Реанімаційний Пакет Реформ > Новини > Заяви > РПР вимагає відкликати законопроект № 9140 про розширення рейдерських можливостей органів юстиції

РПР вимагає відкликати законопроект № 9140 про розширення рейдерських можливостей органів юстиції

Позначки:

1 жовтня у Верховній Раді зареєстровано законопроект “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення передумов для захисту економічних та спадкових прав громадян в сільській місцевості” № 9140.

Законопроект передбачає формування підконтрольного Міністерству юстиції інституту уповноважених осіб органів юстиції, розширивши таким чином коло осіб, діяльність яких буде спрямована на надання  нібито адресних послуг населенню у сферах нотаріату та державної реєстрації.

Насправді ж проектом створюється альтернативна нотаріату структура в особі уповноважених осіб органів юстиції, які призначаються на посаду і звільняються з посади головним територіальним управлінням юстиції за погодженням з Міністерством юстиції, що є нонсенсом і ставить під сумнів неупередженість та  незалежність роботи цих посадових осіб. Наразі лише кандидатури начальників головних управлінь юстиції та їхніх заступників проходять погодження у Міністерстві юстиції.

Уповноваженим особам органу юстиції, на відміну від нотаріусів, надається право вчиняти практично всі нотаріальні дії та здійснювати державну реєстрацію прав на майно, в тому числі рухоме, а також бізнес.

На відміну від нотаріусів, уповноваженим особам органу юстиції достатньо попрацювати «не менше п’яти років уповноваженою особою органу юстиції», щоб стати нотаріусом. У законопроекті також відсутні вимоги щодо матеріальної відповідальності уповноваженої особи органу юстиції та обов’язкового страхування своєї діяльності.

Приміщення, у якому уповноважена особа органу юстиції  вчиняє нотаріальні дії, буде визначатися наказом відповідного головного управління юстиції. Отже, на відміну від нотаріусів, в законопроекті відсутні вимоги до робочого місця та прив’язка до нотаріального округу.

Таким чином, запропоновані законопроектом № 9140 зміни:

1) руйнують основи децентралізації в Україні, оскільки законопроект нівелює можливість здійснення законних повноважень щодо оформлення спадщини та надання певних реєстраційних послуг територіальними громадами;

2) закладають конфлікт повноважень у сфері нотаріату та державної реєстрації, адже уповноважені особи  органу юстиції призначатимуться територіальними управліннями юстиції, які здійснюють контроль за нотаріатом;

3) відкривають широкі можливості для рейдерських захоплень, оскільки уповноважені особи  органу юстиції зможуть реєструвати права на землю, договори купівлі-продажу, дарування та міни, правочини щодо іншого нерухомого майна та корпоративних прав тощо, при цьому не прив’язуючись до  відповідної території;

4) ставлять під сумнів безспірність вчинення нотаріальних дій та їхню якість – уповноваженим особам органу юстиції  надано право вчиняти нотаріальні дії без  спеціального свідоцтва, трирічного досвіду роботи у нотаріаті та кіберзахисту робочого місця.

Існування будь-яких квазінотаріальних органів – порушення взятих Україною на себе зобов’язань щодо створення транскордонного надання нотаріальних послуг, яке передбачено статтею 96 Угоди про асоціацію України з ЄС та Додатком XVI-E переліку зобов’язань України щодо транскордонних послуг (в який включений і нотаріат).

Прийняття законопроекту № 9140 унеможливить адаптацію українського законодавства до вимог, встановлених Європейським парламентом і Радою Європейського Союзу, зокрема Регламентом (ЄС) № 650/2012 Європейського Парламенту та Ради 4 липня 2012 року, яким передбачено, що позасудове оформлення спадщини здійснюється виключно нотаріусом.

Експерти коаліції громадських організацій Реанімаційний Пакет Реформ переконані: таке безпідставне формування владного інституту з широкими рейдерськими можливостями, повною підпорядкованістю одному органу та мінімальними ризиками притягнення до відповідальності за зловживання – недопустиме. Запропонована в законопроекті концентрація можливостей управляти власністю в Україні – неприйнятна.

Враховуючи вищезазначене, коаліція громадських організацій Реанімаційний Пакет Реформ закликає:

1) розробників законопроекту № 9140 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення передумов для захисту економічних та спадкових прав громадян в сільській місцевості” – негайно відкликати його як такий, що містить численні загрози корупції та порушень прав власності в Україні;

2) народних депутатів України – відхилити законопроект № 9140 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення передумов для захисту економічних та спадкових прав громадян в сільській місцевості”.

ВГОРУ