Громадськість вимагає гарантій незалежності від політичного впливу для майбутнього керівника Національної поліції

15 грудня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков оголосив, що обрання керівника Національної поліції буде відбуватися на конкурсі, як і вимагало громадянське суспільство.

В той же час міністр визначив статус відбору як «консультативний конкурс». Експерти групи з реформування органів правопорядку Реанімаційного Пакету реформ застерігають, що такий формат не гарантує прозорого відбору нового керівника Національної поліції, адже залишає за міністром внутрішніх справ можливість призначення будь-якої особи на власний розсуд.

Водночас громадськість звертає увагу на те, що проведення такого конкурсу не передбачено законом Про Національну поліцію. Тому гарантією справедливості конкурсу і подальшої довіри суспільства обраному кандидату може бути лише відповідність роботи конкурсної комісії певним вимогам.

Для того, щоб конкурс відповідав критеріям відкритості і прозорості, у нормативних актах мають бути чітко визначені склад комісії, її повноваження з відбору кандидата та порядок його подальшого призначення, процедури проведення тестувань і співбесід тощо.

Окрім того, невід’ємною частиною конкурсу має стати підготовка та оприлюднення кожним з кандидатів концепції власного бачення розвитку Національної поліції, а також короткострокової та довгострокової програми дій. Це дасть змогу суспільству оцінити потенціал кожного з кандидатів та об’єктивність рішення Конкурсної комісії.

Експерти групи Реформа органів правопорядку РПР також звертають увагу на незалежність керівника Національної поліції після призначення, яка передбачена чинним законодавством.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 63 закону Про Національну поліцію з новим керівником поліції має бути укладений контракт про проходження служби в поліції строком на п’ять років. Це є однією з гарантій його незалежності та дає змогу планувати свою діяльність та нести відповідальність перед суспільством в довгостроковій перспективі.

Окрім того, європейські стандарти роботи органів правопорядку передбачають розділення політичної та управлінської функцій в керівництві. Таким чином посада Міністра має бути політичною, а керівник Нацполіції повинен бути менеджером, призначеним на основі професійних якостей та підготовки, незалежним від зміни політичного складу уряду. Саме така модель була закладена в основу нового Закону про Національну поліцію. Однак, в ньому і досі залишились норми, що значно обмежують такі повноваження керівника Нацполіції – адже призначення на ключові посади (керівників і заступників керівників структурних підрозділів центрального апарату, керівників територіальних органів) мають бути погоджені із міністром-політиком. Це спричинило ряд непрозорих призначень на високі посади в поліції протягом останнього року.

На підставі викладеного, Реанімаційний пакет реформ закликає міністра внутрішніх справ:

– забезпечити підготовку та винести на громадське обговорення проекти нормативних актів, які б гарантували прозорість формування конкурсної комісії та її роботи по відбору голови Національної поліції;

– підготувати та оприлюднити контракт з новообраним керівником Національної поліції строком на п’ять років, який має бути підписаний одразу після його призначення;

Верховну Раду України:

– внести зміни до закону Про Національну поліцію України з метою забезпечення реальної незалежності керівника Нацполіції від політичного керівництва Міністерства внутрішніх справ, зокрема щодо конкурсного відбору керівника в майбутньому та в частині реалізації ним кадрової політики.

 

 

ВГОРУ