Реанімаційний Пакет Реформ > Новини > Експерти РПР проаналізували урядову концепцію реформування податкової системи і мають ряд суттєвих зауважень

Експерти РПР проаналізували урядову концепцію реформування податкової системи і мають ряд суттєвих зауважень

Сьогодні, 15 серпня, в Українському Кризовому Медіа-Центрі відбувся круглий стіл «Податкова реформа: які переваги для бізнесу?»   під час якого експерти обговорили Урядову Концепцію реформування податкової системи. Представники ініціативи Реанімаційний Пакет Реформ представили заяву з детальним аналізом Урядової Концепції. Зокрема експерти РПР звернули увагу представників експертних середовищ, громадськості та ЗМІ на деякі аспекти пропонованої концепції, які потребують суттєвого доопрацювання. Автори заяви переконані, що в такому вигляді, Концепція реформування податкової системи не призведе до суттєвого полегшення умов ведення бізнесу та економічного зростання, а з урахуванням небажання розробляти реформи за участю громадськості, непрозорості процедур прийняття законопроектів, відсутності якості при їх розробці, реалізація Концепції, навпаки, може призвести до посилення тиску на суб’єктів господарювання та негативно вплинути на подальший розвиток бізнесу та національної економіки.   

Нагадаємо, що на засіданні Кабінету Міністрів України 6 серпня 2014 року була презентована Концепція реформування податкової системи (далі – Концепція), основними напрямками якої є скорочення кількості податків і зборів, реформування податку на прибуток, аграрного сектору, зарплатних податків (ПДФО та ЄСВ), зміни в адмініструванні податків, фінансова децентралізація та створення служби фінансових розслідувань.

При цьому Концепція не визначає основну мету, яка повинна бути досягнута від її впровадження, внаслідок чого є незрозумілими кінцеві результати, які планує отримати Уряд у разі реалізації запропонованих реформ, та конкретні строки, протягом яких будуть отримані такі результати.

Враховуючи дуже складну політичну, фінансово-економічну ситуацію в Україні, бізнес переживає найтяжчі часи, яким притаманні такі негативні явища, як збитковість діяльності, скорочення обсягів виробництва, втрата ринків збуту, скорочення штатів та фондів оплати праці, переведення підприємств на неповний робочий тиждень.

Виходячи з цього, Концепція повинна містити положення, які направлені на зниження податкового навантаження, особливо для малого бізнесу, в тому числі навантаження на фонд оплати праці, а також, на максимальне залучення інвестицій та зупинення відтоку капіталів з України (що взагалі є першочерговим завданням).

Вочевидь, Концепція реформування податкової системи не є «Кодексом економічного зростання», враховуючи абсолютну відсутність положень, направлених на стимулювання розвитку інвестиційної діяльності, сприяння розвитку малого та середнього бізнесу, а також пріоритетним галузям економіки, які потребують негайному визначенню з боку держави та розробки відповідних державних програм.

Майже єдиним позитивом в Концепції є те, що пропонується незначне зниження ставки єдиного соціального внеску, яке частково нівелюється запровадженням ставок податку на доходи фізичних осіб. Також, пропонується ідея максимального наближення податкового обліку до бухгалтерського, яка підтримується бізнесом, але за умови якісної реалізації цієї ідеї, яка апріорі є дуже складною.

Повний текст заяви з детальним аналізом Урядової Концепції:

Заява експертів ініціативи Реанімаційний Пакет Реформ з приводу Урядовової Концепції реформування податкової системи

ВГОРУ