Менеджер групи

Колеснікова Вікторія
Телефон: 0502868146
bibliarch7@gmail.com

Головний експерт групи

Кривда Наталія
n.kryvda@britishmba.in.ua

Громадські організації:

 • Спілка археологів України
 • Конгрес активістів культури
Проблеми, які має вирішити реформаи

Сфера культури в Україні не зазнала ґрунтовних змін за часи незалежності. В урядовому мисленні вона й досі існує як другорядна. Така недалекоглядна політика призводить до того, що держава «інвестує» обмежені бюджетні кошти та обмежений людський ресурс у максимальне стримування суспільного розвитку та досі підтримує закритий, квазі-аристократичний спосіб сприйняття та споживання культури замість демократичного, учасницького й відкритого. Рівень культурної компетенції і культурних практик українців значно нижчий, ніж у жителів європейських країн, що негативно впливає на ефективність праці, соціальну адаптованість населення, а також спричиняє податливість до політичних та інших маніпуляцій, зниження рівня громадянської свідомості.Мережа закладів культури, яка збереглася з радянських часів, не використовується як інструмент поширення нових сенсів, не проведено її мапування, оцінку технічного та кадрового потенціалу, не відбулося перетворення цих закладів на інформаційно-культурні центри місцевих громад.

Недостатньо уваги приділяється охороні культурної спадщини, яка є надбанням народу України та невід’ємною складовою європейського та загальнолюдського культурного надбання. Відсутній системний підхід у питаннях обліку, охорони та використання багатої та розмаїтої історико-культурної спадщини держави. Як наслідок, культурна спадщина зазнає дедалі більших руйнувань, стаючи об’єктом зловживань і корупційних дій.

Культура сприймається як царина, що розвивається сама по собі й не потребує підтримки, як царина чогось розважального, необов’язкового і часто зайвого; отже, нівелюється ресурс культури як інструменту примирення, інновацій, набуття знань і компетенцій, каналу комунікації з іншими аудиторіями. Крім того, культуру не розглядають як частину економіки, не враховуються економічні та інноваційні можливості культурних та креативних індустрій і поступового переходу частини культурних практик із дотаційної до прибуткової сфери.

Ціннісні орієнтири, засвоєні за часів авторитарного та патерналістського суспільства, гальмують реформи. Культурна політика повинна стати змістовною основою процесу реформування українського суспільства. Включення культури в усі політичні й державні програми у сфері розвитку та реформування має стати нормою.

Пріоритети реформи мають на меті перехід від жорсткої ієрархічної, централізованої моделі та командних методів управління в культурі до горизонтальної, учасницької моделі, до моделі відкритого доступу, яка передбачає: розвиток спроможності особистості (через розмаїті форми освіти) та спроможності суспільних інститутів; активну участь фахового середовища (експертів) в обговоренні та ухваленні рішень; прозорість прийняття рішень і підзвітність тих, хто ці рішення приймає; систему взаємовідносин у суспільстві на засадах відкритого доступу. Відкритий доступ – це справедливі рівні можливості у доступі до послуг чи ресурсів; конкуренція не привілеїв, протекцій і корупції, а компетентності й фаховості; змагання за прихильність не можновладців, а споживачів.

ЦІЛЬ І. Інклюзивне та ефективне врядування у сфері культури
 1. Закріпити на законодавчому рівні основні напрями культурної політики, культурні пріоритети включити в галузеві державні програми у сфері розвитку та реформування.

Рішення приймає: Верховна Рада.

 1. Реорганізувати Мінкультури, зокрема утворити підрозділи: стратегічного планування, промоції культури, державних пам’ятних днів, креативних індустрій, безпеки культурного надбання в надзвичайних ситуаціях. Забезпечити ефективну горизонтальну взаємодію між усіма підрозділами Мінкультури.

Рішення приймає: Міністерство культури.

 1. Утворити дорадчу Раду міністра через процедуру виборів, де кандидатів висувають і обирають фахові громадські організації, творчі спілки та організації культури бюджетного й небюджетного секторів.

Рішення приймає: Міністерство культури.

 1. Вести постійний моніторинг ситуації щодо конкурсних призначень керівників закладів культури.

Рішення приймає: Міністерство культури.

ЦІЛЬ ІІ. Створені законодавчі умови для запровадження суспільно орієнтованої моделі діяльності державних та приватних культурних інституцій
 1. Утворити Український культурний фонд.

Рішення приймає: Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Міністерство культури.

 1. Запровадити податкові та бюджетні стимули для меценатської та іншої благодійної діяльності.

Рішення приймає: Верховна Рада.

 1. Розширити можливості для культурного споживання, зокрема через соціальні стандарти: включити до мінімального споживчого кошика витрати на задоволення культурних потреб.

Рішення приймає: Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Міністерство культури.

 1. Законодавчо забезпечити прозорість діяльності організацій колективного управління, зокрема у зборах та розподіленні винагород.

Рішення приймає: Верховна Рада.

ЦІЛЬ ІІІ. Якісна й доступна професійна, мистецька та культурознавча освіта
 1. Впровадити програму спеціальних комунікативно-освітніх заходів у регіонах.

Рішення приймає: Міністерство культури.

 1. Підвищення інституційної спроможності інституцій культури всіх форм власності через освітні програми у форматі «рівний – рівному».

Рішення приймає: Міністерство культури.

ЦІЛЬ ІV. Розвинутий освітній, інноваційний та комунікаційний потенціал культури
 1. Здійснити експертну оцінку та аудит стану базової мережі закладів культури з метою підвищення її спроможності.

Рішення приймає: Міністерство культури.

 1. Розробити типові моделі функціонування місцевих культурних закладів у рамках децентралізації.

Рішення приймає: Кабінет Міністрів, Міністерство культури.

 1. Розпочати формування та оприлюднення електронних реєстрів об’єктів рухомої і нерухомої культурної спадщини.

Рішення приймає: Міністерство культури.

 1. Законодавчо забезпечити належний рівень охорони культурної спадщини.

Рішення приймає: Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Міністерство культури.

 1. Запровадити ефективні підходи до промоції української культури за кордоном, зокрема через механізм підтримки найбільш спроможних гравців, готових представляти закордоном українську культуру.

Рішення приймає: Кабінет Міністрів, Міністерство культури.

 1. Здійснити фахове і прозоре стратегічне планування розвитку культурних і креативних індустрій. Здійснити правове забезпечення реформування вітчизняної кіноіндустрії, ринку кінематографічної (аудіовізуальної) продукції та театральної справи.

Рішення приймає: Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Міністерство культури.

ЦІЛЬ V. Посилено роль культури як чинника порозуміння в суспільстві
 1. Створити на базі Мінкультури програму підтримки професійних обмінів у межах України з метою налагодження довіри і порозуміння між представниками різних регіонів України.

Рішення приймає: Кабінет Міністрів, Міністерство культури.

 1. Створити на базі Мінкультури оперативну програму підтримки культурних ініціатив, спрямованих на діалог та співпрацю між регіонами України.

Рішення приймає: Кабінет Міністрів, Міністерство культури.

 1. На територіях, що постраждали від воєнного конфлікту, підтримати відновлення культурної спадщини і проведення культурних заходів, які дозволять постраждалим громадам відновити почуття гідності й нормального життя, використовуючи універсальну мову мистецтва. Включити культурний контекст в ініціативи щодо вирішення конфліктів та процеси мирного будівництва.

Рішення приймає: Кабінет Міністрів, Міністерство культури.

Експерти групи

 • Білера Олександр
 • Валевський Олексій
 • Гайдукевич Анастасія
 • Галетій Сергій
 • Корвін-Піотровський Антон
 • Кривда Наталія
 • Колеснікова Вікторія
 • Малишев Олександр
 • Ничай Людмила
 • Правило Олена
 • Шум Люсьєна

Законопроекти

Новини групи

ВГОРУ