Менеджер групи

Таран Віктор
Телефон: 0503127688
taran.viktor@gmail.com

Головний експерт групи

Громадські організації:

 • Центр політичних студій і аналітики «Ейдос»
 • Громадянське суспільство онлайн
Проблеми, які має вирішити реформа
Неефективне використання коштів Державного бюджету, за оцінками працівників фінансових департаментів бюджетних установ, становить 36%. Третина коштів державного бюджету використовують неефективно, оскільки здебільшого вони витрачаються на фінансування заходів, які не мають стратегічного характеру, а їх ефективність важко оцінити через зорієнтованість на процес замість досягнення стратегічних цілей.

Реформа публічних фінансів покликана забезпечити ефективність використання коштів державного і місцевих бюджетів на основні принципів прозорості, підзвітності та впровадження кращих міжнародних практик.

Досягнення мети можливе за рахунок зосередження уваги на якісному плануванні бюджетних витрат, які будуть націлені на досягнення стратегічних показників, визначених у стратегії «Україна 2020», Коаліційній Угоді, Меморандумі з МФВ та інших стратегічних документах, а також моніторингу досягнення результатів.

ЦІЛЬ І. Публічні кошти витрачаються ефективно, підзвітно та зорієнтовані на досягнення стратегічних цілей держави
 1. Законодавчо забезпечити впровадження трирічного бюджетного планування для підвищення ефективності використання публічних коштів.

Рішення приймає: Верховна Рада, Кабінет міністрів, Міністерство фінансів.

 1. Сформувати проект Державного бюджету на 2017 рік, що передбачатиме фінансування виключно тих програм міністерств і відомств, що відповідають їх основним завданням (лише цільові витрати).

Рішення приймає: Верховна Рада, Кабінет міністрів, Міністерство фінансів, центральні органи виконавчої влади.

 1. Законодавчо забезпечити якісну процедуру бюджетного процесу, узгодити термінологію між Бюджетним кодексом та відповідними урядовими актами.

Рішення приймає: Міністерство фінансів.

 1. Провести оцінювання якості виконання бюджетних програм міністерств і відомств, зокрема на предмет досягнення показників ефективності, визначених у бюджетних програмах.

Рішення приймає: Міністерство фінансів, Рахункова Палата.

 1. Затвердити нову методику моніторингу та звітності міністерствами й відомствами щодо досягнення показників ефективності бюджетних програм.

Рішення приймає: Міністерство фінансів.

 1. Затвердити нові дієві правила складання паспортів бюджетних програм та їх звітності, що змінять підхід до визначення показників ефективності.

Рішення приймає: Міністерство фінансів.

 1. Сформувати і затвердити основні засади бюджетної політики на 2018-2020 роки, підготувати й затвердити Державний бюджет на 2018-2020 роки.

Рішення приймає: Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Міністерство фінансів.

ЦІЛЬ ІІ. Держава та громадськість ефективно контролюють використання публічних коштів
 1. Сформувати склад Рахункової палати та розпочати її роботу.

Рішення приймає: Верховна Рада.

 1. Перетворити Державну аудиторську службу на інструмент із підвищення ефективності публічного управління та використання публічних коштів.

Рішення приймає: Кабінет Міністрів, Міністерство фінансів.

 1. Посилити відповідальність за недотримання законодавства про відкритість використання публічних коштів.

Рішення приймає: Верховна Рада.

 1. Визначити Міністерство фінансів адміністратором єдиного порталу публічних коштів “Є-дата” і затвердити механізм моніторингу виконання Закону “Про відкритість використання публічних коштів.

Рішення приймає: Кабінет Міністрів, Міністерство фінансів.

Додаткова інформація

Експерти групи

Законопроекти

Законопроекти групи (6)

Законопроекти, що загрожують реформі (2)

ВГОРУ