Менеджер групи

Бубенчикова Світлана

Головний експерт групи

Громадські організації:

 • БФ «Пацієнти України»
 • Центр «Життя»
 • Коаліція громадянських організацій "За тверезу Україну"
Проблеми, які має вирішити реформа

Система охорони здоров’я України з початку набуття незалежності в 1991 році не змінювалася. Влада до цієї сфери не мала інтересу та мотивації. На сьогодні в Україні діє створена ще в радянські часи розгалужена система медичних закладів, що нівелює реальні потреби населення у сфері охорони здоров’я та ігнорує міжнародні тенденції модернізації. Заклади охорони здоров’я, що існують у формі бюджетних установ, обмежені в своїй діяльності та несамостійності під час прийняття рішень із питань поточного управління та діяльності закладу. Застаріла інфраструктура, низька оплата праці, фінансування галузі за залишковим принципом спричинили критичний стан медичної сфери в Україні. В результаті система охорони здоров’я є вкрай неефективною. Населення отримує часто неякісну та несвоєчасну допомогу, незважаючи на те, що на охорону здоров’я виділяється значна частина державного бюджету. Особливо гостро проблема торкається незахищених верств населення, які не можуть самостійно оплачувати своє лікування.У тому, що реформа потрібна – сумнівів не виникає ні у пацієнта, ні у медичного працівника. Заявлені профільним Комітетом охорони здоров’я Верховної Ради України та Міністерством охорони здоров’я України основні цілі змін ґрунтуються на спільних положеннях – якість та доступність медичної допомоги. Хоча актуальність цієї позиції владних органів не викликає сумніву, шляхи її досягнення досить сумнівні, особливо без належного та широкого залучення найбільш численних груп – медичних працівників та пацієнтів.

Враховуючи потребу нагальної зміни в системі охорони здоров’я, впровадження механізмів ефективного використання ресурсів, діяльність органів всіх гілок державної влади повинна бути відкритою та послідовною.

ЦІЛЬ I. Державні та комунальні заклади охорони здоров’я із достатнім рівнем автономності та фінансування ефективно і доступно надають медичні послуги
 1. Запровадити нові механізми використання бюджетних коштів на оплату медичної допомоги, змінити процедуру розподілу коштів між закладами медичної допомоги.

Рішення приймає: Верховна Рада, Кабінет Міністрів.

 1. Затвердити гарантований рівень/пакет медичної допомоги, що фінансується за кошти державного бюджету, та порядок розрахунку вартості видів такої допомоги.

Рішення приймає: Верховна Рада, Кабінет Міністрів.

 1. Законодавчо забезпечити умови автономності закладів охорони здоров’я та строки автономізації, визначити методику й рекомендації щодо перепрофілювання лікарень.

Рішення приймає: Верховна Рада, Кабінет Міністрів.

 1. Перетворити заклади охорони здоров’я на державні та комунальні некомерційні підприємства, що працюють на основах автономності та ефективності (як медичної, так і економічної).

Рішення приймає: Кабінет Міністрів.

 1. Завершити реформу екстреної допомоги шляхом створення центрального та регіональних диспетчерських центрів, поступове оновлення парку автомобілів.

Рішення приймає: Кабінет Міністрів.

 1. Переглянути зміст і покриття потреби державними програмами в охороні здоров’я з метою ефективного використання коштів.

Рішення приймає: Кабінет Міністрів.

 1. Уніфікувати для всіх закладів охорони здоров'я єдину ліцензію з правом використання наркотичних препаратів.

Рішення приймає: Кабінет Міністрів.

 1. Затвердити технічні вимоги до використання в системі надання медичної допомоги інформаційних технологій з метою захисту інформації. Створити умови щодо імплементації електронної картки пацієнта.

Рішення приймає: Кабінет Міністрів.

 1. Запровадити прозору процедуру працевлаштування в державні та комунальні заклади охорони здоров’я з централізованим електронним банком вакансій.

Рішення приймає:Кабінет Міністрів.

 1. Затвердити порядок формування черги на отримання медичної допомоги в державних та комунальних закладах.

Рішення приймає: Кабінет Міністрів.

 1. Провести аудит підпорядкованих МОЗ державних установ, підприємств і закладів, аудит медичного обладнання, а також перепис лікарів за спеціальностями.

Рішення приймає: Кабінет Міністрів.

ЦІЛЬ ІI. Якісне надання медичної допомоги
 1. Визначити механізми, джерела та форми оплати роботи для медичних працівників, які надають первинну медичну допомогу. Спростити вимоги для отримання ліцензії для лікарів, що надають первинну медичну допомогу та затвердити форму угоди між ними та державою на обслуговування населення.

Скоротити вимоги до технічного забезпечення закладів, що надають первинну медичну допомогу.

Створити мережу державних лабораторій для забезпечення гарантованого пакету діагностичних тестів, встановити порядок укладання договорів із приватною мережею лабораторій.

Рішення приймає: Кабінет Міністрів.

 1. Запровадити референтне ціноутворення на лікарські засоби. На ліки, що закуповуються за державними програмами запровадити систему реімбурсації. Затвердити Національний перелік основних лікарських засобів.

Рішення приймає: Кабінет Міністрів.

 1. Запровадити систему аналізування та звітування медичних помилок. Ратифікація Конвенції про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини

Рішення приймає: Верховна Рада, Кабінет Міністрів.

 1. Впровадити нові підходи до дипломної та післядипломної медичної освіти, затвердити стандарт медичної освіти.

Рішення приймає: Кабінет Міністрів.

 1. Затвердити уніфіковані клінічні протоколи лікування, спростивши процедуру розробки та затвердження протоколів. Запровадити міжнародну експертизу протоколів.

Рішення приймає: Кабінет Міністрів.

 1. Скасувати посади позаштатних головних спеціалістів Міністерства охорони здоров’я, передавши їх повноваження професійним асоціаціям.

Рішення приймає: Кабінет Міністрів.

 1. Скасувати категорії медичних працівників, запровадивши надбавки за проведену роботу.

Рішення приймає: Кабінет Міністрів.

ЦІЛЬ IІІ. Нова система громадського здоров’я
 1. Розробити і затвердити нові механізми фінансування системи громадського здоров’я.

Рішення приймає: Кабінет Міністрів.

 1. Законодавчо забезпечити повноваження та діяльність центрів системи громадського здоров’я. Визначити порядок перевірок підприємств і установ з питань громадського здоров’я.

Рішення приймає: Кабінет Міністрів.

 1. Запровадити систему просвітництва та економічної підтримки здорового способу життя.

Рішення приймає: Кабінет Міністрів.

 1. Законодавчо забезпечити захист здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну.

Рішення приймає: Верховна Рада.

 1. Встановити стандарти якості та безпеки крові, тканин, клітин та органів, неінфекційних захворювань відповідно до Директив ЄС.

Рішення приймає: Кабінет Міністрів.

 1. Усунути законодавчі колізії щодо обов'язковості проведення профілактичних щеплень

Рішення приймає: Верховна Рада.

 1. Передбачити систему підготовки фахівців для системи громадського здоров’я. Затвердити міжгалузеву освітню спеціальність – громадське здоров'я.
ЦІЛЬ ІV. Громадськість контролює роботу закладів охорони здоров’я
 1. Законодавчо забезпечити громадський контроль за дотриманням прав пацієнтів та медичних працівників шляхом утворення спостережних рад закладів охорони здоров’я.

Рішення приймає: Кабінет Міністрів.

 1. Розробити і затвердити типовий порядок утворення й повноважень роботи спостережної ради закладу охорони здоров’я.

Рішення приймає: Кабінет Міністрів.

 1. Затвердити типовий порядок обрання керівництва закладів охорони здоров'я на конкурсній основі із залученням громадськості.

Рішення приймає: Кабінет Міністрів.

 1. Затвердити порядок направлення на лікування за кордон за державний кошт із прозорими процедурами.

Рішення приймає: Кабінет Міністрів.

ЦІЛЬ V. Доступні медичні вироби європейської якості
 1. Прийняти нормативне регулювання щодо медичних виробів відповідно до засад ЄС.

Рішення приймає: Кабінет Міністрів.

 1. Запровадити вимоги до органів оцінювання відповідності технічним регламентам щодо перевірки медичних виробів на рівні з аналогічними нотифікованими органами ЄС.

Рішення приймає: Кабінет Міністрів.

 1. Забезпечити спрощену процедуру оцінювання відповідності для медичних виробів, що пройшли відповідну сертифікацію в ЄС.

Рішення приймає: Кабінет Міністрів.

 1. Підписати Угоду про оцінювання відповідності та прийнятність промислових товарів (ACAA) з ЄС щодо медичних виробів як основний механізм усунення технічних бар'єрів у торгівлі.

Рішення приймає: Кабінет Міністрів.

ЦІЛЬ VІ. Впроваджено професійне самоврядування
 1. Залучити в процес формування і затвердження стандартів освіти, протоколів лікування та інших документів щодо медичної діяльності професійні організації.

Рішення приймає: Кабінет Міністрів.

 1. Залучити професійні організації до аналізу скарг на діяльність закладів охорони здоров'я та медичних працівників.

Рішення приймає: Кабінет Міністрів.

 1. Запровадити професійне самоврядування у стоматологічній діяльності.

Рішення приймає: Верховна Рада, Кабінет Міністрів.

Додаткова інформація

Експерти групи

 • Бубенчикова Світлана
 • Гончар Євген
 • Хитрова Олена
 • Красовський Костянтин
 • Ланський Роман
 • Олефір Лілія
 • Римаренко Катерина
 • Скіпальський Андрій
 • Солоха Юлія
 • Юрочко Тетяна

Законопроекти

Законопроекти групи (7)

Законопроекти, що загрожують реформі (2)

ВГОРУ