Реанімаційний Пакет Реформ > Новини > Заяви > Коаліція РПР закликає керівництво УКФ припинити перетворення прозорої грантової моделі фінансування на корупційну схему

Коаліція РПР закликає керівництво УКФ припинити перетворення прозорої грантової моделі фінансування на корупційну схему

Позначки:

Коаліція Реанімаційний Пакет Реформ закликає Міністерство культури та інформаційної політики України (МКІП), як координатора  Українського культурного фонду (УКФ), припинити системне нехтування Наглядовою радою УКФ (НР) її повноважень, визначених у Законі України «Про Український культурний фонд» та у «Положенні про Український культурний фонд». Низка рішень та дій НР суперечать прогресивним засадничим принципам діяльності УКФ та руйнують довіру до інституції.

Завдання і функція УКФ надання фінансової підтримки (грантів) на реалізацію проєктів культурної та креативної царини через неупереджений, демократичний, прозорий експертний добір. Цей механізм (конкурсний добір експертних рад, чітка система оцінювання проєктів, рейтингова процедура погодження та схвалення проєктів з) є докладно визначеним нормативно-правовими актами та відповідними внутрішніми документами УКФ. А позаяк Закон України «Про Український культурний фонд» та «Положення про Український культурний фонд» мають вищу силу по відношенню до внутрішніх нормативно-правових актів, то останні не мають створювати протиріччя, колізії та відверто перекручувати встановлені правові підстави діяльності УКФ.

Нагадаємо, що функцію контролю щодо експертних рад НР має здійснювати виключно через погодження звіту Дирекції фонду щодо процедури та результатів обрання експертів до експертних рад УКФ. Тому такі рішення НР, як надсилання настанов експертам та персональний добір експертів (№ 1, № 5 від 14.01.22), включення окремих персон до складу експертних рад (№ 9 від 09.03.21), а головне пропозиції внесення змін до внутрішніх нормативно-правових документів УКФ (Протокол № 3 від 31.01.22, оприлюднений членом НР Л. Артюгіною), якими експертне оцінювання пропонується звести до дорадчого голосу, є очевидним перевищенням повноважень членів НР. Ці дії є намаганням перетворити прозору грантову модель на корупційну практику ручного керування виключно членами НР. Фаховість і доброчесність чинної НР вже неодноразово поставила  під сумнів культурна спільнота (Заяви тут і тут).

Також вимагаємо від МКІП при призначенні на посаду Голови УКФ (який виконує функції Голови НР) послуговуватися вимогами, визначеними Законом України «Про Український культурний фонд», зокрема щодо фахової діяльності кандидата у сфері культури, бездоганної ділової репутації, високого суспільного авторитета, вільного володіння українською мовою та однією з мов Ради Європи. Призначення на цю відповідальну посаду фахової людини, яку підтримає спільнота, стане свідченням підтримки з боку УКФ впровадження нових підходів створення якісного та різноманітного культурного продукту.

ВГОРУ