Реанімаційний Пакет Реформ > Новини > Події > ОРГУСЬКІ ПЕРЕМОГИ УКРАЇНИ: ЩИРІ ВІТАННЯ ЕПЛ

ОРГУСЬКІ ПЕРЕМОГИ УКРАЇНИ: ЩИРІ ВІТАННЯ ЕПЛ

14 вересня у місті Будва (Чорногорія) проходить заключний день Шостої сесії наради Сторін Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Оргуська конвенція, Конвенція). У залі засідань зібрались понад чотири сотні офіційних делегатів та представників громадськості із майже п’ятдесяти країн, щоб обговорити проблеми та досягнення у впровадженні Конвенції та узгодити майбутні кроки для подальшого поширення і зміцнення оргуських принципів. МБО “Екологія-Право-Людина” (ЕПЛ) представлена на цих міжнародних переговорах виконавчим директором Оленою Кравченко, а також керівником інформаційно-аналітичного відділу Єлизаветою Алексєєвою.

Традиційно, сьогодні нарада Сторін своїми рішеннями затвердить висновки і рекомендації Комітету із дотримання щодо Сторін-порушниць. Таких на сьогодні одинадцять: Австрія, Білорусь, Болгарія, Великобританія, Вірменія, Європейський Союз, Іспанія, Казахстан, Румунія, Словаччина і Чехія.

ЕПЛ нескінченно горда і рада тому, що Україна нарешті вийшла із цьому списку. Нагадаємо, що у 2005 році ЕПЛ звернулася до Комітету з дотримання, який розглянув справу і дійшов висновку про порушення Україною Конвенції, які пізніше були підтверджені 2-ю нарадою Сторін у тому ж році. Пізніше, у 2008, 2011 та 2014 роках нарада Сторін послідовно констатувала те саме. На Україну накладали попередження, а також погрожували призупиненням для держави спеціальних прав і привілеїв за Конвенцією, що є однією із найбільш суворих міжнародно-правових санкцій у рамках оргуського режиму.

Дванадцять років знадобилося Україні для належної розбудови національної правової бази у сфері участі громадськості в процесі прийняття рішень з питань, що стосуються довкілля. 23 травня 2017 року Верховна Рада України вдруге прийняла Закон України “Про оцінку впливу на довкілля”. Навесні цього року Комітет з дотримання проаналізував текст закону і дійшов висновку, що вміщені у ньому положення у повній міри задовольняють усі рекомендації рішень по Україні.

Закон України “Про оцінку впливу на довкілля” вводить сучасну прогресивну та ефективну процедуру оцінки впливу на довкілля (надалі – ОВД) на заміну іще радянського інституту державної екологічної експертизи, який в останні роки в основному асоціювався із корупцією. Основна ідея ОВД полягає у тому, що в процесі прийняття рішення щодо погодження певної діяльності, що може спричинити негативний вплив на довкілля, відповідальний орган отримує повну інформацію про такий вплив і має можливість врахувати екологічні інтереси поряд із економічними та соціальним, а, отже, прийняти поінформоване, збалансоване і відповідальне рішення. Одним із основних джерел надходження такої інформації є громадське обговорення, протягом якого представники громадськості мають можливість подавати будь-які зауваження і пропозиції до планованої діяльності. Така система, по-перше, зобов’язує державні структури оцінювати екологічні наслідки поряд із економічними та соціальними вигодами від реалізації проекту, і, по-друге, зосереджена на попередженні (уникненні, зменшенні чи компенсації) негативного впливу на довкілля іще на стадії розгляду проекту дозвільним органом.

Прийняте сьогодні рішення наради Сторін про загальні питання з дотримання (decision VI/8 on general issues of compliance, ECE/MP.PP/2017/19) у пункті 15 вітає цілеспрямовані зусилля України щодо повного виконання рекомендацій, винесених нарадою Сторін в рішеннях щодо України, стосовно приведення національного законодавства та практики у відповідність до положень Конвенції.

Але це не останні хороші новини для України. Представники України також знайшли широку підтримку і були обрані нарадою Сторін до органів конвенції. Адвокат та голова ГО “Бюро екологічних досліджень” Дмитро Скрильніков був обраний в члени Комітету із дотримання Оргуської конвенції. Марина Шимкус, начальник відділу європейської інтеграції Департаменту стратегії та європейської інтеграції Мінприроди, – у Бюро Оргуської конвенції.

Єдиною темною плямою на фоні сонячних чорногорських звершень стало нагадування Комітету з дотримання, про те, що Уряд України вже понад рік прострочив подання своєї відповіді на звинувачення ЕПЛ у другій справі проти України (стосовно угод про розподіл продукції), яка була подана у 2014 році. Сподіваємося, що воно спрацює, і розгляд справи набуде конструктивного темпу.

Впевнені, що це лише початок оргуських перемог нашої держави. Попереду ще прийняття Закону “Про стратегічну екологічну оцінку”, розробка підзаконних нормативно-правових актів, впровадження інститутів екологічної оцінки у національну практику та багато іншого. ЕПЛ і надалі із готовністю допомагатиме уряду у виконанні цих завдань. 

ВГОРУ