Менеджер групи

Лукеря Іван
Телефон: 0968558180
ivan.lukerya@gmail.com

Головний експерт групи

Ткачук Анатолій
taf58@ukr.net

Громадські організації:

 • Інститут громадянського суспільства
 • Український незалежний центр політичних досліджень
ПРОБЛЕМИ, ЯКІ МАЄ ВИРІШИТИ РЕФОРМА

Реформа місцевого самоврядування та територіальної організації влади, або децентралізація, передбачає створення умов для формування ефективної, відповідальної місцевої влади, здатної забезпечити комфортне та безпечне середовище для проживання людей по всій території України. Децентралізація в Україні відбувається в умовах жорсткого зовнішнього тиску на Україну з боку РФ, яка вже анексувала Крим і захопила частину Донбасу; несформованості єдиного українського простору в межах усієї території держави; демографічної кризи; деградації інфраструктури та кадрового голоду, що потребує об’єднання зусиль для успішності реформи всіх політичних суб‘єктів, державних інституцій, органів місцевого самоврядування та громадянського суспільства.

Децентралізація в Україні - це не просто передача повноважень, ресурсів та компетенції вирішувати основні питання життя на найбільш наближеному до людини рівні, де це можна зробити найефективніше (відповідно до принципу субсидіарності), а створення базового суб‘єкта місцевого самоврядування - спроможної територіальної громади.

Напрямок і логіка реформи місцевого самоврядування були визначені в Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, затвердженої Урядом 1 квітня 2014 року. З часу затвердження Концепції сформовано базову правову рамку для проведення реформи, яка включає такі основні напрямки: адміністративно-територіальна реформа, фіскальна децентралізація, розширення повноважень органів місцевого самоврядування, реформа державної регіональної політики.

За час реформи в Україні сформовано 705 спроможних об'єднаних територіальних громад, у яких проведені перші місцеві вибори. Таким чином, зараз у «децентралізованій Україні» - у містах обласного значення та ОТГ - проживає понад 67% усього населення, вона охоплює близько 34% території нашої держави. Сьогодні перед Україною стоїть вкрай амбітне, але посильне завдання, яке має бути виконане до чергових місцевих виборів, - завершити перший етап реформи, створити нову територіальну основу для формування органів місцевого самоврядування на базовому та районному рівнях.

Не можуть паралельно існувати модернова «децентралізована» та стара архаїчна України. Уся територія України має бути територією спроможних територіальних громад, що мають уніфіковані повноваження, достатні ресурси та відповідальність перед громадою і державою.

ЦІЛЬ 1 Сформована оптимальна для України система адміністративно-територіального устрою
 1. Завершити розробку і затвердження Перспективних планів формування територій гро­мад усіх областей України.
 2. Удосконалити механізм визнання об’єднаних територіальних громад спроможними за рішенням Кабінету Міністрів України задля недопущення утворення ОТГ, неспромож­них повноцінно виконувати визначені законом повноваження.
 3. Визначити засади формування адміністративно-територіального устрою, умови та по­рядок утворення адміністративно-територіальних одиниць, їх реорганізації через ухва­лення окремого Закону «Про засади адміністративно-територіального устрою України».
 4. Завершити формування адміністративно-територіального устрою шляхом ухвалення законів про затвердження адміністративно-територіального устрою кожної області на основі перспективного плану та утворення громад.

РІШЕННЯ ПРИЙМАЄ: Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

ЦІЛЬ 2 Спроможне місцеве самоврядування, яке здатне здійснювати власні та делеговані повноваження
 1. Розширити базу оподаткування та можливості регулювання ставок місцевих податків і зборів, зокрема податку, пов’язаного з нерухомістю. Перейти до аналогічної формули податку на нерухомість для фізичних осіб, як для юридичних осіб; не визначати розмір площі, що не оподатковується; законодавчо обмежити діапазон для встановлення по­датку, щоб не допустити його надмірності.
 2. Унормувати дохідну частину місцевих бюджетів відповідно до покладених на них видат­кових повноважень.
 3. Вирішити питання поширення юрисдикції органів місцевого самоврядування об’єдна­них територіальних громад на всю територію ОТГ.
 4. Надати право об’єднаним територіальним громадам затверджувати планування тери­торії ОТГ та управляти земельними ресурсами в межах їхньої юрисдикції відповідно до затвердженої планувальної документації.
 5. Надати право органам місцевого самоврядування здійснювати контроль за викорис­танням земельних ресурсів відповідно до затвердженої містобудівної документації.
 6. Підвищити прозорість та ефективність використання бюджетних коштів через запро­вадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів. Запровадити процедури прозорого складання місцевих бюджетів за участі громад­ськості та звітування про виконання бюджету, електронні процедури для допорогових закупівель тощо.
 7. Удосконалити механізм визначення обсягів субвенції на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад та гарантування державою розміру фінансової до­помоги.

РІШЕННЯ ПРИЙМАЄ: Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

ЦІЛЬ 3 Громади беруть участь у вирішенні питань місцевого значення
 1. Запровадити ефективні механізми участі громадян у виробленні органами місцевого самоврядування рішень: місцеві ініціативи, електронні петиції, громадські слухання, за­гальні збори громадян, громадські експертизи, консультативно-дорадчі органи, публіч­ні консультації, громадські бюджети участі.
 2. Забезпечити право територіальних громад на місцевий референдум та визначити коло питань, які можуть розглядатися на місцевому референдумі.
 3. Удосконалити процедуру створення органів самоорганізації населення, визначити чіт­кий порядок надання їм частини повноважень органів місцевого самоврядування, окрім тих, що мають владний характер, а також надання коштів для здійснення зазначених повноважень.

РІШЕННЯ ПРИЙМАЄ: Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

ЦІЛЬ 4 Фінансування регіональної політики забезпечує розвиток та підвищує конкурентоспроможність громад і регіонів
 1. Збільшити розмір Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) до 1,5% Держав­ного бюджету, передбачивши при цьому спрямування 1/3 фонду на реалізацію загаль­нодержавних пріоритетів у регіонах.
 2. Удосконалити механізм розподілу коштів ДФРР, частину з яких спрямувати на фінан­сування реалізації Державної стратегії регіонального розвитку в регіонах на період до 2020 року.
 3. Запровадити прозорий процес відбору проектів органів місцевого самоврядування на фінансування з ДФРР.
 4. Забезпечити моніторинг використання коштів ДФРР, контроль за відповідністю їх при­значення встановленим індикаторам ефективності, систему звітності.
 5. Забезпечити середньострокове бюджетування проектів регіонального розвитку.
 6. Удосконалити процедуру підготовки проектів у межах ДФРР шляхом визначення плано­ваних обсягів коштів для регіонів на наступний рік у січні поточного року.

РІШЕННЯ ПРИЙМАЄ: Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Міністерство ре­гіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

ЦІЛЬ 5 Держава контролює законність діяльності органів місцевого самоврядування
 1. Упорядкувати систему державного нагляду і контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування через ухвалення окремого закону.

РІШЕННЯ ПРИЙМАЄ: Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Експерти групи

 • Ганущак Юрій
 • Лукеря Іван
 • Лациба Максим
 • Орловський Олексій
 • Сергієнко Олександр
 • Солонтай Олександр
 • Ткачук Анатолій
 • Таран Віктор
 • Худик Андрій
 • Третяк Юрій

Законопроекти

Законопроекти групи (24)

ВГОРУ