Реанімаційний Пакет Реформ > Новини > Громадські організації створюють “Альянс Культури”

Громадські організації створюють “Альянс Культури”

РПР “Культура”, “Культура-2025” і “Конгрес активістів культури” заявляють про створення “Альянсу Культури” задля консолідації зусиль навколо модернізації та впровадження реформ в українській культурі.

 

Учасники “Альянсу” виходять із необхідності консолідувати конструктивні сили суспільства навколо проведення незворотних реформ, спрямованих на інтеграцію української культури у світовий контекст та вивільнення творчого потенціалу суспільства.

 

“Культура є основою суспільного життя та фундаментом модернізації України. Тому культурна політика повинна стати змістовною основою стратегії розвитку українського суспільства. За допомогою культури можна долати ціннісні конфлікти, від яких потерпає українське суспільство”, – Наталія Кривда, експерт РПР групи «Культура».

 

“Альянс культури” також усвідомлює свою відповідальність за майбутнє України, яке залежить від стану культури як одного з чинників формування цінностей, знання, інновацій, смислів та простору діалогу.

 

“Брак довіри є одним із тих чинників, в який вже традиційно впираються будь-якіспроби провести в Україні реформи. Сподіваємось, що Альянс дасть змогу консолідувати зусилля конструктивних сил культурного простору і виробити нову систему відносин, що грунтується на відповідальності, солідарності, повазі до гідності одне одного, стратегічному баченні ситуації”, – Микола Скиба, платформа стратегічних ініціатив “Культура2025”.

 

Ключові задачі Альянсу – широка інформаційна кампанія щодо значення культури для модернізації країни та її переходу на траєкторію сталого розвитку і успішне завершення розробки Довгострокової стратегії розвитку культури до 2025 року. У подальшому Альянс, зокрема, працюватиме над моніторингом ухвалення та імплементації Стратегії.

 

“Входження до Альянсу Конгресу Активістів Культури продиктоване запитом, що йде з регіонів України. Запит на зміни, створення стратегій та політик що не вигадані за старим принципом згори-вниз, а формуються виходячи з практики та візійного бачення широкого кола експертів та активістів”, –  Олена Правило, Конгрес активістів культури.

ВГОРУ