Реанімаційний Пакет Реформ > Новини > Заяви > Громадськість вимагає гарантій незалежності від політичного впливу для майбутнього керівника Національної поліції

Громадськість вимагає гарантій незалежності від політичного впливу для майбутнього керівника Національної поліції

15 грудня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков оголосив, що обрання керівника Національної поліції буде відбуватися на конкурсі, як і вимагало громадянське суспільство.

В той же час міністр визначив статус відбору як «консультативний конкурс». Експерти групи з реформування органів правопорядку Реанімаційного Пакету реформ застерігають, що такий формат не гарантує прозорого відбору нового керівника Національної поліції, адже залишає за міністром внутрішніх справ можливість призначення будь-якої особи на власний розсуд.

Водночас громадськість звертає увагу на те, що проведення такого конкурсу не передбачено законом Про Національну поліцію. Тому гарантією справедливості конкурсу і подальшої довіри суспільства обраному кандидату може бути лише відповідність роботи конкурсної комісії певним вимогам.

Для того, щоб конкурс відповідав критеріям відкритості і прозорості, у нормативних актах мають бути чітко визначені склад комісії, її повноваження з відбору кандидата та порядок його подальшого призначення, процедури проведення тестувань і співбесід тощо.

Окрім того, невід’ємною частиною конкурсу має стати підготовка та оприлюднення кожним з кандидатів концепції власного бачення розвитку Національної поліції, а також короткострокової та довгострокової програми дій. Це дасть змогу суспільству оцінити потенціал кожного з кандидатів та об’єктивність рішення Конкурсної комісії.

Експерти групи Реформа органів правопорядку РПР також звертають увагу на незалежність керівника Національної поліції після призначення, яка передбачена чинним законодавством.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 63 закону Про Національну поліцію з новим керівником поліції має бути укладений контракт про проходження служби в поліції строком на п’ять років. Це є однією з гарантій його незалежності та дає змогу планувати свою діяльність та нести відповідальність перед суспільством в довгостроковій перспективі.

Окрім того, європейські стандарти роботи органів правопорядку передбачають розділення політичної та управлінської функцій в керівництві. Таким чином посада Міністра має бути політичною, а керівник Нацполіції повинен бути менеджером, призначеним на основі професійних якостей та підготовки, незалежним від зміни політичного складу уряду. Саме така модель була закладена в основу нового Закону про Національну поліцію. Однак, в ньому і досі залишились норми, що значно обмежують такі повноваження керівника Нацполіції – адже призначення на ключові посади (керівників і заступників керівників структурних підрозділів центрального апарату, керівників територіальних органів) мають бути погоджені із міністром-політиком. Це спричинило ряд непрозорих призначень на високі посади в поліції протягом останнього року.

На підставі викладеного, Реанімаційний пакет реформ закликає міністра внутрішніх справ:

– забезпечити підготовку та винести на громадське обговорення проекти нормативних актів, які б гарантували прозорість формування конкурсної комісії та її роботи по відбору голови Національної поліції;

– підготувати та оприлюднити контракт з новообраним керівником Національної поліції строком на п’ять років, який має бути підписаний одразу після його призначення;

Верховну Раду України:

– внести зміни до закону Про Національну поліцію України з метою забезпечення реальної незалежності керівника Нацполіції від політичного керівництва Міністерства внутрішніх справ, зокрема щодо конкурсного відбору керівника в майбутньому та в частині реалізації ним кадрової політики.

 

 

ВГОРУ