Реанімаційний Пакет Реформ > Новини > Заяви > Позиція РПР щодо ситуації навколо суспільного мовлення

Позиція РПР щодо ситуації навколо суспільного мовлення

Коаліція РПР висловлює занепокоєння через конфлікт між органами управління Національної суспільної телерадіокомпанії, що загрожує сталому розвитку суспільного мовника.

Створення суспільного мовлення в Україні було однією з перших вимог РПР у 2014 році. Ми відчуваємо свою відповідальність не лише за адвокацію ухвалення закону та змін до нього, але і за фактичне впровадження цієї реформи. З моменту створення Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) на компанію здійснюється тиск через критичне недофінансування, що спричинило багатомільйонні борги перед надавачами послуг поширення сигналу. Це прямо впливає на можливість не лише трансформації, але і виконання основних завдань НСТУ – створення якісного контенту для різних верств і соціальних груп.

В цій ситуації наглядова рада та правління відіграють особливу роль та несуть велику відповідальність. Вони мають вжити всіх заходів для становлення суспільного мовлення як інституції, створити програмну політику, що заповнить вакуум якісного інформаційного і суспільно-політичного контенту в українському телерадіопросторі – відповідно до стандартів журналістики. Наглядова рада та правління повинні відстоювати незалежність компанії від політичних впливів та адвокатувати зміцнення фінансових гарантій діяльності суспільного мовника.

Підзвітність наглядової ради і правління є частиною підзвітності самого суспільного мовника. Наявність різних конструктивних поглядів між правлінням і наглядовою радою є основою для здорової дискусії і пошуку рішень. Водночас це не має перетворюватися на зведення персональних рахунків.

РПР закликає наглядову раду та правління НСТУ підвищити рівень інформування і прозорості щодо своєї діяльності задля убезпечення від можливих спекуляцій та формування сталої культури високого рівня врядування. Крім того, інформація про будь-яке зовнішнє фінансування, що залучає НСТУ, має розкриватися нарівні з інформацією про фінансування з державного бюджету.

Створення суспільного мовлення потребує досвіду управління незалежними інституціями, що не притаманні забюрократизованій системі влади. Брак досвіду може призводити до ухвалення помилкових рішень, які потребують  аналізу та якнайшвидшого виправлення. Менеджерська команда як основа Суспільного мовлення у Києві та регіонах має продовжувати роботу над втіленням місії компанії, особливо у період виборів.

РПР наголошує, що реформа суспільного мовлення під загрозою. Ми закликаємо всі органи управління НСТУ до зваженості та пошуку рішень, що дозволять продовжити курс на становлення суспільного мовлення як сталої інституції. Суспільство ризикує втратити систему, що здатна забезпечити громадян якісними неупередженими новинами та суспільно-політичним, просвітницьким контентом і задаватиме еталон неманіпулятивного проведення дискусій й відображатиме реальну картину світу.  

РПР наголошує, що систематичне недофінансування урядом і парламентом розгалуженої системи загальнонаціональних та регіональних телевізійних і радіоканалів, та одночасна критика щодо “відсутності змін” є спрощенням та маніпулюванням. Україна ризикує повернутися до практик, притаманних колишньому державному мовленню, зокрема у формі традиційних компліментарних 20-хвилинних виступів, яких вимагають депутати від НСТУ протягом останніх двох років. Завдання НСТУ — забезпечувати громадян неупередженою та збалансованою інформацією. Завдання політиків — навчитися новій культурі спілкування з виборцями та змістовному відстоюванню своїх позицій, особливо у дискусійних і дебатних форматах. В інтересах усіх політичних сил і суспільства в цілому забезпечити незалежність і сталість суспільного мовлення.

ВГОРУ