Менеджер групи

Кириченко Юлія
Телефон: 0672303496
juliakyr@gmail.com

Головний експерт групи

Шаповал Володимир
v.m.shapoval@ukr.net

Громадські організації:

 • Центр політико-правових реформ
Проблеми, які має вирішити реформа
Конституція України після її змін у 2004, 2010 та 2014 роках, які відбувалися з порушенням конституційної процедури, не може бути правовим фундаментом ефективної організації держави і суспільства та приречена до ігнорування її як з боку держави, так і з боку суспільства. Органи державної влади (насамперед вищі) при виконанні владних повноважень часто керуються політичною доцільністю та маніпулюють конституційними положеннями. Конституційні норми є деклараціями, а конституційний механізм державної влади змінюється, залежно від зміни нестабільних політичних інтересів.Посадові особи, винні в порушенні Конституції, не понесли ні політичної, ні юридичної відповідальності. Окрім бездіяльності влади, причиною цього є і низька обізнаність громадян щодо положень Конституції. Понад 50 відсотків громадян не читали Конституцію.

Також конституційні норми містять низку суттєвих змістовних недоліків: нечіткість принципу народовладдя, зокрема декларативність права народу змінювати та встановлювати конституційний лад, декларативність конституційних прав людини і громадянина, встановлюють залежність народних депутатів від лідера політичної сили (імперативний мандат), невідповідність статусу Президента України його повноваженням, конституційний спосіб формування Уряду закладає конфліктність у його майбутню роботу як команди, встановлює неефективну систему центральних органів виконавчої влади, породжує слабкість конституційного правосуддя, унеможливлює адміністративно-територіальну реформу та завершення реформи децентралізації тощо.

Як наслідок, нестабільна і нечітка Конституція є недієвою та не може стати базою для вкрай необхідних суспільству реформ – політичної, адміністративної, реформи місцевого самоврядування та децентралізації.

ЦІЛЬ І. Дієва легітимна Конституція України
 1. Розробити комплексні конституційні зміни через інклюзивний процес, широкі громадські консультації та з врахуванням рекомендацій Венеційської комісії.
 2. Змінити Конституцію України відповідно до конституційної процедури.
 3. Посилити роль громадянського суспільства у конституційних процесах через підняття обізнаності громадян з ідеологією конституціоналізму та положеннями Конституції України.
ЦІЛЬ ІІ. Держава забезпечує реалізацію конституційних прав і свобод
 1. Встановити реалістичні соціально-економічні права громадян у Конституції, виходячи зі збалансованості зобов’язань та ресурсів держави.
 2. Встановити ефективні механізми гарантування конституційних прав і свобод, зокрема врегулювати реалізацію всіх конституційних прав і свобод людини і громадянина на рівні закону (брати участь у державному управлінні через всеукраїнський та місцеві референдуми тощо).
ЦІЛЬ ІІІ. Механізм державної влади спроможний ефективно управляти державою в інтересах українського суспільства
 1. Закріпити баланс гілок влади в межах парламентсько-президентської республіки, який унеможливить узурпацію влади будь-ким із вищих посадових осіб.
 2. Посилити парламентаризм, зокрема скасувати імперативний мандат народного депутата, змінити порядок ухвалення законів Парламентом разом із запровадженням різних видів законів, закріпити ключову роль Парламенту у формуванні Уряду.
 3. Закріпити статус Уряду, який би надав можливість ефективно розробляти і впроваджувати єдину державну політику. Для цього посилити роль Уряду в законотворчому процесі та відповідальність Уряду перед Парламентом. Посилити роль міністра щодо формування державної політики у відповідній сфері.
 4. Чітко розподілити сфери відповідальності між Президентом та Урядом.
 5. Встановити гарантії формування незалежного та професійного Конституційного Суду шляхом зменшення ролі політичних органів при призначення суддів КСУ.
ЦІЛЬ IV. Децентралізована влада в умовах сформованого спроможного місцевого самоврядування
 1. Закріпити в Конституції оптимальну для формування спроможного місцевого та регіонального самоврядування в Україні адміністративно-територіальну систему.
 2. Закріпити на конституційному рівні спроможне місцеве самоврядування, тобто встановити гарантії забезпечення матеріальними, фінансовими та організаційними ресурсами місцевого самоврядування для здійснення ними власних та делегованих повноважень.
 3. Встановити ефективний державний контроль за законністю діяльності органів місцевого самоврядування.
ЦІЛЬ V. Діє ефективний механізм захисту Конституції України
 1. Передбачити дієві процедури відповідальності Президента, народних депутатів, урядовців за порушення Конституції. А саме: спростити процедуру імпічменту Президента, обмежити депутатську недоторканність.
 2. Встановити гарантії формування та діяльності незалежного та професійного Конституційного Суду, який буде спроможний захистити Конституцію правовими засобами.
 3. Забезпечити кримінальне покарання винних посадових осіб у порушенні Конституції під час зміни Конституції 2004 року, зміни Конституції через Конституційний Суд 2010 року, порушені конституційних прав людини і громадянина під час Революції Гідності.
Додаткова інформація
Читайте також: Проект змін до Конституції України
Читайте також: Презентація Ю. Ганущака з Децентралізації
Читайте також: Реформа територіальної організації влади (Ю. Ганущак)

Пропозиції Реанімаційного пакету реформ до законопроекту, підготовленого робочою групою з питань правосуддя та суміжних правових інститутів Конституційної комісії

Проект РПР "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації)"

Проект РПР "Про внесення змін до Конституції України (щодо забезпечення незалежності КСУ)"

Проект РПР "Про внесення змін до Конституції України (щодо забезпечення незалежності судів)"

Аналітична записка ЦППР та РПР щодо проведення конституційної реформи (січень 2016 р.)

Аналітична записка ЦППР та РПР щодо проведення конституційної реформи (лютий 2016)

Аналітична записка ЦППР та РПР щодо проведення конституційної реформи (01-15 березня 2016 р.)

Аналітична записка ЦППР та РПР щодо проведення конституційної реформи (16-31 березня 2016 р.)

Аналітична записка ЦППР та РПР щодо проведення конституційної реформи (01-15 квітня 2016 р.)

Аналітична записка ЦППР та РПР щодо проведення конституційної реформи (16-30 квітня 2016 р.)

Аналітична записка ЦППР та РПР щодо проведення конституційної реформи (травень 2016 р.)

Аналітична записка ЦППР та РПР щодо проведення конституційної реформи (червень 2016 р.)

Експерти групи

 • Василенко Володимир
 • Коліушко Ігор
 • Козюбра Микола
 • Конончук Світлана
 • Кириченко Юлія
 • Ключковський Юрій
 • Мелешевич Андрій
 • Мусіяка Віктор
 • Ткачук Анатолій
 • Шаповал Володимир
 • Бондаренко Богдан
ВГОРУ