Реанімаційний Пакет Реформ > Новини > Заяви > Громадськість закликає Верховну Раду захистити інтереси місцевого самоврядування під час підготовки Держбюджету на 2018 рік

Громадськість закликає Верховну Раду захистити інтереси місцевого самоврядування під час підготовки Держбюджету на 2018 рік

Позначки:

Уряд подав до Верховної Ради України проект Державного бюджету на 2018 рік і пакет законодавчих змін до нього, розпочавши таким чином широку дискусію щодо основних параметрів держбюджету. Реформа місцевого самоврядування та децентралізація влади визначена одним з урядових пріоритетів. Саме ухвалюючи Державний бюджет на 2018 рік, можна або продовжити децентралізацію та закріпити здобутки останніх років у проведенні реформи, або їх перекреслити та зробити крок назад.

Аналіз запропонованих змін, зроблений експертами Реанімаційного Пакету Реформ, дає можливість виокремити цілу низку значних ризиків для місцевого самоврядування, закладених у проекті Держбюджету, з якими воно зіштовхнеться у 2018-му.

 1. Щодо субвенції на розвиток інфраструктури ОТГ

Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» передбачено фінансову підтримку державою добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст шляхом надання ОТГ коштів у вигляді субвенцій на формування інфраструктури. Законодавством не визначено методики та критеріїв обрахунку її загальної суми. У зв’язку з цим здійснено обрахунки, виходячи з нарахування першої субвенції на формування інфраструктури ОТГ в обсязі 1 млрд. грн у 2016-му для 159 ОТГ, що в середньому становить 1107 грн на одного сільського жителя цих ОТГ. Враховуючи обмеженість фінансових ресурсів, але зберігаючи достатньо справедливу щодо ОТГ державну підтримку, мінімальні розрахунки субвенції на 2018-ий складають 764 грн. Відповідно до цього мінімальна потреба у фінансовій підтримці ОТГ у 2018 р. має становити не менше 2,5 млрд. гривень.

 1. Щодо розподілу додаткової дотації між місцевими бюджетами

У зв’язку з навантаженням на місцеві бюджети, передбачено додаткову дотацію на здійснення переданих із державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та  охорони здоров’я у сумі 16,5 млрд. грн. Проте у розрахунок розподілу включено тільки обласні бюджети з подальшим розподілом коштів облдержадміністраціями. Такий принцип руйнує принцип децентралізації, створює корупційні ризики при розподілу дотації, а також ставить ОТГ та міста обласного значення у залежність від обласної влади.

 1. Щодо Державного фонду регіонального розвитку

Державний фонд регіонального розвитку планується в сумі 8,1 млрд.грн. Це 1% суми доходів загального фонду Держбюджету-2018. Така сума ДФРР вперше відповідає нормі зазначеній у частині першій статті 24-1 Бюджетного  кодексу. Проте, як було у минулі роки, вона може бути змінена і значна частина коштів передана для субвенції на соціально-економічний ровзиток, розподіл якої відбувається непрозоро і в ручному режимі.

 1. Щодо механізму горизонтального вирівнювання

Законопроектом щодо змін до Бюджетного кодексу (№7116 від 15.09.2017) пропонується збільшити відсоток вилучення коштів із місцевих бюджетів (реверсна дотація) з 50% до 80%, що значно обмежує фінансовий розвиток місцевого самоврядування та не стимулює місцеві ради за збільшення надходжень бюджету.

 1. Щодо субвенції на надання пільг окремим категоріям громадян на оплату житлово-комунальних послуги

Проектом змін до Бюджетного кодексу (статті 89, 91, 102) передбачається передати місцевим бюджетам видатки на надання пільг окремим категоріям громадян на оплату житлово-комунальних послуг без відповідного ресурсу, який надавався з держбюджету у вигляді субвенції місцевим бюджетам на виконання держпрограм соціального захисту населення. Це призведе до додаткового (понад 7 млрд. грн) навантаження на місцеві бюджети. Передача місцевим бюджетам фінансування державних соціальних зобов’язань порушує принцип субсидіарності та обмежує права місцевого самоврядування.

 1. Щодо передачі видатків на державні вищі навчальні заклади та фінансування професійно-технічної освіти

У проекті Держбюджету-2018 пропонується передати на фінансування з місцевих бюджетів державні ВНЗ I-II рівня акредитації (426 закладів) на загальну суму 6,3 млрд. грн. Передача видаткових повноважень без відповідного ресурсу призведе до утворення дефіциту коштів місцевих бюджетів, проблем з фінансуванням закладів та якості надання послуг.

Крім цього, неврегульованим залишається питання фінансування професійно-технічної освіти на рівні міст-обласних центрів за рахунок відповідних місцевих бюджетів. Це регіональне питання, вирішення якого покладається на облдержадміністрації та облради.

 1. Щодо забезпечення прямих міжбюджетних відносин з ОТГ

При розподілі міжбюджетних трансфертів у розрізі місцевих бюджетів, що мають прямі міжбюджетні відносини з держбюджетом, проектом Держбюджету на 2018 рік враховано лише 22 нових ОТГ з 47, вибори в яких відбулися у квітні. При розрахунках також не враховано ОТГ, вибори до яких відбудуться 29 жовтня (201 ОТГ) та у грудні (більше 60 ОТГ). Неврахування обсягів міжбюджетних трансфертів новоствореним ОТГ може негативно вплинути на процес децентралізації та викликати недовіру громадян до реформи.

 1. Щодо акцизного податку на паливо

Законопроектом передбачається продовжити на 2018-2019 роки дію норми щодо зарахування 13,44% акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного пального до бюджетів місцевого самоврядування, який був запроваджений з 1 січня 2017 року.

Проте у зв’язку зі зміною механізму зарахування акцизного податку з пального, місцеві бюджети у 2017-му недоотримують кошти. Зокрема, протягом липня-вересня місцеві бюджети своєчасно не отримали близько 1,5 млрд. грн.

 1. Щодо пільгового перевезення окремих категорій громадян

Питання оплати пільгового перевезення окремих категорій громадян перекладено на місцеві бюджети, що призводить до втрат власних коштів органів місцевого самоврядування та до зростання заборгованості перед надавачами послуг. Відповідно до розрахунків, втрати місцевих бюджетів з зв’язку з наданням гарантованих державою послуг складе 2,5 млрд. грн.

 1. Щодо зарахування плати за видачу ліцензії на випуск та проведення лотерей до бюджетів ОТГ та міст обласного значення

Законопроектом щодо змін до Бюджетного кодексу України передбачається зарахування до державного та місцевих бюджетів плати за видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей (зміни до статей 29, 64, 69). Однак, законопроектом не передбачається зарахування цього платежу до бюджетів міст обласного значення та ОТГ. Передбачається тільки до бюджету міста Києва, міст районного значення та сільських, селищних бюджетів.

У зв’язку з цим, найбільша коаліція громадських організацій Реанімаційний Пакет Реформ звертається до Кабінету Міністрів та Верховної Ради з вимогою не допустити створення перешкод для розвитку місцевого самоврядування у Державному бюджеті на 2018 рік для чого необхідно:

 1. Збільшити визначений обсяг субвенції на розвиток інфраструктури об’єднаних територіальних громад з 1,9 млрд. грн. до 2,5 млрд. грн.
 2. Встановити чіткий порядок перерозподілу додаткової дотації на здійснення переданих із держбюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я у сумі 16,5 млрд. грн між бюджетами, які мають прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом (у тому числі між бюджетами ОТГ та міст обласного значення).
 3. Не зупиняти дію статті 24-1 Бюджетного кодексу в частині формування обсягу ДФРР в розмірі менше 1% від прогнозного обсягу загального фонду держбюджету і не повторити практику 2017 року, коли кошти ДФРР було розділено на субвенцію на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.
 4. Питання зміни механізму горизонтального вирівнювання місцевих бюджетів можливе тільки за умови комплексного вирішення проблеми, зокрема, забезпечення фінансування гарантованих державою своїх зобов’язань щодо надання громадянам соціальних пільг, компенсацій, гарантій, які встановлені законами України, належне фінансування сфер освіти та медицини через відповідні субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, а також заборона органам місцевого самоврядування розміщувати кошти на депозитах у банках.
 5. Необхідно передбачити у проекті Держбюджету-2018 відповідний обсяг субвенції місцевим бюджетам на надання пільг окремим категоріям громадян на оплату ЖКП. Також необхідно не допустити перекладання на місцеві бюджети погашення заборгованості з таких послуг.
 6. Передбачити у проекті Держбюджету-2018 фінансовий ресурс для місцевих бюджетів для фінансування державних вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації на загальну суму 6,3 млрд.
 7. Передбачити фінансування професійно-технічної освіти за рахунок обласних бюджетів, що визначено Концепцією реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні.
 8. Перевести на прямі міжбюджтені відносини з Держбюджетом всі ОТГ, які є спроможними та вибори до яких були проведені або відбудуться у 2017-му.
 9. Удосконалити механізм зарахування акцизу з пального до місцевих бюджетів, зокрема, шляхом введення роздрібного акцизу з реалізації пального та зарахування до бюджетів ОТГ, міст обласного значення та обласних бюджетів (з наступним перерозподілом між іншими бюджетами). Такий підхід забезпечить своєчасне надходження коштів, проведення видатків та зацікавленості органів місцевого самоврядування щодо ефективної мобілізації коштів від даного податку.
 10. Забезпечити перехід на адресну грошову допомогу громадянам або передбачити субвенцію з державного місцевим бюджетам субвенції у відповідному розмірі на оплату пільгового перевезення окремих категорій громадян.
 11. Передбачити зарахування частини розміру плати за видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, яку встановлює Уряд, до міських бюджетів міст Києва та Севастополя, до міських (міст обласного значення) бюджетів та бюджетів ОТГ.

 

ВГОРУ