Реанімаційний Пакет Реформ > Новини > Що потрібно знати кандидатам на місцевих виборах

Що потрібно знати кандидатам на місцевих виборах

Позначки:

Стартувала реєстрація кандидатів на місцевих виборах, яка триватиме до 24 вересня 2020 року включно

Центр демократії та верховенства права підготував важливу інформацію про реєстрацію, чек-лісти, які допоможуть кандидатам з переліком документів, а роз’яснення надасть детальні відомості щодо змісту таких документів.

Хто може бути кандидатом на місцевих виборах

Кандидатом у депутати та на посаду сільського, селищного чи міського голови може бути громадянин України, який має право голосу (досяг 18-річного віку на день виборів).

Не може бути кандидатом особа, яка має непогашену або незняту судимість за вчинення:

Обмеження щодо висування кандидатів

Кандидат у депутати може висуватись на місцевих виборах не більше ніж у два рівні місцевих рад. Також кандидат може бути висунутий лише на одну посаду: або сільського, або селищного, або міського голови.

Наприклад, кандидат висунутий на посаду голови міста Львова в той же час не може бути висунутий ще й на посаду сільського або селищного голови.

Різні обмеження діють для кандидатів на посади місцевих голів у містах з кількістю виборців до 75 тис. виборців та від 75 тис. виборців.

Чи може особа висуватись партією, для прикладу, у депутати та при цьому самовисуватись на посаду голови ОТГ?

Ні, Виборчий кодекс встановлює, що кандидат може одночасно бути висунутий у депутати місцевих рад та кандидатом на посаду сільського, селищного або міського голови шляхом висування місцевою організацією лише однієї політичної партії або лише шляхом самовисування.

Хто може висувати кандидатів

Висування кандидатів, в залежності від виду місцевих виборів, можливе шляхом висування партією або самовисування кандидатами.

Самовисування можливе для:

Висування партією можливе для:

Куди подавати документи на реєстрацію

Реєстрацію кандидатів на місцевих виборах здійснює ТВК. Отож, документи необхідно подавати до відповідно сільської, селищної, міської, районної у місті, районної чи обласної територіальної виборчої комісії.

ТВК видає особі, яка подала документи, довідку про їх прийняття, яка зокрема містить перелік прийнятих документів, число, місяць, рік, а також час їх прийняття.

Хто подає документи на реєстрацію

Особисто майбутній кандидат-самовисуванець або представник організації партії, який діє на підставі довіреності від організації партії.

Найменшу кількість документів необхідно підготувати кандидатам-самовисуванцям у депутати до ОТГ з кількістю виборців до 10 тисяч.

 

ГРАФІКА: ЦЕДЕМ

Якщо ж таких кандидатів висуватиме партія, кількість необхідних документів дещо збільшується.

 

Найбільше документів подаватимуть партії для реєстрації кандидатів у депутати, що обиратимуться за пропорційною виборчою системою.

15 вересня було прийнято Закон, який скасовує подання щодо кожного кандидата довідки про наявність чи відсутність судимості. Однак важливо пам’ятати, що Закон набуде чинності лише після його офіційного опублікування, тобто наразі подання такої довідки є обов’язковою.

 

Для кандидатів на посаду сільського, селищного або міського голови перелік реєстраційних документів відрізняється в залежності від порядку висування кандидатів.

 

 

Скільки триває процес реєстрації кандидата

ТВК має 5 днів з моменту прийняття документів, щоби зареєструвати кандидата або відмовити у його реєстрації. Протягом 3-х днів з моменту реєстрації кандидата ТВК видає відповідне посвідчення кандидата. Також протягом 3-х днів ТВК публікує рішення про реєстрацію.

Саме після реєстрації особа набуває статусу кандидата – суб’єкта виборчого процесу, а з наступного дня після реєстрації може розпочати свою передвиборчу агітацію.

Роз’яснення до чек-ліста

Автобіографія кандидата складається у друкованому вигляді та обов’язково має містити:

 1. Прізвище, власне ім’я (всі власні імена) та по батькові (за наявності);
 2. Всі попередні прізвища, власні імена, по батькові та дати їх зміни (якщо особа протягом останніх 5 років до дня висування кандидатом у депутати змінювала прізвище та/або власне ім’я (одне з власних імен чи всі власні імена), та/або по батькові);
 3. Число, місяць, рік і місце народження;
 4. Громадянство;
 5. Відомості про освіту, посаду (заняття);
 6. Місце роботи;
 7. Партійність;
 8. Адресу місця проживання;
 9. Наявність чи відсутність представницького мандата;
 10. Контактний номер телефону;
 11. Відомості про наявність чи відсутність судимості;
 12. Дату складання автобіографії;
 13. Підпис кандидата у депутати.

Відповідальність за достовірність та точність відомостей в поданих автобіографіях несуть кандидати.

__________________________________________________________________________________

Довідка про наявність чи відсутність судимості має бути видана уповноваженим органом після 5 вересня 2020 року (після початку виборчого процесу). Така довідка подається щодо кожного кандидата у депутати. (Наразі довідка є обов’язковою для подання. Після набуття чинності Закону подавати довідку не потрібно).

__________________________________________________________________________________

Єдиний виборчий список та територіальні виборчі списки кандидатів у депутати готуються як у паперовому, так і електронному вигляді за формою, визначеною ЦВК.  Списки мають бути підписані керівником організації партії і скріплені печаткою організації партії або відповідної організації партії вищого рівня. Окрім того, такі списки обов’язково мають містити наступні дані про кандидатів:

 1. Прізвище, ім’я (усі імена), по батькові (за наявності) кандидата;
 2. Число, місяць і рік народження;
 3. Громадянство;
 4. Відомості про освіту;
 5. Посада (заняття), місце роботи;
 6. Партійність;
 7. Адреса місця проживання;
 8. Відомості про наявність чи відсутність судимості;
 9. Відомості про наявність чи відсутність представницького мандата.

Єдиний виборчий список, крім зазначених даних, має також містити:

__________________________________________________________________________________

Заява про згоду балотуватися кандидатами від організації партії також має містити:

__________________________________________________________________________________

Заява про згоду балотуватися кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови має містити:

__________________________________________________________________________________

Заяви про реєстрацію кандидатів у депутати/на посаду голови – підписуються керівником партії та скріплюються печаткою партії (організації партії, організації партії вищого рівня або печаткою партії).

__________________________________________________________________________________

Заява про самовисування кандидатом у депутати до сільської, селищної, міської ради (з кількістю виборців до 10 тисяч) має також містити згоду на оприлюднення біографічних відомостей та на обробку персональних даних у зв’язку з участю у місцевих виборах.

__________________________________________________________________________________

Заява про наявність (відсутність) заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за 6 місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання. Така заява подається щодо кожного кандидата у депутати.

__________________________________________________________________________________

Копії паспорта кандидата – це перша та друга сторінка паспорта громадянина України у вигляді паспортної книжечки або копії лицьового та зворотного боків паспорта громадянина України у вигляді картки кожного кандидата у депутати.

__________________________________________________________________________________

Передвиборна програма викладається державною мовою, обсягом до 4 000 друкованих знаків у паперовому та електронному вигляді. Програма затверджується зборами/конференцією організації партії, засвідчується підписом керівника організації партії та скріплюється печаткою організації партії, організації партії вищого рівня або печаткою партії.

__________________________________________________________________________________

Рішення конференції/зборів організації партії про висування кандидатів у депутати до сільської, селищної, міської ради (до 10 тис. виборців) та додаток до рішення – затверджений перелік кандидатів у депутати відповідної ради підписуються керівником організації партії і скріплюються печаткою організації партії, а в разі її відсутності – печаткою організації партії вищого рівня або печаткою партії. Перелік кандидатів у депутати готується як у паперовому, так й електронному вигляді та обов’язково має містити такі дані про кандидатів:

1) номер багатомандатного виборчого округу, в якому висувається кандидат;

2) прізвище, ім’я (усі імена), по батькові (за наявності) кандидата;

3) число, місяць і рік народження;

4) громадянство;

5) відомості про освіту;

6) посада (заняття), місце роботи;

7) партійність;

8) адреса місця проживання;

9) відомості про наявність чи відсутність судимості;

10) відомості про наявність чи відсутність представницького мандата.

У разі виявлення ТВК розбіжностей між переліком кандидатів до відповідної ради від організації партії, наданим на паперових носіях та в електронному вигляді, перевагу має документ на паперових носіях.

__________________________________________________________________________________

Рішення конференції/зборів організації партії про висування кандидатів у депутати до місцевої ради (від 10 тис. виборців) від організації партії підписується керівником місцевої організації партії та засвідчується печаткою місцевої організації партії або відповідної організації партії вищого рівня. Окрім того, рішення має бути погоджене центральним керівним органом партії – засвідчене печаткою цієї партії, із зазначенням найменування центрального керівного органу партії, номера та дати прийняття відповідного рішення (таке рішення не подається).

__________________________________________________________________________________

Рішення конференції/зборів організації партії про висування кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови від цієї організації партії підписується керівником місцевої організації партії та засвідчується печаткою місцевої організації партії або відповідної організації партії вищого рівня. Окрім того, рішення має бути погоджене центральним керівним органом партії – засвідчене печаткою цієї партії, із зазначенням найменування центрального керівного органу партії, номера та дати прийняття відповідного рішення (таке рішення не подається) у випадку висування кандидатів місцевою організацією партії.

__________________________________________________________________________________

Фотографія кандидата – одна фотографія  розміром 4х6 см у паперовому та електронному вигляді для кожного кандидата.

Надія Шувар, керівниця напрямку “Верховенство права” Центру демократії та верховенства права, для УП

ВГОРУ