Реанімаційний Пакет Реформ > Новини > Державне агентство з питань е-урядування представило цифровий порядок денний на 2015 рік

Державне агентство з питань е-урядування представило цифровий порядок денний на 2015 рік

Чверть громадян України хочуть впливати на рішення влади онлайнговорить Голова новоствореного урядового органу, відповідального за еурядування та інформатизацію України. Олександр Риженко представив пріоритети роботи Агентства та розповів, що 40% українців вітають розвиток е-урядування.    8 жовтня 2014 року в УкраїнськомукризовомумедіацентріДержавнеагентствозпитанье-урядуванняУкраїнипредставилоцифровийпорядокденнийдляУкраїнина 2015 рік. Порядокденний розроблений згідно зі Стратегією реформ-2020 та в рамках стратегії соціально-економічно горозвитку Європейського Союзу на період до 2020 року. Державне агентство з питанье-урядування України—новостворений центральний орган виконавчої влади, відповідальний за реалізацію державної політики у сфері інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвиток інформаційного суспільства. “Впровадження е-урядування підвищить ефективність роботи Уряду, зробить послуги, які державні органи надають громадянам, прозорими і доступними”, —повідомив Голова Агентства Олександр Риженко. За його словами, е-урядування передусім забезпечить оперативний зворотний зв’язок і постійний діалог влади з людьми. З іншого боку, надання послуг стане прозорим і відкритим, у громадян з’явиться можливість їх дистанційного отримання, що знизить рівень корупції. «Важливо в рамках угоди про Асоціацію з Європейським Союзом робити кроки для подолання корупції та підтримувати діалог з людьми. Е-урядуваннядозволитьнампо-іншомупобудуватистосункиміждержавоютагромадянином, знівелюватинегативнийвпливбюрократіїінайголовніше–підвищитиякістьприйняттяуправлінськихрішень», —зазначивпосадовець. Роман Кобець, експерт робочої групи з розробки урядової політики в сфері електронного урядування приВіце-прем’єр-міністрові України В. Гройсманові представив дані дослідження, проведеногосоціологічноюслужбоюЦентруРазумковаз 12 по 18 вересня 2014 року. “40% українців вітають розвиток е-урядування”, — розповів Роман Кобець.” Дослідження показало, що 24% громадян України хочуть мати можливість впливати через інтернет-петиції на обов’язковість розгляду того чи іншого питання відповідними органами влади та вносити свої пропозиції до проектів рішень. 19% висловили готовність брати участь у консультаціях, які організовують органи влади на веб-сторінках з питань місцевої регіональної та державної політики. “Ці дані означають, що вже на даному етапі інтерес громадян до інструментів е-урядування немалий. Ми переконані, що завдання нашої роботи — оперативно відповісти на цей запит чверті населення України. Так ми створимо довіру до електронних інструментів, які впроваджуються Урядом”, — підкреслив Роман Кобець. ОлександрРиженкозазначив, щоДержавнеагентствозпитанье-урядуванняУкраїнивизначилопріоритетина 2015 рік—створенняелектроннихпослуг, розробкустандартівелектронноївзаємодіїтазабезпеченнявідкритостіурядовихданих. Ключовимипоказникамиефективностіна 2015 ріквизначено:

  1. Впровадитивпілотнуексплуатаціюсистемуелектронноївзаємодіїдержавнихелектроннихінформаційнихресурсів, підключитидонеї 10 пріоритетнихінформаційнихурядовихресурсів.
  2. 10 пріоритетнихпослугнадавативелектроннійформі (зпереліку 20 базовихпослугЄвропейськогоСоюзу).
  3. Впровадитивеб-порталвідкритихданих, аінформаціюз 5 пріоритетних інформаційних ресурсів органів влади представити у вигляді структурованих наборів даних для автоматичного оброблення.
  4. Впровадитивпілотнуексплуатаціювеб-порталелектронноїдемократіїтастворитиінноваційнийцентррозвиткуе-урядуваннявУкраїні.
  5. Розробити Концепцію та запровадити Державну цільову програму розвитку електронного урядування «ЕлектроннаУкраїна 2020», а у всіх областях затвердити програми інформатизації.

Вже за перший період роботи Агентство з питань е-урядування налагодило зв’язок з колегами з Польщі, Естонії, Латвії, представникамиЄврокомісії та Європарламенту, якізаймаютьсяінноваційнимирозробками, впровадженнямелектронногоурядуваннявкраїнах-членахЄвропейськогоСоюзу.  “Українськастратегіярозвиткуе-урядуваннярозробляєтьсяурамкахстратегіїсоціально-економічногорозвиткуЄвропейськогоСоюзунаперіоддо 2020 року, зокремаініціативи«ЦифровийпорядокденнийдляЄвропи» (Digital Agenda For Europe)”, —підкресливОлександрРиженко. ДослідженняпроведенесоціологічноюслужбоюЦентруРазумковаз 12 по 18 вересня 2014 рокувусіхрегіонахУкраїнизавиняткомКриму. Опитано 2017 респондентіввікомвід 18 років. Теоретичнапохибкавибірки– 2,3%. Дослідженняпроведенезапідтримки SIDA —шведськоїагенціїміжнародногорозвитку.

ВГОРУ