Реанімаційний Пакет Реформ > Новини > Інфографіки > ПЛАН-ГРАФІК СУДОВОЇ РЕФОРМИ

ПЛАН-ГРАФІК СУДОВОЇ РЕФОРМИ

infographic-ua-01infographic-ua-02

1. 30 вересня 2016 р.
• Набуває чинності Закон України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» від 2 червня 2016 р. № 1401-VIII.
• Набуває чинності Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 р. № 1402-VIII.

2. З 30 вересня 2016 р.
Міністр юстиції України та Генеральний прокурор України припиняють свої повноваження як члени Вищої ради юстиції.

3. 5 жовтня 2016 р.
• Набуває чинності Закон України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» від 2 червня 2016 р. № 1403-VIII.
• Набуває чинності Закон України «Про виконавче провадження» від 2 червня 2016 р.
№ 1404-VIII.

4. До 30 жовтня 2016 р.
Судді подали електронні декларації щодо їх майнового стану.

5. 11 листопада 2016 р.
Сформована Громадська рада доброчесності.

6. До 29 листопада 2016 р.
Судді Верховного Суду України, судді вищих спеціалізованих судів подають до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України декларацію родинних зв’язків судді та декларацію доброчесності судді.

7. До 1 грудня 2016 р.
• Починається проведення конкурсу на посади суддів нового Верховного Суду.
• Вища кваліфікаційна комісія суддів України забезпечує початок функціонування автоматизованої системи формування і ведення суддівських досьє (досьє кандидатів на посаду судді).

8. До 29 грудня 2016 р.
Судді апеляційних судів подають до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України декларацію родинних зв’язків судді та декларацію доброчесності судді.

9. Протягом 2016- початку 2017 повинні бути прийняті наступні закони та зміни до процесуальних кодексів:
• Закон «Про Вищу раду правосуддя»
• Закон «Про Конституційний Суд України»
• Закон «Про антикорупційні суди»
• Зміни до процесуальних кодексів
• Закон «Про доступ до правничої професії»
• Закон «Про адвокатуру і адвокатську діяльність»
• Зміни до закону «Про прокуратуру»

10. До 1 січня 2017 р.
З’їзд суддів України обирає шістьох членів Вищої ради правосуддя.

11. З 1 січня 2017 р.
Представництво у Верховному Суді та судах касаційної інстанції здійснюють виключно прокурори (у разі представництва інтересів держави в суді) або адвокати (за винятками, якщо такі будуть встановлені законом, представництва у трудових спорах, спорах щодо захисту соціальних прав, щодо виборів та референдумів, у малозначних спорах, а також стосовно представництва малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена).

12. До 6 січня 2017 р.
Міністерство юстиції України формує склад тимчасової кваліфікаційної комісії приватних виконавців у складі семи осіб, а також тимчасової дисциплінарної комісії приватних виконавців у складі семи осіб. Тимчасова кваліфікаційна комісія та тимчасова дисциплінарна комісія здійснюють повноваження кваліфікаційної комісії та дисциплінарної комісії до скликання з’їзду приватних виконавців України.

13. З 6 січня 2017 р.
Вводиться в дію єдиний реєстр боржників (систематизована база даних про боржників, що є складовою автоматизованої системи виконавчого провадження та ведеться з метою оприлюднення в режимі реального часу інформації про невиконані майнові зобов’язання боржників та запобігання відчуженню боржниками майна). Відомості про боржників, включені до Єдиного реєстру боржників, є відкритими та розміщуються на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України.

14. До 1 квітня 2017 р.
• Утворюється новий Верховний Суд і призначаються судді Верховного Суду за результатами конкурсу.
• Вища кваліфікаційна комісія суддів України здійснює організаційно-технічні заходи, необхідні для заповнення декларації родинних зв’язків судді (кандидата на посаду судді) та декларації доброчесності судді на офіційному веб-сайті.
• Судді місцевих судів подають до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України декларацію родинних зв’язків судді та декларацію доброчесності судді.

15. До 1 жовтня 2017 р.
Утворюється Вищий суд з питань інтелектуальної власності та оголошується проведення конкурсу на посади суддів у цьому суді.

16. До 6 жовтня 2017 р.
Міністерство юстиції України організовує проведення установчих з’їздів приватних виконавців регіонів та визначає порядок їх проведення. Міністерство юстиції України не пізніш як через місяць після скликання восьми установчих з’їздів приватних виконавців регіонів скликає та організовує проведення з’їзду приватних виконавців України. Перший з’їзд приватних виконавців України утворює Асоціацію приватних виконавців України та затверджує її статут, утворює Раду приватних виконавців України та ревізійну комісію, затверджує положення про ці органи, призначає членів Кваліфікаційної комісії та Дисциплінарної комісії.

17. З 1 січня по 31 грудня 2017 р.
Розмір посадового окладу (крім тих, хто ще не пройшов кваліфікаційне оцінювання), для судді місцевого суду становить – 15, апеляційного суду та вищого спеціалізованого суду – 25, Верховного Суду – 75 мінімальних заробітних плат.

18. З 31 грудня 2017 р. або раніше цієї дати – якщо буде впроваджено новий адміністративно-територіальний устрій України відповідно до змін до Конституції України щодо децентралізації влади – Утворення, реорганізацію та ліквідацію судів здійснює Парламент законом (до цього часу цим повноваженням наділений Президент).

19. До 1 січня 2018 р.
Має в повному обсязі запрацювати Служба судової охорони

20. З 1 січня 2018 р.
Представництво у судах апеляційної інстанції здійснюють виключно прокурори (у разі представництва інтересів держави в суді) або адвокати (за винятками, якщо такі будуть встановлені законом, представництва у трудових спорах, спорах щодо захисту соціальних прав, щодо виборів та референдумів, у малозначних спорах, а також стосовно представництва малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена).

21. З 30 вересня 2018 р.
Переведення судді з одного суду до іншого здійснює Вища рада правосуддя (до цього часу це робить Президент України на підставі відповідного подання Вищої ради правосуддя).

22. З 1 січня по 31 грудня 2018 р.
Розмір посадового окладу (крім тих, хто ще не пройшов кваліфікаційне оцінювання), для судді місцевого суду становить – 20, апеляційного суду та вищого спеціалізованого суду – 30, Верховного Суду – 75 мінімальних заробітних плат.

23. З 1 січня 2019 р.
Представництво у судах першої інстанції здійснюють виключно прокурори (у разі представництва інтересів держави в суді) або адвокати (за винятками, якщо такі будуть встановлені законом, представництва у трудових спорах, спорах щодо захисту соціальних прав, щодо виборів та референдумів, у малозначних спорах, а також стосовно представництва малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена).

24. До 30 квітня 2019 р.
Здійснюється обрання (призначення) нових членів Вищої ради правосуддя, де буде більшість суддів, обраних суддями.

25. З 30 червня 2019 р.
Україна може визнати юрисдикцію Міжнародного кримінального суду на умовах, визначених Римським статутом Міжнародного кримінального суду.

26. З 1 січня по 31 грудня 2019 р.
Розмір посадового окладу (крім тих, хто ще не пройшов кваліфікаційне оцінювання), для судді місцевого суду становить – 25, апеляційного суду та вищого спеціалізованого суду – 40, Верховного Суду – 75 мінімальних заробітних плат.

27. З 1 січня 2020 р.
Представництво органів державної влади та органів місцевого самоврядування в судах здійснюють виключно прокурори або адвокати. Розмір посадового окладу (крім тих, хто ще не пройшов кваліфікаційне оцінювання), для судді місцевого суду становить – 30, апеляційного суду та вищого спеціалізованого суду – 50, Верховного Суду – 75 мінімальних заробітних плат.

Протягом невизначеного часу

У випадках реорганізації чи ліквідації окремих судів, утворених до 30 вересня 2016 р., судді таких судів мають право подати заяву про відставку або заяву про участь у конкурсі на іншу посаду судді в порядку, визначеному законом.

Державна судова адміністрація України забезпечує створення Єдиної судової інформаційної (автоматизованої) системи, яка забезпечує автоматизований документообіг у судах, між судами, між судами та органами суддівського врядування, Державною судовою адміністрацією України, захищене зберігання та автоматизовану аналітичну обробку статистичної інформації про діяльність судді, суду, судів відповідних рівнів та юрисдикцій, даних щодо суддів, які включаються до суддівського досьє тощо.

День початку роботи Верховного Суду (не раніше квітня 2017)

Визначає Пленум Верховного Суду рішенням, що публікується на веб-порталі судової влади та в газеті “Голос України”.

Верховний Суд розпочинає роботу за умови призначення щонайменше 65 суддів Верховного Суду.

Протягом 12 місяців з дня набрання чинності законом, який визначає спеціальні вимоги до суддів Вищого антикорупційного суду. 

Утворюється Вищий антикорупційний суд та оголошується проведення конкурсу на посади суддів у цьому суді.

План-графік судової реформи – PDF

Джерело інформації щодо плану-графіку за посиланням.

ВГОРУ