Реанімаційний Пакет Реформ > Новини > Аналітика > Оцінка експертів РПР щодо Звіту Уряду України за 2016 рік в частині реалізації податкової та митної політики

Оцінка експертів РПР щодо Звіту Уряду України за 2016 рік в частині реалізації податкової та митної політики

Експерти з питань податкової та бюджетної політики Реанімаційного Пакету Реформ проаналізували звіт про результати виконання програми діяльності Кабінету Міністрів України у 2016 році в частині реалізації податкової та митної політики.

Державна політика становить сукупність цілей, завдань, пріоритетів розвитку, програм, які розробляють і реалізують органи державної влади із залученням інститутів громадянського суспільства. У 2016 році, на відміну від попередніх років, Кабінет Міністрів України, через Міністерство фінансів, здійснював реалізацію податкової та митної політики з широким залучення депутатів, експертів, представників інститутів громадянського суспільства та бізнесу. Результатом цієї співпраці став Закон №1797, який реалізує більшість завдань, що були закріплені в програмі діяльності Кабінету Міністрів України на 2016 рік та відповідають позиції експертів Реанімаційного Пакету Реформу, яку представлено у Дорожній карті реформ  та, на нашу думку, буде мати суттєвий позитивний ефект для економіки.

Відмітимо також, що в процесі розробки відповідного законопроекту уряд вперше зламав хибну практику безпосереднього залучення виключно представників Державної фіскальної служби (надалі – ДФС) до законотворчої роботи, що раніше було прямим інституційним конфліктом інтересів, оскільки ДФС є тим державним органом, роботу якого безпосередньо регулює податкове законодавство. Усі попередні роки така практика сприяла збереженню та примноженню корупційних норм в законодавстві: зокрема, дискреційних повноважень та непрозорості, можливостей для адміністративного тиску тощо. За таких умов уряд не міг запропонувати справжню податкову реформу, як це було продемонстровано у попередні роки. Оподаткування (не тільки його обтяжливість, але не меншою мірою і адміністрування) за даними опитувань бізнесу протягом усіх років спостережень залишалося найбільшою перешкодою для ведення підприємницької діяльності з усіх, що пов’язані з законодавством, а податкові органи з року в рік впевнено очолюють рейтинг корумпованості органів державної влади.

За результатом плідної співпраці широкого кола залучених стейкхолдерів Кабінет Міністрів України вперше вийшов з проектом податкових змін, що були спрямовані на зменшення корупційних можливостей ДФС, посилення її сервісної функції, покращення адміністрування податків та створення передумов для економічного зростання. Відповідним законом, зокрема, передбачено:

– створення єдиного реєстру податкових консультацій, що забезпечить їх публічність і доступність для всіх суб’єктів господарювання та ліквідує можливості для корупції, а також зменшить частку консультацій, що призводили до порушення прав платників податків;

– проведення податкового аудиту податкових баз, який визначить ризики необґрунтованого втручання та маніпулювання їх змістом і дозволить розробити обґрунтовані  пропозиції щодо запобігання цим явищам;

– ліквідація податкової міліції та її заміна Службою фінансових розслідувань з підпорядкуванням Міністерству фінансів;

– законодавче закріплення функціональних можливостей електронного кабінету платника податків та регламентація його роботи.

Суттєві зміни було внесено в розділі адміністрування ПДВ, а саме:

– створення єдиного реєстру заявок на відшкодування ПДВ, що означає ліквідацію двох реєстрів заяв на відшкодування ПДВ, існування яких порушувало принцип рівності платників податків і створювало корупційні можливості для податківців;

– створення додаткових аналітичних інструментів для виявлення та блокування схем, що використовуються для емісії фіктивного податкового кредиту з метою ухиляння від сплати ПДВ та оптимізації інших податків;

– закріплення принципу персональної відповідальності платника податку – унеможливлення «зняття» податкового кредиту платника податку за порушення його контрагентів;

– встановлення нових термінів для реєстрації податкових накладних, що мінімізує замороження оборотних коштів підприємств; запровадження механізму коригування помилок у формулі в системі електронного адміністрування податку на додану вартість.

Закон також передбачив подання у встановлені терміни законопроекту про заміну податку на прибуток податком на виведений капітал.

Крім того, у 2016 році Міністерство фінансів ухвалило ключові показники ефективності для ДФС, які сприятимуть її перетворенню на якісну сервісну службу. ДФС стала першим органом, для якого такі ключові показники було ухвалено, а це, в свою чергу, є важливим кроком вперед.

Зазначені зміни знайшли широку підтримку серед української бізнес-спільноти та незалежних експертів. Закон №1797 було ухвалено Верховною Радою з деякими змінами, але в цілому – зі збереженням абсолютної більшості суттєвих положень, підтриманих громадськістю.

Виходячи з цього, вважаємо що результати виконання програми діяльності Кабінету Міністрів України в частині реалізації податкової та митної політики є позитивними, спрямованими на реальне подолання корупційних явищ у цій сфері та такими, що формують дієві передумови для покращення інвестиційного клімату і економічного зростання.

Разом з тим, варто зазначити, що впровадження більшості норм Закону №1797 залежить від розробки та ухвалення низки підзаконних актів, тому наголошуємо на необхідності їх своєчасного прийняття та посилення виконання програми діяльності уряду в частині реформування митниці.

Сподіваємось, що високий темп реформування податкової та митної сфери в Україні не будуть сповільнений і в 2017 році, зокрема буде завершений процес формування законодавчого та нормативного забезпечення Служби фінансових розслідувань, розроблено та ухвалено законодавство щодо податку на виведений капітал (розподілений прибуток), реформовано ДФС з розширенням сервісних функцій та вжито інших необхідних заходів, що забезпечать стале економічне зростання України.

 

Експерти групи Податкова та бюджетна реформа

Реанімаційного Пакету Реформ

ВГОРУ