Реанімаційний Пакет Реформ > Новини > Заяви > Громадськість закликає Конституційний Суд якнайшвидше розглянути подання щодо мораторію на відчуження землі

Громадськість закликає Конституційний Суд якнайшвидше розглянути подання щодо мораторію на відчуження землі

В Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу, а закони та інші нормативно-правові акти ухвалюються на її основі і не можуть їй суперечити.

Так, відповідно до статті 22 Конституції України, права і свободи людини і громадянина гарантуються і не можуть бути скасовані або звужені при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів. Крім того, стаття 41 Конституції України встановлює, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю.

Мораторій на відчуження земель сільськогосподарського призначення є прямим втручанням держави у реалізацію конституційного принципу недопустимості звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод громадян при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинного законодавства.

В той же час численні дослідження міжнародного досвіду реформ у 60 країнах світу свідчать про позитивні результати впровадження ринку землі.

З огляду на це, група Економічний розвиток Реанімаційного Пакету Реформ виступає за якнайшвидше скасування мораторію, який порушує конституційні права близько 7 мільйонів власників земельних часток (паїв) та земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які є переважно мешканцями сільської місцевості похилого віку, і є серйозною перешкодою на шляху економічного розвитку України.

Саме тому група Економічний розвиток Реанімаційного Пакету Реформ підтримує Конституційне подання народних депутатів від 17 лютого 2017 року щодо відповідності Конституції України (конституційності) пунктів 14, 15 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України і вимагає його невідкладного розгляду.

Експерти закликають Конституційний Суд якнайшвидше розглянути подання народних депутатів щодо мораторію на відчуження земель сільськогосподарського призначення. Адже запровадження цивілізованого ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні забезпечить власникам паїв та земельних ділянок можливість вільно розпоряджатися своїм майном (продати та здавати його в оренду) за справедливу ціну та зробить можливим залучення у сільське господарство України значного обсягу додаткових інвестицій. Це також створить умови для перерозподілу земель на користь більш ефективних власників, підвищить ефективність використання земель на засадах сталого розвитку, сприятиме розвитку малого та середнього бізнесу у сільській місцевості та створенню робочих місць, сприятиме збільшенню надходжень до державного та місцевих бюджетів та процесу децентралізації в цілому.

ВГОРУ