draft laws

№8044 Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо правового підґрунтя для запровадження середньострокового бюджетного планування)

Мета законопроекту

Створює правове підґрунтя для запровадження середньострокового бюджетного планування, подальшого розвитку програмно-цільового методу; удосконалює норми, що регулюють відносини, які виникають у процесі виконання бюджетів, звітування про їх виконання, контролю та відповідальності за дотриманням бюджетного законодавства.

Дата реєстрації
15.02.2018
Стан проходження
На розгляді