Головний експерт групи

Левченко Олег
o.levchenko@pard.org.ua

Громадські організації:

 • Подільська агенція регіонального розвитку
Проблеми, які має вирішити реформа

В Україні, як і в більшості країн світу, процес впровадження електронного урядування – багатовекторний, тобто ініціюється як «згори» на рівні центральних органів виконавчої влади, так і «знизу» на рівні муніципалітетів. Як показують дослідження, більшість міст на даний час мають конкретні напрацювання в цій сфері, що можуть бути поширені в державі як найкращі практики. Незважаючи на складну суспільно-політичну ситуацію в Україні, в органах місцевого самоврядування продовжуються модернізаційні процеси, все більш широко та якісно використовуються інструменти електронного урядування: оновлюються офіційні веб-сайти міських рад, розробляються електронні приймальні мерів та депутатів, впроваджуються електронні послуги, системи електронного документообігу тощо. Певні поступи є і на рівні держави – запущено перші електронні адміністративні послуги, зростає рівень доступності інформації завдяки впровадженню системи відкритих даних, триває робота над впровадженням системи міжвідомчої електронної взаємодії тощо. Проте цей процес все ще залишається хаотичним і нерівномірним – кожне місто йде своїм шляхом, впроваджуючи ті інструменти і системи, які вважає за потрібне. На рівні держави досі остаточно не сформоване єдине бачення комплексного впровадження та розвитку системи електронного урядування.

Окрім того, впровадження системи електронного урядування потребує врегулювання таких важливих питань, як стандартизація електронних адміністративних послуг, впровадження електронної ідентифікації фізичних та юридичних осіб у державних інформаційно-телекомунікаційних системах, формування єдиного підходу до запровадження електронного документообігу та електронної взаємодії державних та місцевих органів влади. Реформа електронного врядування матиме успіх лише за умови забезпечення можливості доступу до створених ресурсів переважної більшості населення, достатнього рівня його обізнаності та зацікавленості у використанні новітніх інструментів взаємодії з органами влади.

ЦІЛЬ 1. Сформоване єдине бачення розвитку системи електронного урядування в Україні
 1. Сформувати Концепцію розвитку електронного урядування в Україні.

Рішення приймає: Кабінет Міністрів, Державне агентство з питань електронного урядування.

 1. Розробити і затвердити на державному рівні Стратегію впровадження системи електронного урядування в Україні та план дій на її виконання.

Рішення приймає: Кабінет Міністрів, Державне агентство з питань електронного урядування.

ЦІЛЬ 2. Забезпечено доступ громадян до публічної інформації та відкритих даних на всіх рівнях влади
 1. Законодавчо визначити перелік інформації, що підлягає оприлюдненню органами влади у форматі відкритих даних.
 2. Підвищити рівень обізнаності та навичок громадян у користуванні відкритими даними.

Рішення приймає: Державне агентство з питань електронного урядування.

 1. Сформувати систему повсюдного інформування контенту подій із використання бюджетного фінансування суб'єктами господарювання.

Рішення приймає: Державне агентство з питань електронного урядування.

ЦІЛЬ 3. Прозорі та якісні електронні адміністративні послуги для юридичних та фізичних осіб
 1. Сформувати єдиний підхід до впровадження електронних адміністративних послуг, визначити перелік пріоритетних послуг та черговість їх переведення в електронний формат.

Рішення приймає: Міністерство економічного розвитку і торгівлі, Державне агентство з питань електронного урядування.

 1. Сформувати єдиний підхід і забезпечити впровадження електронної ідентифікації фізичних та юридичних осіб у державних інформаційно-телекомунікаційних системах.

Рішення приймає: Державне агентство з питань електронного урядування.

 1. Розробити національну програму підвищення комп’ютерної грамотності та доступності електронних послуг для громадян.

Рішення приймає: Державне агентство з питань електронного урядування, Міністерство економічного розвитку і торгівлі, Міністерство освіти і науки.

ЦІЛЬ 4. Підвищено ефективність органів влади на основі впровадження системи електронної взаємодії
 1. Розробити єдиний підхід та законодавчо забезпечити запровадження електронного документообігу й електронної взаємодії державних та місцевих органів влади.

Рішення приймає: Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Державне агентство з питань електронного урядування.

 1. Впровадити систему електронного документообігу в органах влади всіх рівнів.

Рішення приймає: Верховна Рада, Державне агентство з питань електронного урядування.

 1. Впровадити систему електронної міжвідомчої взаємодії.

Рішення приймає: Державне агентство з питань електронного урядування.

Додаткова інформація

Експерти групи

 • Левченко Олег

Законопроекти

ВГОРУ