draft laws

№7326 Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення захисту суб'єктів господарювання від неправомірних дій посадових осіб суб'єктів владних повноважень при здійсненні заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

Мета законопроекту

Законопроект має на меті, зокрема: спрощення процедури виявлення недодержання посадовими особами органів державного нагляду (контролю) чинного законодавства; посилення громадського контролю за діяльністю посадових осіб органів державного нагляду (контролю) при здійсненні ними своїх повноважень, та зменшення строків розгляду скарг суб’єктів господарювання на незаконні дії таких посадових осіб та відповідних справ про адміністративні правопорушення; посилення правової захищеності суб’єктів господарювання завдяки забезпеченню більш дієвого механізму притягнення до адміністративної відповідальності посадових осіб органів державного нагляду (контролю).

Дата реєстрації
20.11.2017
Стан проходження
На розгляді в комітетах