Реанімаційний Пакет Реформ > Новини > Заяви > Реанімаційний Пакет Реформ закликає Уряд забезпечити реалізацію конституційних прав землевласників і якнайшвидше створити вільний ринок землі

Реанімаційний Пакет Реформ закликає Уряд забезпечити реалізацію конституційних прав землевласників і якнайшвидше створити вільний ринок землі

Завдяки зусиллям українського уряду, міжнародних інституцій та експертної спільноти, на сьогодні Україна знаходиться на порозі вирішального для розвитку сільського господарства рішення – скасування мораторію на продаж сільськогосподарських земель та створення ринку землі.

Згідно попередніх заяв уряду, модель земельного ринку, яку планується запровадити, передбачає право на купівлю землі с/г призначення виключно для фізичних осіб – громадян України. Таким чином, іноземні громадяни та юридичні можуть будуть усунені від цього ринку. Крім того, озвучена урядова модель передбачає введення кількісних обмежень: не більше 200 гектарів одному покупцю.

Експерти цілком солідарні з урядом у тому, що орієнтиром при визначенні моделі ринку має бути землевласник та захист його інтересів. І саме скасування мораторію нарешті створить умови для реалізації конституційних прав землевласників – вони зможуть вільно розпоряджатися власністю й більше не залежатимуть від монополістів на ринку оренди, як це відбувалося останні 15 років з моменту запровадження антиконституційного мораторію.

Разом з тим, в контексті вибору оптимальної для України ринкової моделі експерти вбачають необхідність у низці корективів на користь лібералізованого ринку. Зокрема, експерти не підтримують обмеження кола учасників ринку і наголошують на необхідності відкрити ринок не тільки для фізичних, але і для юридичних осіб. Серйозні ризики є також у встановленні максимальної площі земельних ділянок (200 гектарів) та визначенні мінімальної нормативної ціни, які пропонуються у рамках озвученої урядом попередньої моделі.

Крім того, Реанімаційний Пакет Реформ наголошує, що суб’єктами ринку також мають бути іноземні громадяни та юридичні особи (крім російських), оскільки звуження кола учасників стримуватиме попит та деформуватиме ринок, який уже деформований за роки існування мораторію. До того ж, обмеження переліку учасників ринку суперечить Угоді про асоціацію між Україною та ЄС (ст. 145, принцип вільного руху капіталів).

Встановлення граничних значень – як для максимальної площі, так і для мінімальної нормативної ціни – фактично є обмеженням попиту. Це може призвести до перенасичення ринку пропозиції. Окрім ілюзорного захисту землевласників, обмеження матимуть негативний вплив на вартість їх активу, а саме – сприятимуть її зниженню.

Позитивними, на думку експертів, пропозиціями для земельної реформи є врегульований Законом України “Про оренду” механізм збереження права користування земельною ділянкою при зміні власника, а також процедура електронних торгів.

Разом з тим, Реанімаційний Пакет Реформ не поділяє підхід, який передбачає поетапний запуск ринку і запровадження пілотних проектів в окремих регіонах. Експерти підтримують пропозицію, на користь якої висловився і МВФ, з 1 січня 2018 року одночасно дозволити продаж земель як державної, так і приватної власності на всій території України. Проведене експертами РПР дослідження земельної реформи у шістдесяти країнах однозначно вказує на те, що оптимальною моделлю земельного ринку є повністю лібералізований ринок.

Експерти Реанімаційного Пакету Реформ закликають Кабінет Міністрів України та Верховну Раду оцінити вплив потенційних обмежень на динаміку цін і розвиток аграрного сектору в Україні та запровадити ринок землі за ринковими правилами, що, в свою чергу, дозволить максимізувати вартість активу землевласників.

ВГОРУ