Реанімаційний Пакет Реформ > Новини > Заяви > Експерти РПР закликають Уряд прийняти необхідні управлінські рішення для впровадження реформи державного управління

Експерти РПР закликають Уряд прийняти необхідні управлінські рішення для впровадження реформи державного управління

20 листопада на сайті Рахункової палати України було оприлюдено Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на заходи з реалізації комплексної реформи державного управління (надалі – “Звіт Рахункової палати”), затверджений рішенням Рахункової палати від 23 жовтня (з повним текстом цього документу можна ознайомитися тут).

У цьому документі дається доволі жорстка оцінка поточного стану ефективності не лише використання коштів державного бюджету на цілі реформи, але і впровадження реформи державного управління загалом. Зокрема, зазначається, що реформа проводиться “неефективно, низькими темпами, з недотриманням планових показників” (с. 39-40). Гострій і в цілому обґрунтованій критиці в Звіті Рахункової палати були піддані окремі напрями та аспекти реформи державного управління, в тому числі ефективність використання коштів і фінансове забезпечення реформи, реформування структури центральних органів виконавчої влади, координації реформи та моніторингу її результатів, тощо.

Експерти групи Реформа публічної адміністрації РПР вітають появу цього Звіту Рахункової палати, як спроби критичного і комплексного аналізу ефективності реалізації реформи державного управління. Ми також неодноразово вказували на проблемні місця в реалізації реформи, наголошували на браку системності, послідовності й ефективності у досягнені її головних цілей, зверталися до Уряду із закликами до інтенсифікації виконання передбачених Планом заходів реалізації Стратегії реформування державного управління України на 2016-2020 років.

Проте експерти групи Реформа публічної адміністрації РПР не можуть погодитися з твердженням, наведеному у Звіті Рахункової палати, що “за майже 2,5 роки з дати затвердження Стратегії реформування практичних позитивних результатів перетворень за жодним з напрямів діяльності відповідних органів у певних сферах життєдіяльності держави не відбулося” (с. 42). Усвідомлюючи всі проблеми і недоліки процесу реалізації реформи, ми не можемо не відзначити і досягнуті успіхи, хай вони і є меншими від очікуваних. Так, в сфері державної служби запроваджено і діє  прогресивний закон “Про державну службу”, схвалені Урядом і необхідний перелік підзаконних актів. Відпрацьовано технологію конкурсного відбору на посади державної служби. Завдяки реформі на державну службу в Кабінет Міністрів України і центральних органах виконавчої влади залучаються сотні нових людей. Є позитивні зрушення в сфері надання адміністративних послуг, насамперед йдеться про систему центрів надання адміністративних послуг. Урядом схвалена, хоч із значним запізненням, цільова модель міністерства, яка повинна сприяти їх перетворенню в центри аналізу,  вироблення та реалізації державної політики.

Також викликають здивування наведені у Звіті Рахункової палати твердження щодо недостатньої кваліфікації  та  досвіду роботи деяких працівників на посадах фахівців з питань реформ. На наш погляд подібні судження є суб’єктивними та виходять за межі компетенції Рахункової палати в рамках проведення державного зовнішнього фінансового аудиту.

Тож, попри зазначені в Звіті Рахункової палати проблеми реформи державного управління, зокрема недостатню ефективність і низькі темпи реалізації реформи, вона, на нашу думку, за своїм задумом і напрямом руху є вкрай необхідною для побудови ефективної системи виконавчої влади в Україні.

Враховуючи вищезазначене, експерти групи “Реформа публічної адміністрації” РПР закликають Уряд та посадовців, які відповідають за реалізацію реформи, зокрема міністра Кабінету Міністрів України Олександра Саєнка, заступницю Державного секретаря Кабінету Міністрів України Тетяну Ковтун, провести неупереджений аналіз зазначеного Звіту, прийняти необхідні управлінські рішення, направлені на посилення координуючої ролі Кабінету Міністрів України в імплементації реформи державного управління, забезпечити відповідні організаційні та фінансові засади для прискорення реалізації реформи.

Вважаємо, що неприпустимим і неконструктивним є ігнорування зазначених в Звіті Рахункової палати проблем імплементації реформи державного управління та переведення дискусії в політичну площину.

Зі свого боку, експерти групи “Реформа публічної адміністрації” РПР, як завжди, готові і надалі допомагати Уряду в реалізації реформи і закликають всіх учасників процесу реформування державного управління в Україні до зваженої та коректної дискусії, а також до конструктивної співпраці у цій справі.

ВГОРУ