Реанімаційний Пакет Реформ > Новини > Заяви > Громадськість закликає Верховну Раду прийняти законопроект про підвищення відповідальності посадових осіб дозвільних органів

Громадськість закликає Верховну Раду прийняти законопроект про підвищення відповідальності посадових осіб дозвільних органів

Одними з ключових умов досягнення амбітної мети прискорення економічного розвитку країни є оздоровлення бізнес-клімату та пожвавлення ділової активності.

У цьому аспекті надважливо забезпечити належний захист законних прав та інтересів суб’єктів господарювання, зменшення часових і фінансових витрат бізнесу на дотримання передбачених законодавством процедур та запобігання спокусам недоброчесних чиновників заробити на тих, хто інвестує у вітчизняну економіку.

Дозвільна система у сфері господарської діяльності визначає правові і організаційні засади набуття підприємцями права на провадження певних дій чи видів діяльності та встановлює порядок дій адміністраторів центрів надання адміністративних послуг та відповідних дозвільних органів і відповідальність за порушення встановлених законом норм. Однак існуючий механізм притягнення до адміністративної відповідальності посадових осіб дозвільних органів за порушення вимог дозвільного законодавства є не достатньо дієвим та потребує удосконалення.

В порядок денний Верховної Ради 18 вересня внесений законопроект про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення захисту суб’єктів господарювання від неправомірних дій або бездіяльності дозвільних органів. Цей документ є результатом ретельного опрацювання проблематики експертами  Реанімаційного Пакету Реформ і представниками підприємницьких об’єднань за участі фахівців Міністерства економічного розвитку та торгівлі, а також Державної регуляторної служби України, на які покладено повноваження формування й реалізації державної політики у цій сфері.

Реалізація норм законопроекту дозволить запровадити ефективний механізм фіксації та притягнення чиновників до адміністративної відповідальності у випадках порушень вимог законодавства, сприятиме посиленню громадського контролю за діяльністю посадових осіб дозвільних органів при здійсненні ними своїх повноважень і допоможе підприємцям більш дієво обстоювати свої права.

Враховуючи вищезазначене, експерти групи Економічний розвиток Реанімаційного Пакету Реформ закликають Верховну Раду 18 вересня розглянути та прийняти у першому читанні законопроект “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення захисту суб’єктів господарювання від неправомірних дій або бездіяльності дозвільних органів” (№7373).

ВГОРУ