Менеджер групи

Сорока Сергій
Телефон: 0503524564
sergii.soroka@gmail.com

Головний експерт групи

Коліушко Ігор
klio@pravo.org.ua

Громадські організації:

 • Центр політико-правових реформ
 • Творчий центр ТЦК
Проблеми, які має вирішити реформа

Уряд України має низьку інституційну спроможність формувати і впроваджувати послідовну державну політику. Переважно робота Кабміну зосереджена на «гасінні пожеж», практика аналізу державної політики (policy analysis), моніторинг ризиків та проблем у міністерствах відсутні; виконавча влада працює лише у форматі «доручень згори», а не ініціативи. У роботі Уряду широко використовується процедура «невідкладних випадків», відповідно до якої, проекти урядових актів ухвалюються без попереднього розгляду урядовим комітетом, без міжвідомчого погодження і без публічних консультацій, без правової та антикорупційної експертиз.На державній службі спостерігається надвисока плинність кадрів, низький рівень оплати праці, непрозорий добір на посади, особливо вищого рівня, що супроводжується непотизмом; політичний вплив на державних службовців, низька вмотивованість до роботи. Для вирішення цих проблем було ухвалено Закон «Про державну службу», який набув чинності 1 травня 2016 року, проте від якості його впровадження залежить, чи справді проблеми зникнуть. Ключові виклики на шляху втілення закону – це підвищення престижності державної служби, гарантування рівності доступу до державної служби, прозорий механізм прийняття на державну службу, ефективні механізми запобігання корупції у публічному секторі. Крім того, потребують захисту принципові положення закону, адже різні суб’єкти законодавчої ініціативи можуть бути зацікавлені у їх вихолощенні.

В Україні, як посттоталітарній країні, під час підготовки адміністративних актів заведено керуватися насамперед потребами органів влади і досі не передбачено належних механізмів врахування законних інтересів приватних осіб. Через те, що органи публічної адміністрації не залучають заінтересованих осіб до прийняття рішень, не гарантують громадянам право бути вислуханим та право доступу до матеріалів справи, не обґрунтовують своїх рішень і т.д. – громадяни та бізнес незахищені від свавілля чиновників. В основу змін має лягти принцип «більше прав та можливостей громадянам і бізнесові як одержувачам адміністративних послуг і більше зобов’язань та відповідальності тим, хто їх надає». У країнах Європи такий захист від свавілля чиновників встановлює загальна адміністративна процедура, яка законодавчо описує порядок підготовки рішень (адміністративних актів), права чиновника й громадянина.

Під час отримання адміністративних послуг громадяни стикаються з непрозорістю встановлених цін (плати), незаконними поборами за одні адмінпослуги, в той час, як інші є взагалі безкоштовними. Багато цін на адміністративні послуги не переглядалися з часів видання Декрету про державне мито 1993 року. Крім того, найпопулярніші адміністративні послуги (реєстрація актів цивільного стану, видача посвідчень водія, паспорти та ін.) досі неможливо отримати в Центрах надання адміністративних послуг, натомість їх продовжують надавати різні (розпорошені) міністерства й державні служби.

ЦІЛЬ I. Інституційноспроможний Уряд здатен впроваджувати реформи
 1. Запровадити ефективні та прозорі процедури підготовки урядових рішень: оприлюднення проектів рішень, засідання урядових комітетів, публічні консультації, скасувати процедуру невідкладних рішень.

Рішення приймає: Кабінет Міністрів.

 1. Створити інституційноспроможні міністерства через утворення нових департаментів, які впроваджують конкретну державну політику.

Рішення приймає: Кабінет Міністрів.

ЦІЛЬ ІI. Сформований вищий корпус державної служби на центральному рівні
 1. Визначити механізми, джерела та схеми посадових окладів для новонабраних держслужбовців.

Рішення приймає: Кабінет Міністрів.

 1. Не допустити змін до Закону «Про державну службу», що спотворять його суть.

Рішення приймає: Верховна Рада.

 1. Сформувати авторитетну і доброчесну Комісію з питань вищого корпусу державної служби.

Рішення приймає: Громадські організації, Кабінет Міністрів.

 1. Обрати на конкурсі та призначити державних секретарів міністерств, відповідно до Закону «Про державну службу».

Рішення приймає: Комісія з питань вищого корпусу державної служби, Кабінет Міністрів.

ЦІЛЬ IІІ. Найпопулярніші адміністративні послуги делеговані місцевому самоврядуванню та/або надаються через ЦНАПи, а їх оплата законодавчо врегульована
 1. Законодавчо врегулювати відносини щодо оплати адміністративних послуг.

Рішення приймає: Верховна Рада.

 1. Повноцінно впровадити закони про децентралізацію адмінпослуг із реєстрації місця проживання, бізнесу, нерухомості.

Рішення приймає: Кабінет Міністрів.

 1. Передати адміністративні послуги з реєстрації актів цивільного стану від Мін'юсту – громадам.

Рішення приймає: Кабінет Міністрів, Міністерство юстиції.

 1. Законодавчо забезпечити доступність і зручність в користуванні новим паспортом (ID-карткою).

Рішення приймає: Верховна Рада.

 1. Передати обладнання для роботи з паспортами від Державної міграційної служби – органам самоврядування і ЦНАПам.

Рішення приймає: Міністерство внутрішніх справ.

 1. Передати адміністративні послуги з реєстрації автомобілів та видачі посвідчень водія від МВС – громадам.

Рішення приймає: Міністерство внутрішніх справ.

 1. Змінити порядок реєстрації місця проживання з дозвільного на декларативний.

Рішення приймає: Кабінет Міністрів.

ЦІЛЬ ІV. Законодавчо врегульовані взаємовідносини особи і публічної адміністрації, що захищають громадян від свавілля чиновників
 1. Досягти консенсусу між гілками влади щодо запровадження адміністративної процедури, що відповідатиме міжнародним стандартам.
 2. Законодавчо врегулювати адміністративну процедуру.

Рішення приймає: Верховна Рада.

Додаткова інформація

Експерти групи

 • Бродський Денис
 • Балабанюк Жанна
 • Виговський Микола
 • Коліушко Ігор
 • Калініченко Ольга
 • Купрій Володимир
 • Рибій Мар’яна
 • Сорока Сергій
 • Тимощук Віктор
 • Філіповський Віктор
 • Школьний Євген
 • Янкіна Людмила
 • Гевко Андрій

Законопроекти

Законопроекти групи (9)

Законопроекти, що загрожують реформі (1)

ВГОРУ