба в реалізації ще чималої кількості документів.

Які є стандарти НАТО?

Стандартизація НАТО –  процес, котрий впроваджується в будь яку активність НАТО. Стандарти НАТО зазвичай класифіковані в три голові напрями [3]: адміністративні, операційні та матеріальні.

Оперативними стандартами називають документи зі стандартизації НАТО, які конкретизують концептуальні, організаційні чи методологічні вимоги, що дозволяють установам, організаціям або силам виконувати свої функції чи завдання;

Матеріальними стандартами  називають документи зі стандартизації НАТО, які визначають загальні технічні вимоги до матеріалів на протязі її життєвого циклу. Матеріал може охоплювати системи, включаючи системи консультацій, управління та управління (С3), системи та підсистеми озброєння, інтерфейси, вузли, компоненти, запасні частини та витратні матеріали, включаючи боєприпаси, паливо та інвентар;

Адміністративними стандартами називають  документи зі стандартизації НАТО, які сприяють Альянсу  в управліні в різних областях, включаючи (але не обмежуючись нею), термінологію, фінанси, людську діяльність ресурси та військові звання.

В котрих сферах застосовуються стандарти?

Офіційна класифікація та розподіл сфер стандартизації, звісно, важливий у робочому процесі. Але його компліментарність не дозволяє громадськості чітко розуміти сфери застосування стандартів. Для розуміння, Інститутом було виділено 14 сфер прийнятих стандартів, котрі стосуються: загальних стандартів НАТО, військової логістики, паливно-мастильних засобів, військової поліції, боєприпасів, військового одягу, ремонту озброєння та військової техніки, картографії, озброєння та військової техніки, звʼязку та автоматизованих систем управління, водолазних робіт, медичного забезпечення, радіо-біо-хім захисту та екології, безпілотних платформ.

Як вказано на інфографіці, більшість стандартів стосуються саме озброєння, техніки, військового обмундирування а також навчання та реалізації стратегій для військових сил. Сюди входять як помітна для більшості зміна уніформи, так і такі аспекти, як участь українських військових у навчаннях НАТО Sea Breeze, Rapid Tradent, котрі були би неможливі без застосування стандартів НАТО.

Підсумування

Поняття стандартів НАТО суттєво варіюється в українському публічному дискурсі, хоч і має чітке визначення у документації Альянсу. Проте обсяги нормативної документації, процес адаптації законодавства  країн-аспірантів створюють умови втрати звʼязку між правовим визначенням стандартів супровідними документами, попри їхню важливість в процесі інтеграції в північно-атлантичну систему безпеки. Український шлях застосування стандартів НАТО є динамічним і має позитивну динаміку, але все ж часто публічний дискурс зумовлює проблеми із тлумаченням досить базових понять. Попереду ще великий пласт роботи, оскільки більшість стандартів наразі не є прийнятими. Важливість розуміння цих аспектів дозволяє покращити як і оцінку реального стану інтеграції, так і надає можливість для подальшої розробки та покращення синергії громадського сектору та держслужб у реалізації євроатлантичного курсу України.
[1] AAP-03. DIRECTIVE FOR THE PRODUCTION, MAINTENANCE AND MANAGEMENT OF NATO STANDARDIZATION DOCUMENTS. Edition K Version 1. FEB 2018

[2] ЗАКОН УКРАЇНИ «Про внесення змін до деяких законів України щодо військових стандартів». Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 29, ст.117

[3] AAP-03. DIRECTIVE FOR THE PRODUCTION, MAINTENANCE AND MANAGEMENT OF NATO STANDARDIZATION DOCUMENTS. Edition K Version 1. FEB 2018

Ігор Козій, військовий експерт ІЕАС
Тарасюк Тарас, асистент проектів ІЕАС

ВГОРУ