Реанімаційний Пакет Реформ > Новини > ВИСНОВОК на проект Закону України “Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)”

ВИСНОВОК на проект Закону України “Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)”

Розглянуто на засіданнях Робочої групи

з судової реформи Реанімаційного Пакету Реформ

12 і 19 січня 2016 р. і засіданні Робочої групи

з конституційної реформи 21 січня 2016 року.

За результатами розгляду доповнено коментарями

робочих груп (коментарі подано меншим шрифтом у рамках)

Висновок на проект Закону України

“Про внесення змін до Конституції України

(щодо правосуддя)”,

реєстр. № 3524 від 25 листопада 2015 року

Проект Закону України “Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)” (далі – Законопроект), підготовлений Конституційною Комісією, подано Президентом України відповідно до статей 93 і 154 Конституції України на розгляд Верховної Ради України. Його метою є удосконалення конституційних основ правосуддя для практичної реалізації принципу верховенства права і забезпечення кожному права на справедливий судовий розгляд справи незалежним і безстороннім судом.

На думку суб’єкта права законодавчої ініціативи, прийняття Законопроекту забезпечить системність, повноту, чіткість і несуперечливість конституційного регулювання суспільних відносин.

Для досягнення поставленої мети Законопроектом запропоновано статті 124 – 129, 130, 131, 147 – 148, 149, 151, 153 Конституції України викласти в новій редакції, доповнити Конституцію України новими статтями 129-1, 130-1, 131-1 – 131-2, 148-1, 149-1, 151-1 – 151-2, внести зміни до статей 29, 55, 59, 85, 92, 106, 108, 110, 111, 136, 150, 152, до розділу ХV “Перехідні положення” Конституції України та виключити із неї розділ VII «Прокуратура».

Згідно з вимогами статті 1, статті 146 Регламенту Верховної Ради України, 22 грудня 2015 року питання розглянуто Парламентом за процедурою повного обговорення. 291 голосом «за» прийнято Постанову про включення до порядку денного третьої сесії Верховної Ради України восьмого скликання законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) і про його направлення до Конституційного Суду України – для одержання висновку щодо відповідності його вимогам статей 157 і 158 Конституції України. Постанова Верховної Ради України від 22 грудня 2015 року №895-VIII набрала чинності в день її прийняття.

Поза сумнівом, реформа правосуддя в Україні є нагальною, її відсутність гальмує проведення багатьох інших реформ, що стосуються захисту прав людини і громадянина, власності, антикорупційної реформи, реформи системи кримінальної юстиції тощо.

З повагою ставлячись до Президента України як суб’єкта цієї законодавчої ініціативи, до членів Конституційної Комісії та інших учасників процесу підготовки Законопроекту, вважаємо, що його мета може бути досягнута лише в результаті спільної діяльності влади і громадянського суспільства і за умови залучення до оцінки Законопроекту широкого кола зарубіжних й вітчизняних експертів, здатних виявити усі можливі ризики і спрогнозувати наслідки реалізації положень Законопроекту. Ці виявлені ризики і прогнозовані наслідки мають бути обговорені і взяті до уваги під час подальшої конституційної процедури.

Виходячи із зазначеного, вважаємо за необхідне звернути увагу на такі положення Законопроекту, які постатейно можете переглянути у файлі.

 

ВГОРУ