Lead expert

Дубровський Володимир
vlad.dubrovskiy1@gmail.com

Громадські організації:

 • Центр економічної стратегії
 • Центр демократії та верховенства права
 • Інститут економічних досліджень та політичних консультацій
 • CASE-Ukraine
 • Інститут соціально-економічної трансформації
 • Асоціація податкових консультантів
Проблеми, які має вирішити реформа

Податкова система України характеризується такими негативними рисами:Система адміністрування податків є складною. 2015 року на підготовку й подання звітності та сплату податків в Україні в середньому витрачали 350 год. В Європі та Центральній Азії – 232,7 год., у країнах ОЕСР – 176,6 год., за даними Doing Business.

 • Податкові органи уражені корупцією: 26,7% підприємств стикалися з нею в податкових органах, за даними дослідження «Рівень сприйняття корупції очима бізнесу», що проводили ТІ-Україна, Gfk, PwC та ПриватБанк 2015 року.
 • Рівень перерозподілу валового внутрішнього продукту через публічні фінанси є надмірним.
 • Дискреція робить платежі непередбачуваними, створює можливості для корупції та спотворює конкуренцію.

Проблеми на інституційному рівні. Державна фіскальна служба виконує низку невластивих їй функцій. Зокрема, розробляє податкову політику й законопроекти, надає офіційні роз'яснення щодо застосування законодавства тощо. Звідси випливають широкі дискреційні повноваження на трактування законодавства і застосування репресивних дій стосовно платників, що призводить до високого рівня корупції.

Проблеми на рівні адміністрування податків. Часті зміни в законодавстві, що супроводжуються відсутністю своєчасного методичного, консультаційного і технічного забезпечення, призводять до помилок, і, відповідно – до штрафних санкцій, та погіршують становище платників податків. Норми податкового законодавства – суперечливі й заплутані, тому потребують систематизації. Податківці мають можливість дискреційно (вибіркового) застосовувати законодавство для різних платників податків. Крім того, офіційні роз’яснення часто викривлюють чинне законодавство, суперечать йому або не відповідають сутності господарських операцій. Законодавчі акти містять норми непрямої дії. Як наслідок – значна кількість питань у сфері оподаткування регулюється підзаконними актами.

Проблеми на макроекономічному рівні. Високий рівень податкового навантаження тісно пов’язаний із надмірним перерозподілом валового внутрішнього продукту через публічні фінанси.

Проблеми в кількості та структурі податків. Структура податків не відповідає національним особливостям та цілям розвитку. Зокрема, занадто велику роль, як для країни, що потерпає від системної корупції, грають прямі податки (оподаткування праці), водночас роль податків на майно та землю (податки на капітал) – незначна. Порядок сплати окремих податків часто призводить до необхідності їх авансової сплати, переплати чи замороження частини обігових коштів підприємства.

ЦІЛЬ I. Проста, прозора та передбачувана податкова система, що вимагає мінімальних затрат часу для розрахунку і сплати податків
 1. Створити прозорий механізм відшкодування ПДВ через запровадження єдиного реєстру заявок на відшкодування ПДВ.

Рішення приймає: Верховна Рада, Міністерство фінансів.

 1. Вдосконалити адміністрування ПДВ для зменшення вимивання обігових коштів підприємств через запровадження подвійного овердрафту, збільшення періоду для реєстрації податкових накладних тощо.

Рішення приймає: Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Міністерство фінансів.

 1. Продовжити зниження податкового навантаження на фонд оплати праці.

Рішення приймає: Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Міністерство фінансів.

 1. Перейти до оподаткування розподіленого прибутку – податок на виведений капітал, компенсувавши втрати бюджету за рахунок удосконалення оподаткування майна підприємств.

Рішення приймає: Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Міністерство фінансів.

 1. Вдосконалити оподаткування майна підприємств, зменшивши його дискреційність.

Рішення приймає: Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Міністерство фінансів.

 1. Запровадити єдиний рахунок для сплати податків, окрім ПДВ.

Рішення приймає: Верховна Рада, Міністерство фінансів.

 1. Запровадити електронні сервіси для платників податків: електронний кабінет, електронний реєстр чеків, реєстр акцизних марок.

Рішення приймає: Верховна Рада, Міністерство фінансів.

 1. Заборонити відкриття кримінальних проваджень відносно платників податків до узгодження податкових зобов'язань і фактичної несплати узгоджених податкових зобов'язань до бюджету, з метою зниження корупційного тиску.

Рішення приймає: Верховна Рада.

 1. Підвищити рівень відкритості ДФС через оприлюднення зведеної інформації щодо платників податків та діяльності служби.

Рішення приймає: Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Міністерство фінансів.

 1. Змінити моделі пільг зі сплати ПДВ та місцевих податків і зборів – впровадити модель адресної допомоги малозабезпеченим замість пільг при нарахуванні.

Рішення приймає: Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Міністерство фінансів

 1. Впровадити нові форми оподаткування фізичних осіб-підприємців (патенти), що спростять їм реєстрацію, облік, оподаткування, звітність і припинення підприємницької діяльності.

Рішення приймає: Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Міністерство фінансів.

 1. Заборонити контролюючим органам скасування сум податкового кредиту за формальними ознаками, перегляд розмірів та причин стягування штрафів.

Рішення приймає: Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Міністерство фінансів.

 1. Удосконалити механізми трансфертного ціноутворення, підготувати заходи щодо деофшоризації.

Рішення приймає: Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Міністерство фінансів.

 1. Заборонити контролюючим органам розривати договори про визнання електронних документів в односторонньому порядку (чи обмежити таку можливість).

Рішення приймає: Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Міністерство фінансів.

ЦІЛЬ II. Рівень перерозподілу ВВП через державний сектор не перевищує 37% і створює можливості для сталого економічного зростання
 1. Провадити фіскальну політику, спрямовану на зниження видатків державного сектора по відношенню до ВВП до 37% в середньостроковому періоді.

Рішення приймає: Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Міністерство фінансів.

 1. Впровадити фіскальні правила, що обмежать частку перерозподілу ВВП через публічні фінанси.

Рішення приймає: Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Міністерство фінансів.

 1. Оптимізувати структуру та розмір видатків бюджету 2017 року.

Рішення приймає: Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Міністерство фінансів.

 1. Запровадити практику повноцінного середньострокового бюджетного планування.

Рішення приймає: Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Міністерство фінансів.

 1. Завершити верифікацію соціальних виплат і пенсій для підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів.

Рішення приймає: Кабінет Міністрів, Міністерство фінансів.

 1. Реформувати Фонди соціального страхування видатків сектора державного управління, зокрема скасувати загальнообов’язкове соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві.

Рішення приймає: Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Міністерство фінансів.

 1. Реформувати бюджетний процес, зокрема удосконалити програмно-цільовий метод фінансування.

Рішення приймає: Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Міністерство фінансів.

ЦІЛЬ III. Державна фіскальна служба перетворена на сервісну службу
 1. Розмежувати між окремими інституціями нормотворчу, сервісну та контрольну функції, які виконує Державна фіскальна служба.

Рішення приймає: Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Міністерство фінансів.

 1. Позбавити ДФС невластивих правоохоронних функцій та функцій формування державної політики.

Рішення приймає: Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Міністерство фінансів.

 1. Ліквідувати податкову міліцію і створити окремий державний орган фінансових розслідувань (фінансову поліцію).

Рішення приймає: Кабінет Міністрів, Міністерство фінансів.

 1. Розробити і впровадити показники ефективності (KPI) для більш обґрунтованого оцінювання діяльності ДФС.

Рішення приймає: Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Міністерство фінансів.

 1. Посилити відповідальність держави перед платниками податків за завдані збитки внаслідок неправомірних дій чи бездіяльності, зокрема шляхом постійного моніторингу роз’яснень, перевірочної та судової практик.

Рішення приймає: Верховна Рада, Міністерство фінансів.

 1. Запровадити механізм виключення конфлікту інтересів під час здійснення перевірочних заходів у разі наявності родинних зв’язків між посадовими особами контролюючих органів та платників податків.

Рішення приймає: Верховна Рада, Міністерство фінансів.

 1. Врегулювати можливість скасування результатів перевірки у разі виявлення порушень під час її призначення та/або проведення.

Рішення приймає: Верховна Рада, Міністерство фінансів.

 1. Обмежити права контролюючих органів щодо направлення платникам податків необґрунтованих запитів.

Рішення приймає: Верховна Рада, Міністерство фінансів.

Додаткова інформація
Дослідження: Як удосконалити податок на нерухоме майно Дослідження - реформа оподаткування доходів підприємств
Дослідження - проблеми відшкодування ПДВ
Концепція податкової реформи групи РПР на 2016 рік
Проблеми української податкової системи та шляхи їх вирішення (2015 рік)
Законопроекти в сфері оподаткування та соціального страхування, підготовлені за участю експертів Реанімаційного пакету реформ (2015 рік)
“Концепція змін щодо податку на прибуток групи “Податкова реформа РПР (2014 рік)”
Податкова Реформа Концепція групи “Податкова реформа РПР (2014 рік)”
Концепція змін щодо податку на додану вартість групи “Податкова реформа РПР (2014 рік)”
Загальна концепція податкової реформи групи РПР
Аналітична записка: питання підпорядкування нової Фінансової поліції (Служби фінансових розслідувань)
Аналітична записка: Як зменшити можливості для ухилення від сплати податків при імпорті та продажі товарів, зокрема через зловживання спрощеною системою оподаткування?
Позиція експертів РПР щодо пенсійного забезпечення працівників шкідливих професій
Аналітична робота щодо оцінки переваг і недоліків різних варіантів зменшення можливостей для ухилення від оподаткування при імпорті та продажі товарів
Порівняльний аналіз фіскального ефекту від застосування інструментів ухилення-уникнення оподаткування в Україні
Порівняльний аналіз оподаткування фондів заробітної плати та видатків бюджету в окремих країнах СНД, ЄС, Азії, Латинської Америки
 

Group experts

Draft laws

Drafts laws (19)

TOP