Менеджер групи

Лукеря Іван
Телефон: 0968558180
ivan.lukerya@gmail.com

Головний експерт групи

Ткачук Анатолій
taf58@ukr.net

Громадські організації:

 • Інститут громадянського суспільства
 • Український незалежний центр політичних досліджень
Проблеми, які має вирішити реформа
Реформа місцевого самоврядування та децентралізації влади передбачає подолання викликів, що стоять перед країною, зокрема: залежність регіонів від центру; інфраструктурна та фінансова слабкість громад; деградація сільських територій; високий рівень дотаційності громад; низький рівень інвестиційної привабливості територій тощо.

Децентралізація – це передача повноважень, ресурсів та компетенції вирішувати основні питання життя на найбільш наближеному до людини рівні, де це можна зробити найбільш ефективно (це є принцип субсидіарності).

Базовим для децентралізації є рівень громад, які повинні виконувати повноваження: дошкільна та базова середня освіта, культура, первинна медицина, охорона правопорядку, комунальні питання, місцева інфраструктура, соціальна допомога, тощо.

Проте передати повноваження можна лише тим, хто здатен ці їх виконувати. Для можливості виконувати передані повноваження, громади мають бути спроможні – організаційно, фінансово, кадрово. Саме тому громади в процесі децентралізації стають значно більшими, об’єднуючи ресурси, заможнішими та краще розвиваються. Наприклад, містечко й навколишні села становитимуть єдину територіальну громаду.

Одночасно з децентралізацією повноважень відбувається фіскальна децентралізація. Це означає, що громада отримуватиме більшу частку сплачених податків і, відповідно, плануватиме бюджет програмно-цільовим способом, що покриватиме потреби на виконання нових повноважень.

Напрямок і логіка реформи місцевого самоврядування були визначені в Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, затвердженої Урядом 1 квітня 2014 року.

Реформа місцевого самоврядування й територіальної організації влади має стояти на трьох стовпах: передача повноважень від центру до найнижчого можливого рівня; відповідно до переданих повноважень мають бути передані фінансові ресурси та забезпечено контроль з боку держави за діяльністю органів місцевого самоврядування.

З часу затвердження Концепції було сформовано базову правову рамку для проведення реформи, ухвалено закони, що відкривають можливості для утворення спроможних громад та співробітництва територіальних громад, було внесено зміни до Податкового та Бюджетного кодексів України (фіскальна децентралізація), затверджено Державну стратегію регіонального розвитку та ухвалено новий Закон «Про державну регіональну політику», запущено процес зміни адміністративно-територіального устрою.

Особливістю децентралізації влади в Україні є те, що одночасно триває процес реформи місцевого самоврядування, територіальної організації виконавчої влади, адміністративно-територіального устрою та державної регіональної політики.

ЦІЛЬ I. Завершене формування оптимальної для України системи адміністративно-територіального устрою
 1. Завершити розробку і затвердження Перспективних планів формування спроможних територіальних громад усіх областей України.

Рішення приймає: Кабінет Міністрів, Міністерство регіонального розвитку.

 1. Зменшити вплив обласних рад на формування перспективних планів формування спроможних територіальних громад.

Рішення приймає: Верховна Рада.

 1. Завершити розробку та затвердити Методику формування госпітальних округів.

Рішення приймає: Кабінет Міністрів, Міністерство охорони здоров’я, Міністерство регіонального розвитку.

 1. Прийняти Постанову Кабінету Міністрів України про склад формування госпітальних округів.

Рішення приймає: Кабінет Міністрів, Міністерство охорони здоров’я, Міністерство регіонального розвитку.

 1. Прийняти Постанову Кабінету Міністрів України про адміністративні округи.

Рішення приймає: Кабінет Міністрів.

 1. Спростити механізм створення об’єднаних територіальних громад шляхом запровадження механізму приєднання територіальних громад.

Рішення приймає: Верховна Рада.

 1. Запровадити механізм визнання об’єднаних територіальних громад спроможними за рішенням Кабінету Міністрів України.

Рішення приймає: Верховна Рада.

 1. Унормувати питання щодо повноважень районної ради та районної державної адміністрації в районах, де створені об’єднані територіальні громади.

Рішення приймає: Верховна Рада.

 1. Визначити засади формування адміністративно-територіального устрою, умови та порядок утворення адміністративно-територіальних одиниць, їх реорганізації, статус поселень, порядок найменування і перейменування поселень та адміністративно-територіальних одиниць через ухвалення окремого закону.

Рішення приймає: Верховна Рада.

ЦІЛЬ ІІ. Місцеве самоврядування забезпечене матеріальними, фінансовими та організаційними ресурсами для здійснення власних і делегованих повноважень
 1. Розширити базу оподаткування та можливості регулювання ставок по місцевих податках і зборах, зокрема податку, пов'язаному з нерухомістю. Перейти до європейської формули податку на нерухомість при встановленні ставки податку без встановлення пільг на площу, яка не оподатковується.

Рішення приймає: Верховна Рада.

 1. Унормувати дохідну частину місцевих бюджетів відповідно до покладених на них видаткових повноважень.

Рішення приймає: Верховна Рада.

 1. Вирішити питання поширення юрисдикції органів місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад на території поза населеними пунктами.

Рішення приймає: Верховна Рада.

 1. Надати об’єднаним територіальним громадам право затверджувати схему планування території ОТГ та управляти земельними ресурсами в межах їх юрисдикції відповідно до затвердженої планувальної документації.

Рішення приймає: Верховна Рада.

 1. Надати право органам місцевого самоврядування здійснювати контроль за використанням земельних ресурсів відповідно до затвердженої містобудівної документації

Рішення приймає: Верховна Рада.

 1. Підвищити прозорість та ефективність використання бюджетних коштів через запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів. Запровадити процедури прозорого складання місцевих бюджетів за участі громадськості та звітування про виконання бюджету, електронні процедури для допорогових закупівель тощо.

Рішення приймає: Міністерство регіонального розвитку.

 1. Передбачити в бюджеті на 2017-й та наступні роки кошти на підтримку розвитку інфраструктури в об’єднаних територіальних громадах.

Рішення приймає: Верховна Рада.

ЦІЛЬ ІІІ. Громади беруть участь у вирішенні питань місцевого значення
 1. Запровадити ефективні механізми участі громадян у виробленні органами місцевого самоврядування рішень: місцеві ініціативи, громадські слухання, загальні збори громадян, електронні петиції, проведення громадської експертизи, утворення консультативно-дорадчих органів.

Рішення приймає: Верховна Рада.

 1. Забезпечити право територіальних громад на місцевий референдум та визначити питання, які можуть розглядатись на місцевому референдумі.

Рішення приймає: Верховна Рада.

 1. Удосконалити процедуру утворення органів самоорганізації населення, визначити чіткий порядок надання їм частини повноважень органів місцевого самоврядування за винятком тих, що мають владний характер, а також надання коштів для здійснення зазначених повноважень.

Рішення приймає: Верховна Рада.

ЦІЛЬ ІV. Фінансування регіональної політики забезпечує розвиток та підвищує конкурентоспроможність громад і регіонів
 1. Збільшити розмір Державного фонду регіонального розвитку до 1,5% Державного бюджету.

Рішення приймає: Верховна Рада.

 1. Удосконалити механізм розподілу коштів Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР), частину яких спрямувати на фінансування реалізації Державної стратегії регіонального розвитку в регіонах на період до 2020 року.

Рішення приймає: Верховна Рада, Міністерство регіонального розвитку.

 1. Запровадити прозорий процес відбору проектів органів місцевого самоврядування на фінансування з Державного фонду регіонального розвитку.

Рішення приймає: Кабінет Міністрів, Міністерство регіонального розвитку.

 1. Забезпечити моніторинг використання коштів ДФРР, контроль за відповідністю їх призначення встановленим індикаторам ефективності, систему звітності.

Рішення приймає: Кабінет Міністрів, Міністерство регіонального розвитку.

 1. Забезпечити середньострокове бюджетування проектів регіонального розвитку.

Рішення приймає: Кабінет Міністрів, Верховна Рада.

ЦІЛЬ V. Місцеве самоврядування надає доступні та якісні публічні послуги
 1. Передати органам місцевого самоврядування функції з архітектурно-будівельного контролю.

Рішення приймає: Кабінет Міністрів, Міністерство регіонального розвитку.

 1. Передати органам місцевого самоврядування функції з реєстрації місця проживання, реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, громадських об’єднань, надання відомостей із Державного земельного кадастру, здійснення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Рішення приймає: Кабінет Міністрів, Міністерство юстиції.

 1. Забезпечити контроль за законністю актів органів місцевого самоврядування з боку місцевих державних адміністрацій вищого рівня.

Рішення приймає: Верховна Рада, Кабінет Міністрів.

 1. Забезпечити систему розпуску органів місцевого самоврядування у випадку бездіяльності чи прийняття рішень, які становлять загрозу безпеці країни, її територіальній цілісності.

Рішення приймає: Верховна Рада.

Експерти групи

 • Ганущак Юрій
 • Лукеря Іван
 • Лациба Максим
 • Орловський Олексій
 • Сергієнко Олександр
 • Солонтай Олександр
 • Ткачук Анатолій
 • Таран Віктор
 • Худик Андрій

Законопроекти

Законопроекти групи (23)

ВГОРУ