Реанімаційний Пакет Реформ > Новини > Заяви > Громадськість закликає парламент не впроваджувати “зелений” тариф для спалювання твердих побутових відходів

Громадськість закликає парламент не впроваджувати “зелений” тариф для спалювання твердих побутових відходів

22 березня 2017 року  члени Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки схвалили поправки 1115, 1124, 1127, 1129 і 1135, внесені першим заступником відповідного Комітету Олександром Домбровським, до проекту Закону України «Про ринок електричної енергії України» № 4493. Ці зміни встановлюють економічний стимул у вигляді “зеленого” тарифу для спалювання твердих побутових відходів населення замість роздільного збору, сортування та переробки на сировину для вторинного використання.

На сьогодні «зелений» тариф поширюється виключно на виробництво енергії з альтернативних джерел. Натомість, встановлення зазначеного тарифу для виробництва електричної енергії від спалювання побутових відходів, як пропонується поправками народного депутата Домбровського, прирівнює сміття до альтернативних джерел енергії.

Саме тому експерти групи з питань реформування енергетичного сектору, а також охорони довкілля Реанімаційного Пакету Реформ  вкрай негативно оцінюють цю законодавчу ініціативу. Вони підтримують позицію понад 30 громадських організацій екологічного спрямування з різних регіонів України щодо неприпустимості спалювання твердих побутових відходів.

Компостування, повторне використання і переробка зберігають значно більше енергії, ніж може бути створено будь-якою формою спалювання відходів, при цьому вдається уникнути утворення токсичних побічних продуктів. Відповідно, Україні необхідно першочергово розвивати систему запобігання утворенню сміття, роздільного збору відходів задля вилучення на початковому етапі їх утворення та накопичення компонентів, які переробляються, а також розвивати подальше сортування і переробку вторинної сировини. Європейським законодавством, зокрема Директивою 2008/98/ЄС «Про відходи», встановлено обов’язковість дотримання ієрархії поводження з відходами, згідно чого повторне використання та вторинна переробка повинні передувати їхній утилізації, в тому числі спалюванню.

Таким чином, спалювання твердих побутових відходів та встановлення для цього “зеленого” тарифу неприпустимо, оскільки:

  1. Спалювання твердих побутових відходів, які міститимуть не лише відходи біологічного походження, несе загрозу здоров’ю для місцевого населення та спричинить додаткові викиди парникових газів, що викликають глобальні кліматичні зміни.
  2. При спалюванні пластику та інших відходів в повітря виділяються небезпечні речовини, такі як важкі метали, стійкі органічні забрудники та інші токсини. Ці забрудники призводять до астми, онкологічних захворювань, ендокринних розладів.
  3. Майже всі горючі тверді відходи містять пластик та інші полімерні матеріали, які виробляються з нафти, газу чи вугілля. Тому спалювання пластику та полімерних продуктів для отримання енергії з точки зору викидів в атмосферу тотожне спаленню викопних корисних копалин, які не відновлюються.

Варто також зазначити, що спалювання відходів в усіх його формах (включаючи газифікацію і піроліз) надзвичайно дороге, оскільки потребує складних систем фільтрації викидів. Згідно інформації уряду США, так звані системи «з відходів в енергію» – найдорожчий шлях вироблення енергії.

Крім того, Директивою 2010/75/ЄС про промислові викиди в країнах Європейського Союзу спалювання побутових відходів дозволяється виключно за умови забезпечення високого рівня захисту навколишнього середовища та охорони здоров’я людини, проте в Україні ці умови не забезпечені ані на законодавчому, ані на технічному рівнях.

Таким чином, поправки 1115, 1124, 1127, 1129 і 1135 народного депутата Олександра Домбровського до проекту Закону України «Про ринок електричної енергії України» № 4493 щодо встановлення «зеленого» тарифу для спалювання твердих побутових відходів суперечать Угоді про Асоціацію між Україною та ЄС в контексті положень статей 338, 361, 363.

Експерти груп з питань реформування енергетичного сектору та експерти з питань охорони довкілля Реанімаційного Пакету Реформ визнають нагальність вирішення проблеми накопичення відходів в Україні, але не підтримують спроби досягти цього результату шляхом стимулювання спалювання цих відходів, в порушення вимог європейських Директив і створюючи нові загрози здоров’ю громадян. Ми готові долучитись до пошуку рішень для подолання проблеми забруднення навколишнього середовища сміттям та цим пропонуємо народним депутатам:

З огляду на викладене вище, експерти РПР з питань енергетики та охорони довкілля закликають Верховну Раду України не підтримувати поправки 1115, 1124, 1127, 1129 і 1135 щодо встановлення «зеленого» тарифу для спалювання твердих побутових відходів під час розгляду законопроекту №4493 «Про ринок електричної енергії України» в другому читанні.

ВГОРУ