Менеджер групи

Кравченко Олена
Телефон: 0676480721
okravchenko@epl.org.ua

Головний експерт групи

Скрильніков Дмитро
dskrylnikov@gmail.com

Громадські організації:

 • Бюро екологічних розслідувань
 • Екологія-Право-Людина
 • МАМА-86
Проблеми, які має вирішити реформа
Довкілля України екстенсивно експлуатується без планування та відновлення. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кожні 15 хвилин в Україні помирають 5 людей через поганий стан довкілля, 7 людей стають на облік, як смертельно хворі через забруднення питної води, ґрунтів та атмосферного повітря. До 2050 року населення зменшиться на 4 млн чол. (скоротиться до 39 млн), а з за песимістичним сценарієм нас може стати менше на 15 млн чол. (скоротиться до 28 млн чол.).

Під загрозою стале економічне зростання України, оскільки неефективне використання природних ресурсів негативно впливає на економічне зростання. Це відбувається через корупцію, нестале використання природних ресурсів та відсутність фінансового механізму реалізації реформ. За даними Всесвітнього економічного форуму, Україна посідає 77-ме місце зі 144 країн, оцінених під час складання Індексу глобальної конкурентоспроможності. В Україні не спостерігається ефект декаплінгу – тобто економічного зростання, яке не супроводжується посиленням негативного впливу на довкілля. Україна посіла 44-те місце в рейтингу екологічної ефективності (Environmental Performance Index, EPI).

Система охорони довкілля в державі бореться з наслідками і жодним чином не має стратегічного бачення збереження довкілля та сталого використання природних ресурсів в сьогоденні та майбутньому. Відсутні екологічні стандарти, система органів, відповідальних за безпечний стан довкілля, сталий розвиток і збереження довкілля для майбутніх поколінь.

На законодавчому рівні не закріплені чіткі критерії оцінювання досягнення безпечного стану довкілля та цілі сталого розвитку економіки. Низька ефективність екологічного управління дозволяє безкарно розкрадати й забруднювати природні ресурси – ліси, корисні копалини, воду, ґрунти, повітря.

Відсутня об'єктивна й достовірна інформація про стан довкілля. Нагляд і контроль зосереджені в одному органі. Жоден орган не несе відповідальності за невиконання покладених на нього функцій. Відсутні механізми нагляду та відповідальності посадовців із невідворотністю покарання за погіршення стану довкілля.

ЦІЛЬ І. Прозора та підзвітна система управління охороною довкілля і сталого природокористування
 1. Оновити засади (стратегію) державної екологічної політики і затвердити Національний план дій на період до 2020 року.

Рішення приймає: Кабінет Міністрів, Міністерство екології та природних ресурсів.

 1. Законодавчо забезпечити європейські стандарти оцінювання впливу на довкілля.

Рішення приймає: Верховна Рада.

 1. Законодавчо забезпечити застосування стратегічного екологічного оцінювання при підготовці державних програм.

Рішення приймає: Верховна Рада.

 1. Законодавчо забезпечити функціонування електронної системи екологічної інформації (дозволи, звіти, перевірки) для органів влади та громадськості, створити й розпочати її роботу.

Рішення приймає: Верховна Рада.

 1. Законодавчо забезпечити механізм інтегрованого дозволу з регулювання забруднення довкілля, запобігання і контролю забруднень.

Рішення приймає: Верховна Рада.

 1. Впровадити єдину державну класифікацію у сфері охорони довкілля із врахуванням класифікаторів, що використовуються в країнах ЄС.

Рішення приймає: Кабінет Міністрів, Міністерство екології та природних ресурсів.

 1. Створити Національний фонд охорони природи та розпочати його роботу.

Рішення приймає: Кабінет Міністрів, Міністерство екології та природних ресурсів.

ЦІЛЬ ІІ. Невідворотність відповідальності за правопорушення у сфері охорони довкілля та забезпечення дотримання екологічного законодавства
 1. Зменшити частоту перевірок на дотримання вимог природоохоронного законодавства, підвищити їхню ефективність за принципом «якість перевірок, а не кількість».

Рішення приймає: Кабінет Міністрів, Міністерство екології та природних ресурсів.

 1. Посилити норми, що регулюють відповідальність за екологічні правопорушення.

Рішення приймає: Верховна Рада.

 1. Запровадити ефективну прозору підзвітну систему екологічних податків та зборів.

Рішення приймає: Верховна Рада.

ЦІЛЬ ІІІ. Стале використання природних ресурсів та розвиток
 1. Законодавчо забезпечити впровадження п’ятиступеневої ієрархії відходів.

Рішення приймає: Верховна Рада.

 1. Законодавчо забезпечити запровадження інтегрованого підходу в управлінні водними ресурсами на основі басейнового принципу.

Рішення приймає: Верховна Рада.

 1. Імплементувати європейські стандарти захисту диких птахів і збереження природного середовища існування дикої флори та фауни.

Рішення приймає: Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Міністерство екології та природних ресурсів.

 1. Законодавчо забезпечити механізми збереження й відтворення лісів та захист біорізноманіття від неконтрольованого впливу генетично модифікованих організмів.

Рішення приймає: Верховна Рада

Додаткова інформація

Експерти групи

 • Алексєєва Єлизавета
 • Войціховська Алла
 • Василюк Олексій
 • Голубовська-Онісімова Ганна
 • Куць Наталія
 • Кравченко Олена
 • Мелень-Забрамна Ольга
 • Норенко Катерина
 • Павелко Анатолій
 • Проць Богдан
 • Панькевич Марта
 • Скрильніков Дмитро
 • Руда Марта
 • Тєстов Петро
 • Тевкун Тетяна
 • Цигульова Ольга
 • Шутяк Софія
 • Юрочко Віктор
 • Цвєткова Ганна

Законопроекти

Законопроекти групи (6)

Законопроекти, що загрожують реформі (4)

ВГОРУ