Реанімаційний Пакет Реформ > Новини > Заяви > Експерти групи «Культура» РПР закликають відхилити законопроект № 3692 та створити робочу групу з метою законодавчого врегулювання питань авторського права в індустрії комп’ютерних програм

Експерти групи «Культура» РПР закликають відхилити законопроект № 3692 та створити робочу групу з метою законодавчого врегулювання питань авторського права в індустрії комп’ютерних програм

Проектом закону №3692 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо авторського права та суміжних прав» вкотре втілюється спроба вкрай невдалого вирішення специфічних проблем індустрії створення комп’ютерних програм з необачною руйнацією сталих загальних правових норм всіх інших категорій об’єктів права інтелектуальної власності. Свого часу група Культура РПР вже давала висновок на законопроекти № 2447 і № 1812-1.

Законопроектом № 3692 заперечуються (спотворюються) такі базові правові засади захисту авторських прав:

– право власності на результати інтелектуальної праці (згідно статей 41 і 54 Конституції України) і на вільне волевиявлення учасника правочину, яке повинне відповідати його внутрішній волі  – у  змінах до статей 429 и 430 Цивільного кодексу і статті 16-2 (що вноситься додатково) Закону України «Про авторське право і суміжні права»;

– первинність виникнення права інтелектуальної власності в автора твору — у змінах до Закону України «Про авторське право і суміжні права» щодо статей 7, 16, 16-1;

– право автора на справедливу винагороду ­– у  змінах до Закону України «Про авторське право і суміжні права» щодо статей 16-2 і 33 (другої частини).

Тобто запропоновані норми, в разі прийняття, погіршать стан захисту інтелектуальної власності, а також створять додаткові розбіжності з європейським законодавством.

Специфіка і проблематика унормування взаємовідносин авторів (склад яких наразі не визначено), виконавців і замовників комп’ютерних програм (баз даних) та інших технологічних об’єктів (які за своєю природою дуже умовно належать до сфери об’єктів авторського права в цілому) потребують окремого визначення за аналогією, наприклад, як це зроблено для аудіовізуальних творів. Тобто слід розробити і запропонувати тільки відповідні зміни до Статті 18. «Авторське право на комп’ютерні програми» Закону України «Про авторське право і суміжні права».

З огляду на вищевикладені аргументи, незважаючи на позитивну рекомендацію профільного парламентського Комітету з питань науки і освіти, експерти РПР групи «Культура» наполягають на відхиленні законопроекту №3692. Натомість ми пропонуємо створити робочу групу з розробки законодавчих змін до статті 18 «Авторське право на комп’ютерні програми» Закону України «Про авторське право і суміжні права».

14 листопада Реанімаційний пакет реформ ініціює проведення відкритого експертного круглого столу для обговорення проблематики законопроекту №3692 та врегулювання питань авторського права в індустрії комп’ютерних програм.

ВГОРУ