Group manager

Ливч Дмитро
Phone: +38 (063) 684-49-88
lyvchdmytro@gmail.com

Lead expert

Вишлінський Гліб
hlib.vyshlinsky@ces.org.ua

Громадські організації:

 • Центр економічної стратегії
 • Інститут економічних досліджень та політичних консультацій
 • CASE-Ukraine
 • Центр сприяння реформам
 • EasyBusiness
 • Український Центр Європейської Політики
Проблеми, які має вирішити реформа
Українська економіка переживає одну з найбільших криз у своїй історії, що пов’язано з агресією Російської Федерації. Воєнні дії на сході країни та анексія Криму позбавили країну близько 15% її економічного потенціалу. Позначилася і торгова війна, яку веде Росія, блокуючи експорт не тільки в РФ, а й транзитні потоки до інших країн. Слабкі сировинні ринки також істотно впливають на економіку України, яка історично була орієнтована на експорт сировинної продукції.Наслідки могли би бути помірніші в разі активних реформ упродовж 25 років. Не менше, ніж від воєнних дій, Україна щорічно потерпає від високої зарегульованості бізнесу, дорогих і забюрократизованих процедур, обтяжливого та корумпованого контролю з боку держави, надмірної частки активів та підприємств у володінні держави, викривленої конкуренції, незахищеності інвесторів, низького розвитку інституцій, недостатності інфраструктури тощо.

У міжнародних економічних рейтингах Україна стабільно посідає непривабливі місця. В рейтингу Doing Business-2016 Україна посіла 83-тє місце, в рейтингу економічної свободи – 162-ге, за рейтингом глобальної конкурентоспроможності – 79-те місце.

Економічні й політичні умови, що створилися після Революції Гідності та воєнних дій, разом із зобов’язаннями в рамках Угоди про асоціацію з ЄС, та програми МВФ створюють величезний потенціал реформування в економічній сфері. Ключовими напрямками реформування є продовження дерегуляції, розвиток малого й середнього бізнесу, цілеспрямований розвиток конкуренції, приватизація та вдосконалення управління державною власністю, розвиток експорту та інші.

Діяльність державних підприємств потребує підвищення ефективності. Проблема зумовлена частими випадками політичного втручання в управління, а також гальмуванням впровадження стандартів корпоративного управління, реструктуризації та реорганізації. Управління державною власністю розпорошене між різними державними органами, що сприяє корупції та невисокій ефективності підприємств. Потребує проведення максимально масштабна, швидка і прозора приватизація.

Окремим завданням є гармонізація українського законодавства із європейським у відповідності до Угоди про асоціацією між Україною та ЄС. Угода залишається ефективним інструментом для проведення комплексних реформ, які мають враховувати європейські норми, вимоги та стандарти, а також кращі практики євроінтеграційного поступу інших країн. Зокрема, перед законодавцями стоїть завдання вдосконалити роботу митниці з метою сприяння розвитку двосторонньої міжнародної торгівлі, вдосконалити національне антимонопольне та харчове законодавство, а також технічне регулювання згідно з європейськими практиками, створити прозорі правила в енергетичному секторі та побудувати систему ринкового нагляду.

Усі ці напрямки відображені в більшості програмних документах – як міжнародних, так і внутрішньоукраїнських (Стратегія 2020, Коаліційна угода, План пріоритетних дій Уряду), – але якісне їх втілення потребує залучення експертів та адвокатування в уряді й парламенті.

Також потребують розробки та впровадження програми розвитку конкуренції, особливо впровадження конкурентного нейтралітету, програми розвитку малого та середнього бізнесу, незалежні оцінювання бізнес-клімату в Україні.

ЦІЛЬ I. Значно спрощені та нормалізовані умови ведення бізнесу в Україні
 1. Скасувати необґрунтовані регуляторні обмеження. Продовжити дерегуляцію господарської діяльності й підвищення привабливості українських ринків для вітчизняних та іноземних інвесторів, зокрема через виконання Плану дерегуляції, дорожньої карти Doing Business, проведення rolling review українського законодавства.

Рішення приймає: Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Міністерство економічного розвитку і торгівлі.

 1. Законодавчо обмежити неправомірний вплив контрольних органів на бізнес, скоротити кількість і тривалість перевірок, забезпечити прозорість процедур перевірки, запровадити публічну інтегровану базу перевірок, ввести поняття презумпції невинуватості бізнесу та превалювання суттю над формою, забезпечити використання ризик-орієнтованого контролю.

Рішення приймає: Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Міністерство економічного розвитку і торгівлі, Міністерство фінансів.

 1. Усунути розбіжності та неоднозначні норми законодавства, що породжують бюрократію та корупцію у дозвільній сфері, сферах контролю та інших. Усунути дублювання між дозвільною системою та системою надання адміністративних послуг.

Рішення приймає: Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Міністерство економічного розвитку і торгівлі.

 1. Законодавчо забезпечити діяльність саморегулювальних організацій, створити умови для запровадження інститутів саморегулювання бізнесу і його залучення в процеси управління та прийняття державних рішень.

Рішення приймає: Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Міністерство економічного розвитку і торгівлі.

 1. Розширити застосування та підвищити якість аналізу регуляторного впливу, впровадити норми «sunset provision» для регуляторних актів та поняття регуляторного циклу.

Рішення приймає: Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Міністерство економічного розвитку і торгівлі.

ЦІЛЬ IІ. Дієва програма розвитку конкуренції
 1. Створити ефективні суміжні з природними монополіями ринки. Мінімізувати державні преференції для монополій (субсидіювання, податкові пільги, доступ до дешевого фінансування), забезпечити рівність доступу учасників суміжних ринків до товарів або послуг природних монополій.

Рішення приймає: Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Міністерство економічного розвитку і торгівлі.

 1. Підвищити ефективність роботи Антимонопольного комітету України (АМКУ), привести його діяльність у відповідність до європейських стандартів та положенню Угоди про асоціацію з ЄС. Ввести систему пріоритетності справ АМКУ відповідно до ризику спотворення конкуренції на ринках, підвищити бар’єр для їхнього розгляду. Запровадити прозорий та зрозумілий механізм нарахування штрафів за порушення антимонопольного законодавства. Обмежити можливості для зловживань та сприяти запобіганню порушень. Надання судам повноважень переглядати розмір штрафу АМКУ.

Рішення приймає: Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Міністерство економічного розвитку, Антимонопольний комітет.

 1. Зміцнити незалежність регуляторів. Запровадження неполітизованого і прозорого нагляду на ринках, на яких присутні природні монополії (наприклад, ринок енергетики та комунальних послуг).

Рішення приймає: Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Міністерство енергетики, Міністерство регіонального розвитку.

 1. Запровадити конкурентний нейтралітет. Створити рівні правила гри для державних і приватних підприємств.

Рішення приймає: Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Міністерство економічного розвитку і торгівлі, Антимонопольний комітет.

ЦІЛЬ ІIІ. Доступна та якісна інфраструктура для економічних суб’єктів
 1. Забезпечити простоту процедур доступу до комунальних мереж та земельних ресурсів. Спростити процедури під'єднання до мереж постачання електроенергії та газу, зокрема знизити вартість і пришвидшити строки під'єднання. Спростити процедури виділення земельних ділянок для реалізації інфраструктурних проектів. Змінити методологію тарифу на використання інфраструктури на модель, що стимулюватиме інвестиції.

Рішення приймає: Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Міністерство економічного розвитку, Міністерство регіонального розвитку, Міністерство енергетики.

 1. Підвищити доступність транспортної інфраструктури та її якість. Дерегулювати перевезення внутрішніми водними шляхами. Надати приватним перевізникам доступ до залізничної інфраструктури. Перейти до деполітизованої моделі фінансування автомобільних доріг. Змінити моделі утримання доріг шляхом переходу до договорів обслуговування покриття доріг та гарантійного ремонту автошляхів, замість ремонту.

Рішення приймає: Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Міністерство інфраструктури, Міністерство економічного розвитку.

 1. Виробити дієву модель функціонування індустріальних парків, яка спричинить оптимізацію держвидатків на розвиток інфраструктури і скорочення адміністративних витрат при входженні на ринок.

Рішення приймає: Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Міністерство економічного розвитку, Міністерство регіонального розвитку.

 1. Досягти повної публічності та доступності даних про інфраструктуру.

Рішення приймає: Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Міністерство інфраструктури.

 1. Забезпечити простоту і доступність під’єднання до мереж зв’язку та радіомереж.

Рішення приймає: Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Міністерство інфраструктури.

 1. Забезпечити умови для широкомасштабного використання механізмів державно-приватного партнерства та концесії в розвитку інфраструктури.

Рішення приймає: Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Міністерство економічного розвитку.

ЦІЛЬ ІV. Ефективне та некорумповане управління державною власністю
 1. Провести максимально масштабну, швидку і прозору приватизацію.

Рішення приймає: Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Міністерство економічного розвитку, Фонд державного майна.

 1. Централізувати функцію державної власності в одному органі (тобто передати здійснення прав акціонера у тих підприємствах, які не буде приватизовано, до цього органу). Для цього реформувати Фонд державного майна (створити незалежну наглядову раду, запровадити професійний менеджмент, поставити чіткі завдання перед менеджментом, запровадити прозору звітність і відповідальність наглядової ради та менеджменту) або створити новий Фонд національного добробуту за тими ж принципами.

Рішення приймає: Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Міністерство економічного розвитку.

 1. Реформувати корпоративне управління в державних підприємствах, які не будуть приватизовані: усунути політичне втручання, створити незалежні наглядові ради, запровадити професійний менеджмент.

Рішення приймає: Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Міністерство економічного розвитку.

 1. Запровадити професійне, деполітизоване управління державними активами через відкритість реєстрів, створення наглядових рад та інші механізми.

Рішення приймає: Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Міністерство економічного розвитку.

ЦІЛЬ V. Розвинений експорт і міжнародна торгівля
 1. Запровадити європейські стандарти у сферах технічного регулювання, нагляду (контролю) та захисту прав споживачів. Створити передумови для укладання Угоди про оцінювання відповідності та прийнятність промислової продукції (АСАА) , що спростить експорт в ЄС.

Рішення приймає: Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Міністерство економічного розвитку.

 1. Реформувати санітарні й фітосанітарні заходи шляхом створення необхідної законодавчої та фінансової бази для повноцінного функціонування Держпродспоживчслужби. Запровадити європейські стандарти щодо кормів, маркування харчових продуктів та контактуючих матеріалів. Провести аудит, оптимізацію та дооснащення мережі лабораторій Держпродспоживчслужби, перейти до державного контролю, що базується на оцінюванні ризиків.

Рішення приймає: Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Міністерство економічного розвитку.

 1. Скоротити витрати часу на експорт та імпорт продукції. Забезпечити функціонування системи уповноважених економічних операторів, зменшити строки отримання сертифіката походження товарів, запровадити принцип «єдиного вікна» під час перетину вантажами митного кордону України, що підвищить позицію України в рейтингу Doing Business за індикатором «Міжнародна торгівля».

Рішення приймає: Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Міністерство економічного розвитку.

 1. Створити Національний комітет із питань спрощення процедур торгівлі, запровадити практику обробки документації до прибуття товарів, здійснити заходи з покращення співпраці прикордонних служб (агенцій).

Рішення приймає: Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Міністерство економічного розвитку.

 1. Створити механізм із підтримки експорту для страхування, гарантування і здешевлення кредитування експорту.

Рішення приймає: Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Міністерство економічного розвитку.

 1. Створити умови для здійснення заходів, які сприятимуть розвитку експортної діяльності малого й середнього бізнесу на рівні регіону (області).

Рішення приймає: Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Міністерство економічного розвитку.

 1. Дерегулювати і спростити валютний контроль та законодавство у сфері зовнішньоекономічної діяльності, в першу чергу для експорту послуг і торгівлі товарами у форматі В2С, в подальшому – для всіх агентів.

Рішення приймає: Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Міністерство економічного розвитку.

ЦІЛЬ VI. Створені умови для стійкого і швидкого розвитку малого та середнього бізнесу
 1. Розробити і прийняти Стратегію розвитку малого та середнього підприємництва (МСП) до 2020 року та план її реалізації. Законодавчо забезпечити державну підтримку розвитку малого й середнього підприємництва в Україні. Вдосконалити стратегічне планування розвитку МСП на регіональному рівні.

Рішення приймає: Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Міністерство економічного розвитку.

 1. Розширити інструментарій підтримки МСП відповідно до принципів Акту з питань малого бізнесу для Європи, зокрема шляхом доступу до фінансування, надання консультаційної та іншої підтримки.

Рішення приймає: Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Міністерство економічного розвитку.

 1. Створити Агентство з розвитку МСП, яке відповідатиме за реалізацією політики розвитку МСП, а також регіональних центрів підтримки підприємництва.

Рішення приймає: Кабінет Міністрів, Міністерство економічного розвитку.

 1. Спростити процедури надання державних послуг для МСП та підвищити їх якість.

Рішення приймає: Кабінет Міністрів, Міністерство економічного розвитку.

 1. Удосконалити систему збору, обробки та публікації інформації про стан і динаміку розвитку МСП. Відновити підготовку аналітичного звіту про стан і перспективи розвитку МСП, запровадити Профіль МСП та проведення незалежного оцінювання бізнес-клімату в Україні.

Рішення приймає: Кабінет Міністрів, Міністерство економічного розвитку.

ЦІЛЬ VII. Сучасний інститут запобігання банкрутству та відновлення платоспроможності
 1. Підвищити ефективність діяльності Державного органу з питань банкрутства через переведення питання банкрутства до економічного блоку Уряду.

Рішення приймає: Кабінет Міністрів, Міністерство економічного розвитку.

 1. Підвищити ефективність діяльності арбітражних керуючих шляхом запровадження засобів дерегуляції їхньої діяльності та розвитку самоврядування.

Рішення приймає: Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Міністерство економічного розвитку.

 1. Спонукати суб’єкти господарювання до своєчасного вживання заходів фінансового оздоровлення підприємств у разі появи загрози неплатоспроможності.

Рішення приймає: Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Міністерство економічного розвитку.

 1. Спростити участь інвесторів у процедурах відновлення платоспроможності боржників.

Рішення приймає: Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Міністерство економічного розвитку.

ЦІЛЬ VIII. Активізувати залучення інвестицій в Україну
 1. Удосконалити законодавство у сфері корпоративного управляння та прав власності задля більшого захисту прав інвесторів.

Рішення приймає: Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Міністерство економічного розвитку.

 1. Впровадити проактивну політику держави щодо залучення інвестицій. Створити Офіс із залучення іноземних інвестицій з функціями інформаційної підтримки, координації та супроводження інвесторів.

Рішення приймає: Кабінет Міністрів, Міністерство економічного розвитку.

 1. Розширити інструментарій територіальних громад для залучення інвестицій.

Рішення приймає: Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Міністерство економічного розвитку, Міністерство регіонального розвитку.

Додаткова інформація

Group experts

TOP