Lead expert

Чорний Руслан
cherniy@finmaidan.com
Мельничук Віталій
melnychuk9@gmail.com

Громадські організації:

 • Центр економічної стратегії
 • Інститут економічних досліджень та політичних консультацій
 • Українська федерація убезпечення
 • Інститут соціально-економічної трансформації
Проблеми, які має вирішити реформа

У фінансовій системі України затягнувся етап очищення та трансформації від фінансових репресій до фінансової лібералізації, через який проходили в той чи інший період банківські та небанківські фінансові системи майже всіх країн, що трансформувалися.Ми очікуємо, що до 2020 року будуть створені передумови стабільного розвитку економіки України, основою якого є перетворення фінансового сектора України у конкурентоспроможне середовище з інвестиційно-інноваційним кліматом. Передовсім розглядаємо три великих сектори фінансового ринку України: банківський сектор, фондовий ринок та страховий сектор.

Основними проблемами на серединних та кінцевих етапах трансформації для банківських систем, які поділяє й український банківський сектор, за визначенням Світового Банку є такі:

 • Слабке кредитування, великі кредити державному сектору, фінансово-промисловим групам та «клієнтам із добрими зв’язками», через що сформувався великий обсяг поганих кредитів;
 • Досі велика роль державних банків, які або кредитують своїх «традиційних» клієнтів або «клієнтів із добрими зв’язками»;
 • Лібералізація банківських ліцензій привела до появи кишенькових банків, які займаються кредитуванням пов’язаних осіб або «відмиванням» грошей;
 • Закритість фінансового ринку дозволила локальним елітам зберегти або збільшити свій економічний та політичний вплив, а система державного гарантування вкладів забезпечила їм безперешкодний доступ до депозитних ресурсів;
 • У той самий час, стримується розвиток середовища для виникнення локального ринку капіталу (акціонерного та боргового) – необхідно створити нормативну рамку та забезпечити фактичну імплементацію процедури банкрутства, посилити захист міноритарних акціонерів, закріпити правила поведінки учасників ринку.

Поряд із реформами, спрямованими на вирішення окреслених проблем, Україна потребує приведення практик на ринку пенсійного забезпечення й страхування до світових норм.

Баланси страховиків потребують очищення від проблемних активів, резерви за ризиками формуються невчасно та не в повному обсязі, що є наслідком невпровадження ефективного нагляду за страховим сектором на основі принципів IAIS та Solvency II;

Потребує запровадження накопичувальна система пенсійного забезпечення. Як наслідок затягування, обсяги довгострокових інвестицій в економіку України за рахунок довгострокових резервів страховиків залишається надзвичайно низьким.

Не створені передумови для захисту сільгоспвиробників шляхом розвитку агрострахування. Не створені передумови для добровільного медичного страхування, як наслідок обмежено можливості громадян України на добровільних засадах забезпечувати себе медичним захистом.

Потребує посилення захист прав споживачів послуги зі страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, особливо в частині надзвичайно низьких компенсаційних виплат за нанесення шкоди життю, здоров’ю та працездатності потерпілих у ДТП.

ЦІЛЬ I. Стабільна і прозора банківська система, що має високий рівень довіри та виконує основні функції: збереження, накопичення, фінансове посередництво й забезпечення розрахунків в економіці
 1. Забезпечити прозору та контрольовану роботу Національного банку через формування доброчесної та фахової Ради НБУ – забезпечить належний ступінь нагляду на діяльністю регулятора.

Рішення приймає: Верховна Рада, Президент.

 1. Відновити довіру до банківської системи та оздоровити кредитування через удосконалення прозорості структури власності та фінансової звітності банків, удосконалення системи гарантування вкладів, створення додаткових можливостей диверсифікації активів.

Рішення приймає: Верховна Рада, Міністерство фінансів, Національний банк.

 1. Сприяти зниженню проблемних активів - законодавчо забезпечити належний рівень захисту прав кредиторів та споживачів фінансових послуг, врегулювати питання проблемної заборгованості та визначити процедуру банкрутства фізичних осіб.

Рішення приймає: Верховна Рада.

 1. Визначити чіткі функції та роль державних банків у країні, забезпечити якісне корпоративне управління та створення незалежних наглядових рад в державних банках та/або приватизацію державних банків.

Рішення приймає: Верховна Рада, Міністерство фінансів.

ЦІЛЬ II. Лібералізовано рух капіталу та доступ українських економічних агентів до іноземних ринків капіталу та фінансових послуг, а також доступ іноземних банків та фінансових компаній на український ринок
 1. Визначити на законодавчому рівні мету та цілі валютної політики.

Рішення приймає: Верховна Рада, Національний банк, Кабінет Міністрів.

 1. Забезпечити вільний рух капіталу з країнами Європейського Союзу та Організації економічного співробітництва і розвитку.

Рішення приймає: Верховна Рада, Національний банк, Кабінет Міністрів.

 1. Спростити доступ до ринків фінансових послуг.

Рішення приймає: Верховна Рада, Міністерство фінансів, Національний банк, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

ЦІЛЬ III. Розбудовано прозорий класичний європейський страховий ринок
 1. Законодавчо забезпечити створення прозорого ринку страхових послуг.

Рішення приймає: Верховна Рада, Міністерство фінансів, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

 1. Дослідити доцільність утворення системи гарантування вкладів для накопичувальних видів страхування життя як захист права власності людини.

Рішення приймає: Верховна Рада, Міністерство фінансів, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

ЦІЛЬ IV. Модернізована пенсійна система, в якій працюють три рівні пенсійного забезпечення
 1. Збалансувати солідарну систему державного пенсійного забезпечення, зробивши розмір пенсій залежним від внесків, пенсійний вік – економічно обґрунтованим, а Пенсійний фонд – інституційно спроможним і прозорим.

Рішення приймає: Верховна Рада, Міністерство соціальної політики, Міністерство фінансів.

 1. Запровадити накопичувальну систему загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.

Рішення приймає: Верховна Рада, Міністерство соціальної політики, Міністерство фінансів.

 1. Створити умови для розвитку недержавного пенсійного забезпечення через запровадження стимулів для юридичних і фізичних осіб та впровадження європейських стандартів врядування, прозорості й надійності в недержавних пенсійних фондах.

Рішення приймає: Верховна Рада, Міністерство соціальної політики, Міністерство фінансів.

ЦІЛЬ V. Вдосконалене інституційне регулювання фінансового ринку
 1. Комплексно впровадити європейські стандарти нагляду та регулювання на ринках капіталу, створити сприятливе правове поле для розвитку фінансового сектора в частині доступу до інформації, прозорих правил поведінки на ринку, що сприяли б його надійності та стабільності, захисту прав міноритарних акціонерів та вдосконалення процедури банкрутства.

Рішення приймає: Верховна Рада, Міністерство фінансів, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

 1. Удосконалити систему хеджування, створення цивілізованого ринку похідних фінансових інструментів – деривативів.

Рішення приймає: Верховна Рада, Міністерство фінансів, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Group experts

TOP