Менеджер групи

Подобєд-Франківська Олена
Телефон: 0977910752
o.frankivska@gmail.com

Головний експерт групи

Юзич Юрій
serdukus@gmail.com

Громадські організації:

 • ПЛАСТ – Національна скаутська організація України
 • Партнерство "Кожній дитині"
 • Молодіжний націоналістичний конгрес
 • Спілка української молоді в Україні
 • Український форум благодійників
ПРОБЛЕМИ, ЯКІ МАЄ ВИРІШИТИ РЕФОРМА

Станом на 2018 рік молодіжна політика займає 1,7% у бюджеті профільного Мініс­терства молоді і спорту України, приблиз­но ж стільки на питання дітей та сім’ї за­кладено в бюджеті Міністерства соціальної політики України. Зазначені цифри добре ілюструють, наскільки «пріоритетною» є ця сфера для Уряду.

Сьогодні існує потреба у створенні ефек­тивного урядового інструментарію захисту прав дітей, розвитку можливостей молоді, активного відпочинку і підтримки суспіль­ної активності громадян, незважаючи на їх другорядний статус у діяльності профіль­них міністрів та міністерств.

Доцільно повернути питання дітей, сім’ї, молодіжного житла, таборів і волонтерства у сферу відповідальності Міністерства мо­лоді і спорту України. Позиціонувати його не як (по факту) спортивне, а як Міністер­ство сім’ї, дітей, молоді та розвитку люд­ського потенціалу (зокрема, підтримки розвитку неформальної і громадянської освіти).

ЦІЛЬ 1 Діти захищені, а сім’ї підтримуються державою
 1. Влаштувати дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які на початок 2019 року перебували в інтернатних закладах, у сімейні форми виховання (прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, маленькі групові будинки). Реінтегрувати в родини дітей, які мають біологічних батьків, і батьки в змозі їх утримувати.
 2. Розвинути в місцевих громадах такі соціальні послуги, як патронат, й інші послуги для родин і сімей з метою укріплення інституту сім’ї. Залучити до надання соціальних послуг неприбуткові організації, які працюють у цій сфері.
 3. Забезпечити підтримку з боку органів місцевої влади фінансово-економічної стійкості батьків для запобігання влаштуванню дітей в інтернатні заклади та втраті піклування біологічними батьками через відсутність фінансової спроможності утримувати дітей.
 4. Доповнити діяльність закладів оздоровлення і відпочинку дітей освітньою функцією, зокрема в напрямку громадянської освіти. Забезпечити доступність дитячих путівок у літні табори для всіх громадян незалежно від рівня доходів.

РІШЕННЯ ПРИЙМАЄ: Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Міністерство соціальної політики України, Міністерство молоді та спорту України.

ЦІЛЬ 2 Молодь має механізми реалізації своїх можливостей в Україні
 1. Ухвалити новий Закон «Про молодь», який, зокрема, передбачатиме визнання молодіж­ної роботи, посилення участі молоді в процесі ухвалення рішень органами влади, за­провадження інституційної підтримки молодіжних організацій та створення Національ­ного фонду підтримки молодіжних ініціатив, що надаватиме кошти та фаховий супровід реалізації ініціатив молоді.
 2. Законодавчо визнати молодіжних працівників фахівцями у сфері молодіжної політики. Надати їм можливість отримувати легальну платню за свою працю, здобувати відповід­ну освіту в закладах вищої освіти.
 3. Створити мережу молодіжних центрів/просторів в усіх областях України і більшості ОТГ. Щорічно проводити молодіжні обміни між різними областями. Фінансувати діяль­ність молодіжних центрів незалежно від форми власності за участі коштів з місцевих бюджетів.
 4. Задовольнити житлові потреби молоді через запуск ефективних державних і місцевих програм.

РІШЕННЯ ПРИЙМАЄ: Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Міністерство молоді та спорту України, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України.

ЦІЛЬ 3 Держава підтримує фізичну культуру, передусім масову
 1. Перетворити державні і комунальні дитячо-юнацькі спортивні школи на спортивні цен­три (клуби) місцевих громад, відкриті для всіх зацікавлених.
 2. Спрямувати державну підтримку спортивних федерацій і товариств передусім на стра­тегічний та інституційний розвиток цього сегменту громадянського суспільства (під конкретні КРІ росту) і на залучення та навчання активу.

РІШЕННЯ ПРИЙМАЄ: Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Міністерство молоді та спорту України.

ЦІЛЬ 4 Суспільна і волонтерська активність громадян всебічно підтримується
 1. Сприяти розвитку громадянської освіти в Україні. Збільшити відсоток участі молоді в суспільному житті та волонтерській діяльності. Забезпечити визнання у формаль­ній освіті результатів навчання, отриманих шляхом громадської та волонтерської діяльності.
 2. Надати право кожному громадянину України вільно підтримувати неприбуткову орга­нізацію через механізм «відсоткової філантропії» (платник податку на доходи фізичних осіб має право переадресувати 1-2% свого податку на суспільні потреби - безпосеред­ньо організації, яка працює над вирішенням суспільної проблеми).
 3. Забезпечити можливість громадянам відстежувати, на що саме витрачені їх податки для підтримки громадських об’єднань чи благодійних організацій, за якою ціною відбу­лися закупівлі.
 4. Підтримувати волонтерську діяльність через часткове звільнення від сплати податків як компенсацію витрат на виконання волонтерської діяльності. Надати можливість отри­мання відпустки для волонтерської діяльності та здобуття неформальної освіти.

РІШЕННЯ ПРИЙМАЄ: Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Міністерство молоді та спорту України, Міністерство освіти і науки України, Міністерство соціальної політики України.

Додаткова інформація
Аналітична записка: Громадянська освіта в Україні

Експерти групи

 • Андрійчук Стас
 • Жигун Лариса
 • Майоров Даниїл
 • Митрофанський Сергій
 • Подобєд-Франківська Олена
 • Слабоспицький Олег
 • Санченко Олександр
 • Фаріон Соломія
 • Боренько Ярина
 • Дякович Вероніка
 • Фендик Андрій
 • Острікова Анна
 • Дибайло Василина

Законопроекти

Законопроекти групи (7)

ВГОРУ