Реанімаційний Пакет Реформ > Новини > Колонки > Чи може Президент України скасовувати укази про призначення суддів Конституційного Суду?

Чи може Президент України скасовувати укази про призначення суддів Конституційного Суду?

Застосування кадрових повноважень щодо суддів КСУ обмежується, як мінімум, трьома факторами.

Кадрові (номінаційні) повноваження будь-якого суб’єкта владних повноважень є лакмусовим папірцем обсягу фактичної влади: чим більше органів/посадових осіб є залежними від певного суб’єкта у кадрових питаннях, тим більшим є його політичний вплив у наявній системі врядування. Відповідно до Конституції України Президент України володіє широким арсеналом кадрових повноважень. Зокрема, глава держави формує персональний склад РНБО; призначає та звільняє: Генерального прокурора (за згодою ВРУ), половину складу Ради НБУ, половину складу Нацради з питань ТБ і радіомовлення, глав дипломатичних представництв України в інших державах і при міжнародних організаціях, вище командування ЗСУ, інших військових формувань, голів місцевих державних адміністрацій (за поданням КМУ); призначає на посади: суддів (за поданням Вищої ради правосуддя), двох членів Вищої ради правосуддя, третину складу КСУ.

Юридичною формою реалізації цих повноважень глави держави є відповідні акти (укази і розпорядження) індивідуальної дії[1], які вирізняються своїм одноразовим характером застосування. Тобто, підписуючи указ, наприклад, про призначення судді КСУ Президент одноразово призначає суддю на цю посаду, а сам документ вичерпує свою юридичну дію. Протилежний підхід — якби закон вимагав щоденно підтверджувати повноваження такого судді через підписання Президентом все нових і нових указів — виглядає просто комічним.

Кадровий акт про призначення особи одноразово створює триваючий стан публічно-правових відносин, завершити який може лише ухвалення іншого індивідуальний акт протилежного характеру (акт про звільнення цієї ж особи). Скасування акта про призначення особи на посаду саме по собі є абсурдною дією, яка породжує юридичну невизначеність, оскільки тільки звільнення є легітимним антиподом до призначення. Як не можна звільнити особу, яка не була перед цим призначена, так і не можна скасовувати призначення особи, яка вже набула легітимних повноважень. Саме так, а не інакше, «працює» право, і дотримання цих, здавалося б, технічних формальностей відділяє правопорядок від хаосу та свавілля.

У випадку із суддями КСУ застосування кадрових повноважень суб’єктів призначення обмежується, як мінімум, такими трьома факторами:

– відбір кандидатур на посаду судді КСУ здійснюється на конкурсних засадах у визначеному законом порядку (частина третя статті 148 Конституції) — судді КСУ призначаються на підставі конкурсу, а не дискреційних повноважень суб’єкта владних повноважень («кого хочу, того і призначаю»). На жаль, це положення Конституції України на сьогодні не реалізоване достатньою мірою, що і породжує проблему призначення недоброчесних суддів, і як наслідок — низької суспільної довіри до КСУ;

– суддя КСУ набуває повноважень з дня складення ним присяги на спеціальному пленарному засіданні Суду (частина сьому статті 148 Конституції) — а не з дня, наприклад, підписання указу Президентом;

– суб’єкти призначення суддів КСУ не є одночасно суб’єктами звільнення цих суддів — стаття 149-1 Конституції (у редакції 2016 року) передбачає вичерпний перелік припинення повноважень суддів КСУ, підстав для їхнього звільнення, а також суб’єкта звільнення, яким є сам КСУ (таке рішення ухвалюється щонайменше двома третинами від конституційного складу КСУ).

Таким чином, кадрові повноваження Президента України щодо суддів КСУ є асиметричними: Президент призначає, однак не звільняє суддів КСУ. Саме такий «розклад сил» передбачає чинна редакція Конституції України, гарантом додержання якої і є Глава держави.

На практиці, на жаль, часто трапляються випадки зловживань своїми кадровими повноваженнями з боку Президента України з політичних мотивів. Указ № 124/2021 від 27.03.2021 р. «Про деякі питання забезпечення національної безпеки України» є якраз прикладом маніпуляцій такого роду. В дечому ця ситуація нагадує ситуацію із Сюзанною Станік, яка була:

– призначена на посаду судді КСУ Указом № 368/2004 від 25.03.2004 р.;
– звільнена з посади судді КСУ Указом від № 370/2007 від 01.05.2007 р. «у зв’язку з порушенням присяги» — Постанова Шевченківського районного суду м. Києва від 18 липня 2007 р. визнала Указ від № 370/2007 протиправним і скасувала його (Постанова колегії суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України від 25.03.2008 р. залишила в силі рішення Шевченківського районного суду м. Києва від 18.07.2007 р.);
– поновлена на посаді судді КСУ Указом № 294/2008 від 02.04.2008 р.;
– фактично звільнена з посади судді КСУ Указом № 297/2008 від 03.04.2008 р. який скасував Указу № 368/2004 про її призначення — Постанова ОАСК № 5/573 від 24.02.2009 р. визнала Указ № 297/2008 протиправним і скасувала його (Ухвала Вищого адміністративного суду України № К-31177/09 від 27.01.2010 р. залишила в силі Постанову ОАСК № 5/573);
– поновлена на посаді судді КСУ Указом № 585/2010 від 28.04.2010 р., відповідно до якого Указ № 297/2008 втратив чинність;
– звільнена з посади судді КСУ Указом № 587/2010 від 29.04.2010 р. «у зв’язку з поданням заяви про відставку».

Однак, варто також пам’ятати, що діюча на той момент редакція Конституції України дозволяла Президенту як призначати, так і звільняти суддів КСУ.

Як показує політична практика, Президент України полюбляє скасовувати не тільки акти щодо призначення суддів КСУ. Наприклад, 19.12.2019 р. Верховний Суд (рішення у справі № П/9901/286/19) визнав протиправним та скасував Указ Президента України від 24.05.2019 р. №323/2019 «Про скасування Указу Президента України від 04 травня 2019 року № 187 “Про призначення В. Горковенка членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення”».

Як бачимо, судова практика у справах про кадрові повноваження Президента України є більш ніж однозначною та прогнозованою, а тому протиправність Указу № 124/2021 не має бути чимось неочікуваним для юридичної спільноти.

P.S. Існує один-єдиний випадок, коли все-таки можна скасовувати кадрові акти, — це можливість визнання такого акта неконституційним органом конституційної юрисдикції. Тобто, якщо Президент підпише указ про призначення (або звільнення) посадовця без належних конституційних повноважень, то КСУ може визнати такий указ неконституційним і фактично скасувати його. Однак, у таких випадках КСУ зобов’язаний чітко і однозначно прописати механізм виконання такого рішення і юридичну силу всіх наслідків, які воно породжує (чого, на жаль, не було зроблено у справі про Директора НАБУ — див. Рішення № 9-р/2020 від 28.08.2020 р.).

[1] Більше про природу індивідуальних актів див. в Рішеннях КСУ № 2-зп від 23.06.1997 р., № 20-рп/2001 від 27.12.2001 р., № 9-рп/2008 від 22.04.2008 р., № 7-рп/2009 від 16.04.2009 р.

Олександр Марусяк, експерт Центру політико-правових реформ, для ЛІГА.Блоги

ВГОРУ